Kybernetická bezpečnosť pre oceliareň v Čerepovci

Jedna z celosvetovo najväčších oceliarní v Čerepovci patriaca do skupiny Severstal Group je dodávateľom pre viac ako 5 000 ruských a zahraničných spoločností. V rámci závodu sa nachádza deväť rôznych prevádzok: spekanie, koksárenské, vysokopecné a oceľové tavenie, valcovanie oceľových platní za tepla, valcovanie ocele za studena, valcovanie konštrukčného tvaru a výroba rúr. Spoločnosť sa zaviazala rozširovať svoju ponuku výrobkov z ocele a zároveň udržať najvyššie štandardy kvality uznané medzinárodnými (ABS, Bureau Veritas, Det NorskeVeritas, Germanische Lloyd´s, Lloyd´s Register) a ruskými (Russian Maritime Register of Shipping, Russian River Register, GOST R) certifikátmi.
Kybernetická bezpečnosť pre oceliareň v Čerepovci

Prečo si Oceliareň Čerepovec vybrala riešenie kybernetickej bezpečnosti od Kaspersky Lab?

Na celom svete sa rozpútala vlna nových, zložitých a ťažko odhaliteľných kybernetických útokov. Na ochranu pred nimi neexistuje žiaden zlatý grál. V prostredí s neustále sa vyvíjajúcimi útokmi je najefektívnejšou stratégiou obrany kombinácia ochrany pred známymi, každodennými útokmi so znalosťami o tom, ako k nim dochádza. Celosvetovo uznávaní odborníci zo spoločnosti Kaspersky Lab spolupracovali s tímom zameraným na IT bezpečnosť v Oceliarni Čerepovec, podelili sa s nimi o poznatky o najnovších útokoch a o ich analýzu a pomohli im sledovať online útoky podstatne účinnejšie.

„Odhalenie a zmiernenie zraniteľnosti infraštruktúry, ktorá ohrozuje priemyselnú bezpečnosť a nepretržitú prevádzku, je základným prvkom analýzy kybernetickej bezpečnosti prevádzkových riadiacich systémov (PCS),“ konštatuje Sergej Gordejčik, vedúci Oddelenia bezpečnostných služieb a zástupca generálneho riaditeľ pre výskum a vývoj v Kaspersky Lab. „Priemyselné podniky potrebujú fungujúce, cenovo efektívne riešenie na zníženie a eliminovanie útokov a hrozieb. Spolupráca medzi odborníkmi z Kaspersky Lab a profesionálmi z Oceliarne Čerepovec na bezpečnosť PCS a IT pomohla odhaliť tento typ problémov, analyzovať potenciálny dosah a zamerať sa na odstránenie najpálčivejších problémov súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou,“ konštatuje S. Gordejčuk.

Riešenie

Znalosti spoločnosti Kaspersky Lab v oblasti zabezpečenia priemyselných automatizačných systémov sa zužitkovali pri vylepšení systému kybernetickej bezpečnosti v Oceliarni Čerepovec. Išlo o balík služieb postavený na jedinečných znalostiach a odbornosti profesionálov pre oblasť bezpečnosti IT/OT vrátane školenia na kybernetickú bezpečnosť, spravodajských služieb s cieľom eliminovať útoky a služieb odborníkov. Hlavným cieľom spolupráce bolo posúdiť existujúcu úroveň ochrany pred najnovšími útokmi a nasadiť plán zaistenia bezpečnosti pre prevádzkové riadiace systémy v najdôležitejších výrobných prevádzkach.

Hlavné prínosy

Školenia kybernetickej bezpečnosti – vďaka jedinečným, inovatívnym vzdelávacím programom sa odborníci z Kaspersky Lab podelili o svoje znalosti v oblasti IT/OT bezpečnosti s odborníkmi na IT aj ďalšími zamestnancami, ktorí v oceliarni používajú počítače alebo mobilné zariadenia.

Spravodajské služby na elimináciu hrozieb – zákazníci sú informovaní o najnovších hrozbách, ktoré zisťujú analytici a výskumní pracovníci spoločnosti Kaspersky Lab. Podrobné analytické správy zvyšujú povedomie zákazníkov o rozsiahlych kybernetických špionážnych kampaniach a hrozbách, ktoré sú cielené na vybrané spoločnosti.

Služby odborníkov – služby odborníkov a profesionálov z Kaspersky Lab vrátane vyšetrovania incidentov (digitálna forenzia a analýza záškodného softvéru), potrebnej pomoci a testovania prienikov.

Zdroj: Kaspersky Lab stands guard over Cherepovets Steel Mill, Kaspersky Lab. Prípadová štúdia. [online]. Citované 10. 6. 2018. Dostupné na: https://media.kaspersky.com/en/business-security/case-studies/Kaspersky-Severstal_ENGLISH-case-study.pdf.