Z diaľky to vyzerá, ako keby super tanker uviazol na vrchole niekoľkoposchodových budov uprostred oceánu. Tri veže Marine Bay Sands so strešnými záhradami v tvare lode predstavujú nový orientačný bod Singapuru. Architektúra moderného hotela je ukážkovým symbolom hospodárskeho úspechu Singapuru – v neposlednom rade vďaka svojmu prístavu a námornej doprave, ktorá brázdi mimoriadne rušnú singapurskú úžinu.

Každý rok v singapurskom prístave kotví 130 000 lodí. Prístav je s objemom viac ako 30 miliónov štandardných kontajnerov jedným z najvýznamnejších svetových obchodných tepien. Nachádza sa na hlavnej obchodnej ceste a je kľúčovým miestom pre tankovanie obrovských lodí.

„Singapur je najväčšie centrum na tankovanie lodného paliva na svete,“ hovorí Dr. Parry Oei, riaditeľ námornej a prístavnej správy (MPA). Prístav ročne prepraví 42 miliónov ton lodného paliva, z toho väčšiu časť predstavuje ropný olej – vysoko viskózny vedľajší produkt pri rafinácii ropy a lodná motorová nafta. Lodné zásobníky priemerne disponujú kapacitou 650 ton paliva; no veľké lode potrebujú až niekoľko tisíc ton. „Zásobovanie lodným palivom je pre nás dôležitý ekonomický faktor,“ zdôrazňuje Parry Oei.

Lodné palivá, v minulosti presahujúce 600 dolárov za tonu, znamenajú veľký biznis. Palivo tvorí až 70 percent prevádzkových nákladov lode. Pri takýchto objemoch môžu náhodné a iné chyby generovať veľké straty. Dokonca aj malé odchýlky vo výške jedného alebo dvoch percent by mohli predstavovať rozdiel niekoľko tisíc dolárov na jednu faktúru. MPA chcela kvôli tomuto zaistiť transparentnosť – Singapur je prvou krajinou na svete, ktorá využíva najmodernejšiu technológiu merania prietoku v obchode s lodným palivom.

Tankovanie vo veľkom meradle

Morské vlny sa lenivo opierajú o trup Kota Budi. Veľká nákladná loď zakotvila asi dva kilometre od pobrežia Singapuru. V diaľke sa nad panorámou mesta vznáša silueta hotelového komplexu Marina Bay Sands. Rovnobežne s Kota Budi je priviazaná Marine Liberty – palivový tanker. Hydraulický výložník zdvíha hadicu ponad palubu na nákladnú loď. Pulzujúci hluk čerpadla oznamuje, že Kota Budi čerpá pohonné hmoty.

Keď si nákladné lode dopĺňajú svoje palivové nádrže, čerpacie stanice ponúkajú dodávku „až do domu“. V Singapure je registrovaných viac ako 200 tankovacích lodí, najmenšia s kapacitou 1 000 ton a najväčšia s kapacitou až 8 000 ton. Marine Liberty je jedným z prvých palivových tankerov vybavených najmodernejšou technológiou merania prietoku. „Systém Endress+Hauser presne meria množstvo prepumpovaného paliva a detailne dokumentuje celý proces tankovania,“ vysvetľuje Desmong Chong, generálny riaditeľ, vlastník a prevádzkovateľ Sinanju. „Môžeme teda vylúčiť akúkoľvek manipuláciu a výsledky merania poskytujú plnú transparentnosť pre všetky zainteresované strany.

Sinanju prevádzkuje flotilu deviatich palivových tankerov, z ktorých osem slúži práve v singapurskom prístave. Spoločnosť sa špecializuje na dlhodobý prenájom člnov dodávateľom lodného paliva. „Ako prevádzkovateľ lode, je v našom najlepšom záujme zabezpečiť, že faktúry za lodné palivo sú vystavené správne,“ zdôrazňuje Desmong Chong. „Prístavný úrad zrealizoval pred niekoľkými rokmi opatrenia na zaistenie kvality lodných palív. Objemové problémy je teraz možné jasne riešiť.“

Aj napriek obrovským sumám investovaným do tankovania lodného paliva, sa doteraz merania z veľkej časti vykonávali ručne. Úroveň naplnenia sa merala ručne pomocou sondy a meracej pásky. Objem vychádzal z kapacitných tabuliek s prihliadnutím na teplotu, sklon zásobníka a typ obsahu. Výpočet hmotnosti paliva – kľúčové meranie – sa realizovalo pomocou hustoty z terminálu.

Avšak nepresné a ku chybám náchylné merania neboli jediným problémom. Desmong Chong spomína aj tzv. čierne ovce obchodu. Napríklad vstrekovanie stlačeného vzduchu do paliva dokázalo umelo navýšiť objem – trik známy pod názvom cappuccino efekt. Vložením nereálneho teplotného koeficienta sa výsledný objem bude takisto odlišovať od skutočnosti. „Nový systém nám umožňuje presne merať všetky prepumpované objemy a presvedčivo dokumentuje každý krok procesu,“ hovorí generálny riaditeľ.

Päť z deviatich lodí Sinanju už bolo vybavených novými systémami merania hmotnostného prietoku. Sinanju je priekopníkom v používaní nových technológií a Desmong Chong je jeho obhajca. „Od začiatku projektu sme boli zapojení do vývoja a definovania štruktúry nových požiadaviek. „MPA priviedol ku jednému stolu dodávateľov tankovacích lodí, majiteľov lodí a výrobcu meracích technológií.

Riešenie na mieru

Endress+Hauser sa stal jedným z dvoch systémových dodávateľov schválených MPA. „Dodávame všetky komponenty,“ vysvetľuje Mohamad Abdenbi, vedúci projektu v Singapure. „Našich zákazníkov podporujeme už od prvého prieskumu na mieste až po certifikáciu systému.“ Srdcom riešenia je coriolisov prietokomer Promass, ktorý priamo meria hmotnostný prietok. Zariadenie je obojsmerné, čiže funguje pri nakládke aj pri vykládke. Súčasťou je aj samostatný snímač merajúci teplotu. Ak je vzduch vstrekovaný do coriolisovho merania prietoku, systém to rozpozná a prepne na patentovanú metódu diferencií tlaku a takto získava spoľahlivé hodnoty.
Systém je riadený komponentmi od partnerskej spoločnosti Rockwell Automation. Správca údajov od Endress+Hauser zaznamenáva namerané hodnoty a aj akékoľvek systémové zásahy. UPS napájanie poskytuje dostatok času na pozastavenie ukladacieho procesu a opravenie problému v prípade poruchy hlavného napájania. Ovládacie prvky, používateľské rozhranie, správca údajov a tlačiareň protokolov sú umiestnené v uzavretom riadiacom paneli. Meracie zariadenia na palube lodí sú zabezpečené proti neoprávnenému otvoreniu a sú vodotesné, čiže akákoľvek nevhodná manipulácia sa vylučuje.

K jednej riadiacej jednotke je možné pripojiť až dve meracie sekcie. Na väčších lodiach môžu viaceré procesory pracovať paralelne v závislosti na počte napájacích vedení. „Naše riešenie je flexibilné a škálovateľné,“ zdôrazňuje Peter Tschabold, projektový manažér kompetenčného centra Endress+Hauser pre technológie merania prietoku vo švajčiarskom Reinachu, ktorý sa podieľal na vývoji systému od samotného začiatku. Stále sa vracal do Singapuru, kde trávil dlhé dni a noci na člne, ponorený do detailov a požiadaviek obchodu s lodným palivom.

„Úzka spolupráca na mne zanechala hlboký dojem,“ hovorí Desmong Chong. „Štyri z piatich tankovacích lodí sme vybavili riešeniami Endress+Hauser,“ vysvetľuje riaditeľ a dodáva: „To ukazuje ako veľmi si ceníme naše obchodné vzťahy. Musím pochváliť obetavosť a vedomosti všetkých zúčastnených – vrátane automatizačných expertov z Endress+Hauser Process Solutions, ktorí navrhli a vyvinuli riadiaci systém. “

Žiadne dve lode nie sú rovnaké a MPA si vyžadovala individuálnu preberaciu skúšku pre každú z nich. Každý novo nainštalovaný systém musí absolvovať tri kolá načerpania/odčerpania paliva s meracími výsledkami v tolerancii rovnej alebo menšej ako 0,2 percenta. „Pomohlo nám, že naše prietokomery prešli celkovom monitorovanou kalibráciou,“ dodáva Peter Tschabold. Stanovená odchýlka nesmie prekročiť 0,1 percenta z nameranej hodnoty a realizácia je použiteľná aj pre meranie uhľovodíkov. „Presná kalibrácia prietokomera uľahčí sprevádzkovanie systému a finálnu certifikáciu tankovacej lode.“

Konkurenčná výhoda

Generálny riaditeľ spoločnosti Sinanju Desmong Chong vidí v novej technológii zatiaľ iba výhody. „Nový merací systém zaisťuje presnosť, transparentnosť a pomáha zlepšovať efektivitu.“ Keďže systém eliminuje manuálnu prácu a minimalizuje čas strávený námorníkmi na palube lode, znižuje sa aj čas na kotvenie. „Znova môžeme klásť väčší dôraz na kvalitu našich služieb. Vďaka našim skúsenostiam v obchode s lodným palivom získavame konkurenčnú výhodu.“

Desmong Chong si je istý, že zo singapurského modelu sa stane vzor. „Z mnohých iných krajín prichádza mnoho otázok.“ Lodné spoločnosti prejavujú živý záujem najmä o nový systém merania. Mohamed Abdenbi z Endress+Hauser sebavedome dodáva: „V budúcnosti budeme inštalovať coriolisove prietokomery určené na sledovanie čerpania paliva a kontrolu spotreby pohonných hmôt na každú veľkú loď.“

Zdroj: Everything is shipshape, publikované v časopise Changes spoločnosti Endress+Hauser, máj 2015

-mk-