Priehrady so stavidlami slúžia ako zásobárne vodných zdrojov, ale aj ako ochrana pri povodniach a ako regulátor energie. Z dôvodu nedostatku vody v súčasnosti je nevyhnutné spravovať v takýchto vodných nádržiach každú kvapku efektívne. Magistrát regiónu Amravati hľadal riešenie merania hladiny ultrazvukovým snímačom na riadenie výšky hladiny rieky Wardha na hornej časti nádrže. Meranie výšky hladiny v priehradách pomocou ultrazvukových snímačov môže byť dosť problematické.

Snímače sú väčšinou umiestnené vysoko nad steny priehrady. Pri takýchto vzdialenostiach vznikajú akustické rušenia, ktoré môžu spôsobovať problémy s ultrazvukovými vlnami. Okrem toho silný prietok vody vytvára vlny a spôsobuje nestabilné výsledky merania. Napokon pri takomto prietoku sa môže vytvárať množstvo peny v zásobníkoch, ktoré môže viesť k nepresným odpočtom. Na zlepšenie kontroly výšky hladiny v nádrži priehrady nainštalovala spoločnosť Solid AT merací prístroj SmartScan25 vo výške 40 m nad priehradou.

Séria prístrojov SmartScan je založená na patentovanej technológii spoločnosti, ktorá poskytuje presné meracie výsledky aj v aplikáciách s veľkou snímacou vzdialenosťou, ako je to aj v prípade priehrady Wardha. Snímače SmartScan pracujú na relatívne nízkom frekvenčnom rozsahu, a preto sa dokážu ľahko vyrovnať so zníženou kvalitou signálu, spôsobenou penou a vlnami. SmartScan navyše obsahuje pokročilé softvérové algoritmy slúžiace na prekonanie akustického rušenia v prípade rôznych pevných prekážok v meracej kvapaline. Tento ultrazvukový merací prístroj je rozdelený na meraciu a vyhodnocovaciu časť. Meracia časť je umiestnená na stene priehrady a elektronická - vyhodnocovacia časť v riadiacej miestnosti priehrady.

Obslužný personál jednoducho pripojil SmartScan do ich vlastného riadiaceho systému pomocou klasického RS-232 a tým získal kontinuálne meranie hladiny. Okrem toho bol SmartScan nakonfigurovaný tak, aby konvertoval odmerané výšky hladiny na objemové veličiny. Na túto konverziu slúžil 24-bodový pásový stôl. Inštalácia ultrazvukového meracieho prístroja SmartScan na priehrade Wardha bola súčasťou rozsiahleho manažérskeho projektu určeného na dosiahnutie lepšej kontroly nad prietokom vody cez priehradu. Pomocou poskytnutých údajov a vlastných znalostí dokáže obslužný personál priehrady pripraviť operačný plán a plán na hospodárenie s vodou.

Solid Applied Technologies je výrobca moderných ultrazvukových hladinomerov na priemyselné využitie. Poskytujú zariadenia na nepretržité meranie hladiny tekutých a pevných látok v zásobníkoch alebo vo výrobných procesoch. SmartScan25 poskytuje efektívne riešenie na meranie výšky hladiny nádrže vo vzdialenosti 40 m a tým chráni región Amravati v Indii pred povodňami alebo suchom.

www.solidat.com