Systém ERP v „oblakoch“

Po dôkladnom prieskume a vyhodnotení sa spoločnosť Marwood rozhodla nahradiť starší systém ERP riešením Plex Cloud. Tím odborníkov sa rozhodol pre Plex pre komplexné schopnosti systému ERP, výrobný informačný systém (MES), systém riadenia kvality, systém CRM (riadenie vzťahu so zákazníkmi) a integráciu výrobných procesov. Keďže Plex sa dodáva ako cloudový model, Marwood sa vyhol nákladom, ťažkostiam a výpadkom spôsobených napr. aktualizáciou na nové verzie. Na Plex sa totiž žiadne nové verzie neinštalujú. To znamená, že vylepšenia softvéru prebiehajú v reálnom čase bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.

Integrovaný systém nahrádza tucet databáz

Plex Cloud ERP hladko integruje informácie zo všetkých výrobných operácií v Marwoode a umožňuje spoločnosti efektívne a účinne riadiť financie, kusovníky, nákup a príjem materiálu, výrobu alebo aj riadenie dodávateľského reťazca a mnoho iného. Systémoví používatelia z rôznych útvarov a oddelení v Marwoode majú prístup k presným a aktuálnym údajom v skutočnom čase kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Plex Cloud ERP nahradil nielen zastaraný systém ERP v Marwoode, ale aj 10 rôznorodých databáz. Tieto údajmi preplnené databázy medzi sebou nedokázali komunikovať, takže použitie nového systému odstránilo potreby manažmentu sledovať a aktualizovať veľké množstvo redundantných údajov. „Zistili sme, že Plex Cloud ERP je skutočné ERP a celopodnikové riešenie,“ povedal Steve Spanjers, výrobný viceprezident v Marwoode. „Viaceré systémy poskytujú finančné výsledky, ale Plex bol jediný systém, ktorý zahŕňal oblasti, kde sme dovtedy používali manuálne tabuľky.“

Integrácia PLC do jedného systému

Vďaka partnerovi Kors Engineering komunikujú všetky PLC na výrobných strojoch v reálnom čase prostredníctvom Plex Cloud ERP bez problémov. „Táto integrácia PLC pomocou nástroja MACH2 od Kors Engineering umožňuje systému správu veľkého množstvo informácií a distribúciu oveľa detailnejších súhrnných správ z výroby,“ dodáva Tony Kaczmarek. „Operátori v Marwoode majú všetky podstatné informácie priamo na dosah ruky a dodržujú tak prísne štandardy.“

„Integrácia PLC do systému Plex umožňuje všetkým výrobným strojom – rôznych značiek a modelov – navzájom medzi sebou komunikovať,“ dodáva S. Spanjers. „Vďaka integrácii PLC sa automaticky generuje správa o produkcii na podrobnej úrovni, my zase zvyšujeme prevádzkyschopnosť zariadení a zabezpečujeme vysokú kvalitu výstupu. Náš spôsob podnikania sa zmenil od základov.“

Kors Engineering realizoval integráciu všetkých PLC so 100 % účinnosťou na diaľku, bez akýchkoľvek výrobných prestojov v spoločnosti Marwood. Najprv pripravil zopár strojov online a potom si Marwood nastavil zvyšné stroje priamo vo svojich troch závodoch na vlastnú päsť. Takto technici optimalizovali svoje zdroje aj čas.

Výrobné kontroly a spokojnosť zákazníkov

Kľúčom k výrobnej produktivite v Marwoode sú kontrolné tabuľky kvality, ktoré sa musia overiť ešte pred spustením akejkoľvek práce. Plex Cloud ERP náhodne vyberá podrobnosti do kontrolných tabuliek, čím zaisťuje, že kontrolné tabuľky treba pred každou úlohou starostlivo skontrolovať. Ak nie je kontrolná tabuľka pred každou operáciou uzavretá, výrobný stroj sa automaticky zastaví. V kontrolnej tabuľke je potrebný aj podpis supervízora. Ak supervízor nájde niektoré podrobnosti mimo špecifikácie, kontrolný zoznam nepodpíše a tým zabráni problémom s kvalitou alebo výrobnými oneskoreniami. S. Spanjers poznamenal: „Zákazníci Marwoodu sú touto skutočnosťou príjemne potešení, pretože môžu overiť množstvo kvalitatívnych kontrol a budú si istí, že komponent, ktorý nespĺňa kvalitatívne špecifikácie, nedostanú.“ Kombinácia kontrolných tabuliek a celkovej integrácie PLC umožňuje Marwoodu dosiahnuť vysokú úroveň spokojnosti zákazníkov. „Všetky výrobné údaje zákazník dokáže sledovať, indexovať a vyhľadávať,“ dodáva S. Spanjers, „a vďaka našej integrácii so strojmi vedia, čo stroje presne vyrábajú. Ide o vysoko spoľahlivý systém, ktorý v nich vzbudzuje pocit istoty.“

Efektivita priniesla merateľné zlepšenia

Spoločnosť Marwood dosiahla po implementácii Plex Cloud ERP merateľné zlepšenia vo výrobe. „Sledovaním zásob v reálnom čase znížime napríklad objem vstupných surovín a náklady na spracovanie, čiže dokážeme zlepšiť obrátkovosť o 50 %,“ hovorí S. Spanjers. „Naša celková produktivita sa zvýšila a zlepšili sme si aj index PMA (index asociácie presných tvárniacich strojov), kde sa sleduje výkon v každej kategórii. Celkovo realizujeme rovnaké množstvo obchodu ako pred hospodárskym poklesom, no s polovičným počtom zamestnancov.“

www.plex.com