Lakovne budú na riešenie flexibility využívať AGV

Rastúca rôznorodosť modelov, rôzne technológie pohonov a väčšia personalizácia sú faktory, ktoré čoraz viac odhaľujú slabé miesta výroby automobilov v rámci tradične usporiadaných liniek. Veľkoobjemoví výrobcovia aj malé automobilové startupy prechádzajú z málo prispôsobiteľných na flexibilnejšie výrobné procesy, pretože dokážu rýchlejšie reagovať na požiadavky zákazníkov a trhu. Aby to platilo aj pre procesy nanášania farieb, predstavila nedávno spoločnosť Dürr nový koncept „Lakovne budúcnosti“, ktorý sa vymyká z tradičnej koncepcie usporiadania linky a rozdeľuje proces lakovania automobilových karosérií do „buniek“ alebo na krátke procesné časti. Spoločnosť uviedla, že tento koncept dáva automobilovému priemyslu „novú úroveň flexibility v ich procesoch a investíciách“, pričom zároveň šetrí čas, materiál, zvyšuje dostupnosť a zvyšuje udržateľnosť procesov lakovania.
Lakovne budú na riešenie flexibility využívať AGV

Obr. Rozloženie koncepcie lakovne budúcnosti (Zdroj: Dürr Group)

„V lakovni budúcnosti Dürr prináša nový pohľad na proces lakovania a posúva sa za hranice výrobnej linky,“ uviedol Bruno Welsch, člen predstavenstva spoločnosti. „Nový prístup sa prispôsobuje potrebám výrobcov a umožňuje efektívny a flexibilný proces lakovania v každom výrobnom scenári.“ Dürr uviedla, že jedným z dôvodov, prečo vyvinuli nový model, bol pevne stanovený čas cyklu, ktorý sa zvyčajne odvodzuje od najväčšieho modelu a najdlhšieho času nanášania náterov a tesniacich materiálov. Ak by sa menšie alebo menej zložité karosérie mohli prepravovať rýchlejšie a čas nanášania náterov a tesnení sa skrátil, ušetrilo by to čas a zvýšila by sa produkcia – pevný cyklus to však neumožňuje.

Namiesto postupného súbežne nanášané farby

Základnou myšlienkou novej koncepcie je rozdeliť 120 pracovných krokov, ktoré sú súčasťou procesu lakovania, do buniek a menších častí. „Namiesto pevného cyklu sú procesné časy v každom bloku presne prispôsobené potrebám každej karosérie,“ uviedla spoločnosť Dürr. Procesy v bunkách prebiehajú paralelne, pričom interagujú s centrálnym skladovým systémom a automaticky navádzanými vozidlami (AGV) ako súčasťou firemného systému EcoProFleet. Softvér spoločnosti DXQcontrol riadi flotilu AGV a navádza ju spolu s naloženými karosériami k ďalším procesom, čím zaisťuje efektívne využitie všetkých buniek. „Vďaka tomu možno karosérie rozdeľovať podľa toho, aký proces sa má následne vykonať, aby boli s vysokou presnosťou privedené a zozbierané zo správneho pracoviska a na konci odovzdané na konečnú montáž v poradí, ktoré plánuje výrobca,“ uviedla spoločnosť Dürr. Takýto prístup umožňuje rozširovanie kapacít alebo plynulé zavedenie nových modelov. Koncept bunky pritom možno aplikovať na celú vrchnú vrstvu a úroveň pracovných staníc alebo len na vybrané procesné kroky.

Menej materiálu, vyššia účinnosť

Koncept bunky znamená, že na jednom mieste môžu byť kombinované tri procesy lakovania – vnútorná a dve vonkajšie vrstvy. Cieľom tejto patentovanej koncepcie s názvom EcoProBooth je ušetriť čas na spracovanie, pretože dva z troch prepravných procesov sa podarilo odstrániť. Množstvo zbytočne minutej farby počas zmeny farby možno takto znížiť až o 10 %, ak sa v bunke nanesie iba jedna farba, napríklad najviac predávaná biela,“ uvádza Dürr. „Rozdelenie procesu lakovania do buniek skracuje trvanie celého procesu prispôsobením času nanášania na jednotlivé vozidlo,“ uviedla spoločnosť. Tieto vlastnosti navyše pomáhajú znižovať emisie oxidu uhličitého a prchavých organických zlúčenín. Zvyšuje sa aj dostupnosť technologických zariadení, pretože akákoľvek porucha ovplyvňuje iba časť bunky a nemá vplyv na celú linku na rozdiel od klasickejšieho modelu výrobných liniek. Variabilný model tiež umožňuje spoločnostiam integrovať špeciálne procesy, ako je napríklad dodávka špeciálnej farby alebo automatizované nanášanie dvoch farieb bez striekania vybavené systémom EcoPaintJet od spoločnosti Dürr.

Prispôsobiteľné veľkoobjemovej aj kusovej výrobe

Spoločnosť Dürr uviedla, že jej koncepcia sa môže prispôsobiť špecifickým požiadavkám rôznych výrobcov OEM – výrobcom s veľkými sériami a s vysokou hodinovou kapacitou ponúka možnosť integrovať nové modely a technológie; spoločnosti, ktoré chcú obmedziť začiatočné investície, sa môžu rozšíriť z 24 jednotiek za hodinu na 48 a 72 jednotiek v dvoch krokoch. Startupy z oblasti elektrickej mobility „môžu začať s výrobou s minimálnym množstvom a postupne s rastúcim dopytom svoju výrobu rozširovať,“ uviedla spoločnosť Dürr. Nová koncepcia je v súlade s Priemyslom 4.0 a môže sa kombinovať s inteligentnými softvérovými produktmi radu DXQ a analytickými nástrojmi spoločnosti.

Literatúra

[1] Future paint shop concept uses AGVs to address flexible manufacturing. Robotics Business Review. [online]. Publikované 19. 2. 2020. Dostupné na: https://www.roboticsbusinessreview.com/manufacturing/future-paint-shop-concept-uses-agvs-to-address-flexible-manufacturing/.

[2] Paint shop of the future: away from the line, towards the box. Dürr Systems AG. [online]. Publikované 16. 1. 2020. Dostupné na: https://www.durr.com/en/media/news/news-detail/view/paint-shop-of-the-future-away-from-the-line-towards-the-box-78205/.