LafargeHolcim je celosvetovým lídrom v oblasti stavebných materiálov a riešení. Pôsobí v štyroch obchodných segmentoch: cement, kamenivo, hotový betón a riešenia a produkty. Vďaka vedúcim pozíciám vo všetkých regiónoch sveta a vyváženému portfóliu medzi rozvíjajúcimi sa a vyspelými trhmi ponúka spoločnosť širokú škálu vysokokvalitných stavebných materiálov. Dopyt po materiáloch a riešeniach je poháňaný globálnym rastom populácie, urbanizáciou, zvyšujúcou sa životnou úrovňou a trvalo udržateľnou výstavbou. Pre spoločnosť pracuje približne 80 000 ľudí takmer v 80 krajinách.

Prevádzka s certifikáciou Plants of Tomorrow bude vykazovať 15 až 20 % zvýšenie prevádzkovej efektívnosti v porovnaní s konvenčnou cementárňou. LafargeHolcim v súčasnosti pracuje na viac ako 30 pilotných projektoch pokrývajúcich všetky regióny, v ktorých spoločnosť pôsobí. Integrovaná cementáreň spoločnosti Siggenthal vo Švajčiarsku bude pilotným projektom, kde sa bude testovať integrácia všetkých relevantných modulov pre celosvetovú iniciatívu Plants of Tomorrow.

„Transformácia spôsobu, akým vyrábame cement, je jednou z hlavných oblastí našej stratégie digitalizácie a iniciatívy Plants of Tomorrow, ktorá premení Priemysel 4.0 na realitu v našich závodoch. Tieto inovatívne riešenia robia výrobu cementu bezpečnejšou, efektívnejšou a ekologickejšou. Prechádzame na prevádzky plne založené na údajoch, aby sme podporili ďalší ziskový rast ako súčasť našej stratégie 2022 – Budovanie pre rast,“ vysvetľuje Solomon Baumgartner Aviles, výkonný riaditeľ.

Nové technológie sa uplatnia napr. v prediktívnej údržbe, ktorá dokáže odhaliť abnormálne podmienky a procesné anomálie v reálnom čase. To zníži náklady na údržbu viac ako o 10 % a výrazne zníži náklady na energiu. S cieľom optimalizovať možnosti školenia sa v spoločnosti budú využívať aj digitálne dvojčatá procesov.

Ďalším dôležitým prvkom stratégie je automatizácia a robotizácia. Už teraz sa na zvýšenie frekvencie kontrol v stiesnených priestoroch používajú drony. Riešenie chráni zamestnancov pred prácou v nebezpečných priestoroch a výškach. Drony pomáhajú znižovať prestoje potrebné na inšpekcie tým, že nepotrebujú žiadnu prípravu a postupy potrebné na vstup do obmedzeného priestoru. Drony tiež zlepšujú prediktívnu údržbu monitorovaním podmienok v reálnom čase predtým, ako nastanú problémy. V budúcnosti sa plánuje využitie dronov na analýzu údajov na prípravu objemových výpočtov a vývoj 3D informačných modelov budov (BIM) pomocou virtuálnej reality.

„Zelený“ cement sa stáva realitou

Okrem inovácií vo výrobných procesoch prinášajú aj inovácie do koncového produktu. Skupina Holcim uvádza na trh ECOPlanet, celosvetový rad ekologického cementu, ktorý prináša zníženie uhlíkovej stopy minimálne o 30 %, pričom je zachovaná aj kvalitná výkonnosť. ECOPlanet je dostupný v Nemecku, Rumunsku, Kanade, vo Švajčiarsku, v Španielsku, vo Francúzsku a v Taliansku a v roku 2021 bude dodávaný v 15 krajinách.

Jan Jenisch, generálny riaditeľ skupiny Holcim, povedal: „Som nadšený, že môžem predstaviť ECOPlanet, novinku v našom rade ekologických stavebných riešení. Náš rad ECOPlanet, ktorý poháňa cirkulárnu ekonomiku, zahŕňa prvý cement na svete, ktorý z 20 % obsahuje stavebný a demolačný odpad, čím podporuje našu víziu znižovania vplyvu na životné prostredie. Vzhľadom na nárast svetovej populácie a rýchlu urbanizáciu sú riešenia ako ECOPlanet kľúčovými k prispeniu k ekologickej výstavbe a infraštruktúre, pričom sa stavia viac s využitím menšieho množstva materiálov.“

Profil udržateľnosti ECOPlanet je vďaka špičkovým odborným znalostiam poháňaný inovatívnymi nízkouhlíkovými surovinami vrátane kalcinovaného ílu a recyklovaného stavebného a demolačného odpadu. Jeho nižšia uhlíková stopa je ďalej podporená dekarbonizáciou samotného výrobného procesu využívajúceho alternatívne palivá.

Zdroj

[1] Industry 4.0 for cement production: LafargeHolcim launches the „Plants of Tomorrow“. Holcim. [online]. Publikované 9. 7. 2019. Citované 25. 11. 2021. 

[2] Holcim launches ecoplanet global range of green cement. Holcim. [online]. Publikované 27. 7. 2021. Citované 25. 11. 2021. 

-pev-