Sídlo spoločnosti Marmo sa nachádza v belgickej obci Diest, asi 60 kilometrov severovýchodne od Bruselu. Spoločnosť pripravuje a balí široký sortiment mäsových výrobkov pre maloobchodníkov v Belgicku a Luxembursku. Portfólio Marmo zahŕňa čerstvé mäso a hotové výrobky so zameraním na špeciality ako mäso na grilovanie a fondue. Závod v Dieste má 42 chladiarenských miestností, z ktorých každá má iné všeobecné podmienky. V každom prípade je dôležité udržiavať patričné chladenie v rámci spracovania, logistiky a skladovania.

Spoľahlivosť a prevádzková bezpečnosť preto zohrali pri obnove chladiaceho systému rozhodujúcu úlohu. Pri týchto typoch projektov je kľúčovým faktorom aj energetická efektívnosť. „Systém chladenia a mrazenia pozostáva z dvoch tlakových stupňov,“ vysvetlil Dieter Backaerts, jeden z hlavných manažérov Sabcobel NV, ktorý sa podieľal na realizácii nového závodu v Marmo. „CO2 sa prepravuje cez výrobnú linku ako chladivo, ktoré sa vyparuje. Chladiaci systém na báze amoniaku s priemyselnými piestovými kompresormi ochladzuje plyn až na –4 °C. Táto metóda nám umožňuje obmedziť množstvo potrebného chladiva na 300 kilogramov a vždy získame maximálny výkon počas celého roka – či už v zime, alebo v lete.“ Všetko zvyškové teplo z chladiaceho systému sa využíva napríklad na výrobu horúcej vody pre čistiace procesy. Nízkotlakový stupeň funguje ako menej kritická zmrazovacia jednotka CO2, ktorú možno integrovať priamo do chladičov pre rôzne aplikácie zmrazovania, ako je mrazenie prúdom vzduchu, konzervovanie alebo mrazenie kôry.

Sabcobel veľmi dobre pozná implementáciu nového chladiaceho systému v spoločnosti Marmo. Spoločnosť so sídlom v Sint-Niklaas založená v roku 1958 sa spočiatku zameriavala na výrobu nábytku a neskôr chladiacich vitrín pre maloobchodníkov. S pribúdajúcimi úspechmi v oblasti návrhu a inštalácií rástla aj obchodná oblasť priemyselných chladiacich a mraziacich systémov pre výrobné závody a distribučné centrá. Vďaka tomu je Sabcobel špecialistom na implementáciu chladiacich reťazcov pre potravinársky priemysel, od chladenia v spracovateľskom prostredí a logistike až po chladiace riešenia v maloobchodnom sektore.

Kompaktný dizajn šetrí miesto v rozvádzačoch

V Marmo je v rámci výroby v prevádzke celkom 60 chladičov. Chladiče sú vybavené trojfázovými AC ventilátormi, ktorých otáčky sú riadené hybridnými motorovými spúšťačmi od spoločnosti Phoenix Contact. Regulátor v riadiacom systéme určuje rýchlosť ventilátorov. Minimalizuje akýkoľvek prievan, ktorý môžu zamestnanci pocítiť, a zaisťuje, že sa vždy udržiava požadovaná teplota.

„Každá miestnosť je navyše vybavená funkciou zvyšovania tlaku vzduchu, umožňujúcou zamestnancom zvýšiť rýchlosť vzduchu, aby sa odstránila vlhkosť, ktorá sa vyskytuje napríklad počas čistenia výrobnej miestnosti,“ vysvetlil Arne Vandenbroucke, elektroinžinier v spoločnosti Sabcobel. „Inokedy stačí ventilátory spustiť pri nižšej rýchlosti. Vďaka tomu sa zamestnanci cítia komfortnejšie a zároveň sa znižuje spotreba energie.“

Projekt využíva motorové spúšťače, ktoré prepínajú medzi dvoma preddefinovanými rýchlosťami. Okrem toho majú všetky moduly aj analógový vstup, ktorý umožňuje plynulé riadenie. Hlavným faktorom pri výbere motorového spúšťača bol jeho kompaktný dizajn. „Moduly môžu byť namontované na DIN lištu a sú široké len 35 milimetrov, takže vyžadujú oveľa menej miesta v rozvádzači ako väčšina iných motorových spúšťačov. Pokiaľ ide o ich funkcie, zariadenia sa nachádzajú medzi jednoduchými motorovými spúšťačmi a väčšími frekvenčnými meničmi,“ povedal Marc Wevers, manažér produktov a technickej podpory spoločnosti Phoenix Contact Belgicko. V aplikáciách v Marmo sú ventilátory poháňané trojfázovými motormi s maximálnym výkonom 1,5 kW.

Flexibilný V/V systém na pripojenie chladičov k centrálnemu PLC

V komerčnej chladiacej technológii sa na riadenie chladičov často používajú samostatné regulátory. Priemyselný prístup zvolený pre systém v Marmo je založený na centrálnom PLC alebo CPU jednotke, ktorá riadi celý systém prostredníctvom niekoľkých distribuovaných V/V ostrovov. K regulátoru sú pripojené cez protokol Profinet. Tento prístup šetrí náklady a pomáha dosiahnuť ďalšie zlepšenia efektívnosti.

Systém pozostáva z 11 rozvádzačov, ktoré riadia 60 chladičov v rôznych miestnostiach. Pre V/V ostrovčeky sa zodpovedný tím rozhodol použiť nový V/V systém Axioline Smart Elements od spoločnosti Phoenix Contact. A. Vandenbroucke vysvetlil svoje rozhodnutie: „Tento systém je tiež kompaktným riešením, ktoré zároveň poskytuje veľkú mieru flexibility. Aplikácia obsahuje celkom 520 digitálnych vstupov, 345 digitálnych výstupov, 228 analógových vstupov a 10 analógových výstupov. Pri takejto rozsiahlej inštalácii je dôležitým hľadiskom úspora miesta.“

Analógové vstupy obsahujú RTD karty, ktoré sa používajú na pripojenie trojvodičových snímačov teploty PT100 inštalovaných v rôznych miestnostiach. Ostatné analógové vstupy sa používajú predovšetkým na meranie tlaku a detekciu plynu v systéme. „Digitálne výstupy ovládajú motorové spúšťače, zatiaľ čo moduly Smart Elements sú umiestnené na základnej doske. Tá posiela signály do modulu Axioline, ktorý riadi komunikáciu cez Profinet. Systém s distribuovanými V/V je pre centrálne PLC úplne transparentný.

Vzdialené monitorovanie pre servisnú podporu

Jednou z výziev pri realizácii tohto projektu bolo, že nový chladiaci systém musel byť nastavený počas výroby. Cenné boli pritom také aspekty, ako je jednoduché používanie modulov Smart Elements – okrem iného vďaka zásuvnej technológii pripojenia push-in od spoločnosti Phoenix Contact, a to bez nutnosti použitia nástrojov. Tim Steegmans, manažér údržby v spoločnosti Marmo, je spokojný s realizáciou nového chladiaceho systému: „Prevádzková spoľahlivosť je pre nás veľmi dôležitá. Mohli sme sa spoľahnúť na podporu spoločnosti Sabcobel, ktorá nám to pomôže dosiahnuť.“

Pri diaľkovom monitorovaní sa možnosti využívajú rovnako naplno, pretože špecialisti Sabcobelu môžu v prípade potreby na diaľku asistovať technikom Marmo. Takto možno komponenty, ako sú napr. motorové spúšťače, nastavovať alebo resetovať aj na diaľku.

Používateľsky prívetivá konfigurácia funkcií

Bezpečná, jednoduchá a efektívna prevádzka trojfázových asynchrónnych motorov je kľúčovým cieľom v mnohých aplikáciách. S ohľadom na túto skutočnosť spoločnosť Phoenix Contact ponúka hybridné motorové spúšťače, novú triedu zariadení medzi motorovými spúšťačmi a frekvenčnými meničmi, ktoré sa odlišujú od ostatných vďaka intuitívnemu ovládaniu. Obslužné rozhranie pozostáva z otočného prepínača a troch tlačidiel s displejom, takže všetky nastavenia možno vykonávať pohodlne a intuitívne. Kompaktné a cenovo výhodné riešenie poskytuje všetky funkcie potrebné pre spoľahlivú prevádzku motorov.

www.phoenixcontact.sk