Krombacher sa spolieha na EPLAN

Prevádzka pivovaru Krombacher je rozdelená do dvoch výrobných závodov v Krombachu, v časti mesta Kreuztal. Ústredie spoločnosti pokrýva výrobu, zatiaľ čo plniaci závod a logistické centrum sa nachádzajú na opačnej strane štátnej cesty. Tieto výrobné a plniace závody sú napojené podzemným vedením, takže technológia a výroba – logistika sú veľmi komplexné. „Zaviedli sme automatizáciu na vysokej úrovni,“ vysvetľuje Ulrich Stiebeling, vedúci prevádzkového technického oddelenia. V priestoroch spoločnosti je v súčasnosti nainštalovaných viac ako 1 000 kontrolných zariadení a obvodov. Krombacher využíva EPLAN Electric P8 na návrh elektrického zariadenia a ďalej EPLAN Fluid a EPLAN View na návrh pneumatického zariadenia a vizualizáciu.

Upraviť alebo navrhnúť znovu?

Pri výmene zariadenia môže nastať potreba rozšírenia alebo optimalizovania závodu a tím U. Stiebelinga bežne čelí týmto výzvam manuálneho zadávania zmien. Menšie zariadenie sa tiež navrhuje a implementuje kompletne v závode a staršie schémy sa upravia z EPLAN 5.70 na P8 aj manuálne. „Keď dôjde na úpravu alebo zmeny hlavného zariadenia alebo strojov, musíme sa rozhodnúť v každom prípade jednotlivo: upraviť alebo navrhnúť znovu? Novonavrhnutá schéma je vždy prínosom do budúcnosti,“ vysvetľuje vedúci prevádzkovej techniky.

Bezchybne spracovaná dokumentácia šetrí čas a znižuje náklady

Bezchybne spracovaná dokumentácia je záležitosťou disciplíny. Schematické zobrazenia vytvorené pomocou EPLAN, ktoré si môžeme pozrieť vo formáte PDF, majú známu štruktúru, čo uľahčuje prácu servisným technikom v prípade chyby v systéme. „Vždy zistia chybu – podstatné je, či to potrvá štvrť hodiny alebo niekoľko hodín,“ myslí si U. Stiebeling. „Pomocou jasnej aktuálnej vizualizácie EPLAN ľahko zistíme pôvod chyby a nedôjde k nákladným prestojom. Jasné smernice a štandardizovaná metodika projektovania zabránia nečitateľným schémam. Toto sa týka interného tímu a externých odborníkov, ktorým zadávame objednávky na komplexné hlavné systémy, napríklad v plniacom závode. Z tohto dôvodu spoločnosť Krombacher požaduje od všetkých svojich dodávateľov zariadení nielen dokumentáciu spracovanú pomocou systému EPLAN Electric P8, ale vydáva tiež jasné smernice na používanie systému CAE v súlade s normami Krombacher a zaisťuje školenia týkajúce sa jeho správneho používania. Zavedením normy DIN EN 81346 sa stali jasné smernice nenahraditeľnými.“

Potravinársky priemysel - jasné smernice – bezproblémové procesy

„Naším cieľom je výkres určený pre celú skupinu, aby všetci tí, ktorí pri svojej práci potrebujú schémy, s nimi mohli účinne pracovať,“ zdôrazňuje Torsten Friedrich. Katalóg smerníc obsahujúci všetky špecifikácie bol vytvorený spolu s EPLAN. Každý, kto prijme objednávku od Krombachera, dostane vzorovú dokumentáciu, hlavné údaje a knižnicu komponentov na úložnom médiu. Cieľom je štandardizovať štruktúru, terminológiu a dokumentáciu a vytvoriť štruktúrovanú archiváciu, aby bolo možné rýchlejšie získať údaje o projekte a v neposlednom rade znížiť náklady na údržbu. Smernice Krombachera sa osvedčili ako užitočné najmä vtedy, keď ide o kontrolu chýb. Krombacher požaduje od svojich dodávateľov vyskúšané výkresy, pretože „chybné schémy sú zbytočne vynaložené finančné prostriedky“. priemysel

Efektívne medziodborové projektovanie - priekopník, pokiaľ ide o súlad

Ďalším krokom je posunúť sa vpred rovnakým smerom pri návrhoch pneumatického zariadenia pomocou EPLAN Fluid. „Pneumatické zariadenia vyžadujú rovnako starostlivú kontrolu ako elektronické zariadenia,“ vysvetľuje elektrotechnik Udo Klappert. Ich zanedbanie môže viesť k strate času a nákladným prestojom. Konzistentný návrh elektronického a pneumatického zariadenia a dokumentácie od jedného zdroja poskytujú prevádzkovému technickému oddeleniu Krombachera čas navyše a zníženie nákladov, pokiaľ ide o vývojový návrh a údržbu. Známy pivovar v nemeckom regióne Siegerland konfiguruje a vytvára dokumentáciu na platforme EPLAN a od svojich dodávateľov vyžaduje prísne a konzistentné normy.

www.eplan.cz