Výroba vo Factory 56 sa vyznačuje maximálnou flexibilitou; to platí pre počet vyrobených modelov a objem výroby, ako aj pre materiálové toky. Nové modely – od kompaktných áut po SUV, od konvenčných cez plug-in hybrid až po elektrický pohon – možno integrovať do sériovej výroby už za pár dní. Výrobu možno rýchlo a flexibilne prispôsobiť požiadavkám trhu. V súlade so snahou spoločnosti Mercedes-Benz o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2039 je továreň Factory 56 prvou s nulovými emisiami uhlíka – úplne CO2 neutrálna a s výrazne zníženými požiadavkami na spotrebu energie. Umožňuje to okrem iného jej inovatívna energetická koncepcia s fotovoltickým systémom, jednosmernou elektrickou sieťou a systémami skladovania energie na báze opätovne použiteľných automobilových batérií. V celej montážnej hale sú dôsledne a komplexne implementované inovatívne technológie a procesy, ktoré zamestnancom poskytujú najlepšiu možnú podporu pri ich každodennej práci. Koncept Factory 56 sa ako plán postupne prenesie do všetkých automobilových závodov Mercedes-Benz po celom svete.

Maximálna flexibilita vďaka inovatívnemu montážnemu systému

Najdôležitejšou vlastnosťou Factory 56 je maximálna flexibilita. V rámci jednej linky dokáže Factory 56 vykonávať všetky montážne kroky pri vozidlách s rôznou konštrukciou a systémom pohonu – od konvenčného až po plne elektrický pohon. Nová generácia sedanu Mercedes-Benz triedy S a verzia s dlhým rázvorom prvýkrát schádzali z tej istej linky vo Factory 56. O niečo neskôr sa na tej istej linke začala výroba Mercedesu Maybach triedy S, EQS, prvého plne elektrického člena rodina triedy S a modelu Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+. Montážna hala je stopercentne flexibilná, takže každý modelový rad Mercedes-Benz možno vo veľmi krátkom čase integrovať do prebiehajúcej výroby podľa dopytu – od kompaktných vozidiel až po SUV.

Montážny systém budúcnosti dáva celej výrobe flexibilnejšiu štruktúru. Dve takzvané TecLines slúžia na odstránenie statických bodov v procese montáže, čím sa zvyšuje flexibilita celej továrne. Spájajú všetky komplexné technológie závodu v jednom bode. To znamená, že práce na prestavbe, ktoré si napríklad vyžaduje integrácia nových modelov áut, je jednoduchšie vykonať v iných priestoroch montážnej haly. V TecLines je tradičná výrobná linka nahradená bezobslužnými prepravnými systémami. Na integráciu nového produktu a začlenenie akéhokoľvek súvisiaceho nového technického vybavenia treba iba zmeniť trasu automaticky riadeného vozidla (AGV). Celkovo je vo Factory 56 v prevádzke viac ako 400 AGV. Okrem toho takzvaný systém Fullflex Marriage nastavuje nový štandard procesu, pri ktorom je karoséria vozidla spojená s hnacím systémom.

Inteligentná výroba sa stáva realitou

V rámci Factory 56 sa vízia inteligentnej výroby v podaní Mercedes-Benz Cars stala realitou. Stredobodom všetkých digitalizačných aktivít je digitálny ekosystém MO360, ktorý sa v plnom rozsahu prvýkrát využíva práve vo Factory 56.

„Podobne ako Factory 56 nanovo definuje spôsob, akým sa vyrábajú autá, MO360 robí to isté: nastavuje nové štandardy s ohľadom na digitálne siete vo výrobe. Naším cieľom v prípade nového ekosystému je dosiahnuť ešte vyššiu transparentnosť výroby, zoštíhliť naše postupy a bezproblémovo prepojiť procesy, ktoré boli predtým oddelené,“ hovorí Jörg Burzer, člen predstavenstva Mercedes-Benz AG zodpovedný za riadenie výroby a dodávateľských reťazcov.

MO360 integruje informácie z hlavných výrobných procesov a IT systémov z viac ako 30 závodov na výrobu osobných automobilov Mercedes-Benz po celom svete a zároveň spája dôležité softvérové aplikácie. Poskytuje napríklad výrazne optimalizované riadenie výroby založené na kľúčových ukazovateľoch výkonu (KPI), medzi ktoré patrí napríklad využitie personálu, počet bezchybných vozidiel (všetky vozidlá, ktoré nevyžadujú opravné práce) alebo výrobné ciele na zmenu. Tiež sprístupňuje každému zamestnancovi v reálnom čase individuálne informácie a pracovné pokyny podľa potrieb.

Technologicky je MO360 založený na najnovších IT technológiách a pracovných postupoch. Patria sem napríklad opätovne použiteľné API (Application Programming Interfaces), škálovateľné cloudové riešenia a predovšetkým FOSS (Free and Open Source Software). Tímy MO360 ako také využívajú inovácie a dynamiku globálnej vývojárskej komunity, pričom sa zároveň zameriavajú na výslednú nákladovú efektivitu. „Pre vývoj MO360 sme vytvorili multifunkčné tímy IT expertov, ktorí pracujú ruka v ruke so špecialistami Mercedes-Benz Operations na agilných a postupne aplikovateľných procesoch,“ vysvetľuje Jan Brecht, riaditeľ informačných technológií v Mercedes-Benz AG.

„Neexistovali žiadne organizačné hranice a všetky tímy využívali nepretržitú spätnú väzbu od výrobných tímov na optimalizáciu a ďalší vývoj digitálnych nástrojov – to bol rozhodujúci faktor, ktorý priniesol pozitívne výsledky tohto ukážkového riešenia. Za najdôležitejšie považujeme mať v projektovom tíme kolegov zo samotnej výroby, keďže nikto iný nevie lepšie identifikovať aplikácie a funkcie, ktoré im najefektívnejšie zjednodušia každodennú prácu vo výrobe,“ dopĺňa J. Burzer.

Nový digitálny ekosystém obsahuje množstvo softvérových aplikácií. Dve aplikácie, ktoré sú už plne integrované do MO360, sú určené na zabezpečenie kvality (QUALITY LIVE) a riadenie výroby (Shopfloor Management digital – SFMdigital).

Vďaka systému riadenia kvality QUALITY LIVE majú všetci pracovníci podieľajúci sa na výrobe neustále prístup k aktuálnemu stavu každého jednotlivého vozidla stlačením tlačidla. Aby bolo možné na prípadné nezhody reagovať okamžite, a to ešte kým vozidlo opustí výrobnú linku, je QUALITY LIVE prepojený so všetkými výrobnými dátami. QUALITY LIVE ako subsystém MO360 podporuje štruktúrovaný proces riešenia problémov aj nepretržitú optimalizáciu procesov. V prípade potreby to robí tak, že navrhuje efektívne prepracovanie pomocou metód umelej inteligencie (UI). Vďaka MO360 sú tieto znalosti založené na UI sprístupnené všetkým kolegom v závodoch Mercedes-Benz Cars po celom svete. Týmto spôsobom spoločnosť optimalizuje procesy kontroly kvality s cieľom zabezpečiť, aby vozidlá opúšťali linku rýchlejšie, bez akýchkoľvek prerábok.

V rámci SFMdigital sa všetky výrobné údaje spájajú úplne automaticky. Pomocou SFMdigital môžu zodpovední pracovníci kedykoľvek vidieť aktuálny stav výroby a majú prístup ku kľúčovým údajom o výrobe a manažmente založené na údajoch v reálnom čase. „Naši manažéri tak dokážu rýchlo a transparentne reagovať na aktuálne aktivity vo výrobe,“ hovorí J. Burzer. Tieto dve aplikácie už boli zavedené prakticky vo všetkých závodoch Mercedes-Benz Cars po celom svete.

Ďalším prvkom MO360 je digitálna komunikácia a podpora zamestnancov výroby pomocou systému PAPERLESS FACTORY. Tlačené zoznamy a konfiguračná karta vozidla sú už minulosťou. Všetky správy od kolegov, napríklad o už vykonaných kontrolách kvality, sú dostupné v digitálnej podobe. Len implementáciou PAPERLESS FACTORY ušetrí Factory 56 približne desať ton papiera v porovnaní s nie úplne digitalizovanou prevádzkou. To nastavuje nové štandardy z hľadiska efektivity výroby. V tomto smere je veľkou pomocou aj interný štandard Integra, prostredníctvom ktorého sa kompetentní pracovníci spoločnosti jednoducho dostanú k údajom jednotlivých výrobných zariadení. „Na druhej strane máme veľmi jednotné prostredie IT, a to aj v porovnaní s konkurenciou, takže náš MO360 môžeme rýchlo uviesť na trh po celom svete,“ konštatuje J. Brecht.

MO360 odráža snahu divízie Mercedes-Benz Cars Operations vyrábať vynikajúce produkty založené na vynikajúcich výrobných metódach. Ekosystém je založený na všetkých strategických pilieroch tejto divízie: napredovanie v procesoch digitalizácie, udržateľné využívanie zdrojov, poskytovanie potenciálu na využitie a rozširovanie motivovaných zamestnancov, maximálna flexibilita v globálnej výrobnej sieti, ako aj vynikajúce procesy a maximálna prevádzková bezpečnosť.

WLAN, 5G a IoT komunikácia

Vo Factory 56 poskytuje nová, digitálna infraštruktúra s vysokovýkonnou sieťou WLAN a 5G dôležitý základ úplnej digitalizácie. Využíva najmodernejšie koncepty Priemyslu 4.0 – od inteligentných zariadení až po algoritmy na spracovanie rozsiahlych údajov. Digitálne výrobné technológie boli zavedené všade. Okrem toho je Factory 56 úplne bez papierov. Vďaka digitálnemu sledovaniu každého vozidla na linke prostredníctvom polohovacieho systému sa údaje o vozidle, ktoré sú relevantné pre zamestnancov, zobrazujú na linke v reálnom čase pomocou digitálnych zariadení a obrazoviek.

Stroje a výrobné zariadenia sú prepojené v celom závode; väčšina z nich už podporuje internet vecí (IoT). Táto všadeprítomná konektivita sa nachádza nielen v rámci samotnej Factory 56, ale aj mimo nej v rámci celého hodnotového reťazca. Digitálne technológie, ako je virtuálna alebo rozšírená realita, boli použité už pri vývoji a plánovaní Factory 56 a sú prítomné aj v rámci sériovej výroby, ktorá sa tým činom stala flexibilnejšou a efektívnejšou. V dialógu s dodávateľmi a poskytovateľmi dopravných služieb sa využívajú aj výhody sledovania a dohľadávania, čo umožňuje digitálne sledovanie materiálových tokov po celom svete.

Trvalo udržateľná výroba v komplexnom meradle

Rovnako ako digitalizácia, aj udržateľnosť je v rámci Factory 56 vnímaná a implementovaná komplexne. Okrem výroby, ktorá šetrí zdroje a je šetrná k životnému prostrediu, to zahŕňa aj sociálnu zodpovednosť vždy s náležitým ohľadom na efektívnosť nákladov. Factory 56 preto významne prispieva k dosahovaniu cieľov spoločnosti v oblasti udržateľnosti.

Šetrenie zdrojov a znižovanie spotreby energie sú základnými kameňmi tohto prístupu. Factory 56 už od svojho uvedenia do prevádzky funguje na CO2 neutrálnej báze a už teraz patrí k továrňam s nulovými emisiami uhlíka. Celková energetická náročnosť závodu Factory 56 je o 25 % nižšia ako v prípade iných montážnych prevádzok. Na streche Factory 56 je fotovoltický systém, ktorý zásobuje budovu zelenou elektrickou energiou z vlastnej výroby. To stačí na pokrytie približne 30 % ročnej spotreby energie závodu Factory 56. Časť tejto energie prúdi do inovatívnej siete na jednosmerný prúd, ktorá v budúcnosti zlepší energetickú účinnosť prevádzky montáže. Poháňa technické systémy, ako sú napríklad vetracie jednotky. Do jednosmernej siete je pripojené aj stacionárne batériové úložisko vytvorené z automobilových batérií. S celkovou kapacitou 1,4 MWh funguje ako zásobník prebytočnej solárnej energie z fotovoltického systému. Moderné osvetlenie pozostávajúce z LED diód a inovatívna architektúra využívajúca svetlo z vonkajšieho priestoru, ktorá umožňuje zamestnancom pracovať za denného svetla, vytvára príjemnú pracovnú atmosféru a zároveň šetrí energiu.

Popri úvahách o CO2 a energetickej bilancii má prístup Mercedes-Benz k udržateľnosti aj ďalšie ekologické aspekty. Na približne 40 % plochy strechy sa pestuje zeleň. To nielen kompenzuje úbytok zelene po zastavaní objektmi a infraštruktúrou, ale tiež zlepšuje vnútornú klímu v budove montáže zadržiavaním dažďovej vody. Ide o nový systém, ktorý oddeľuje dažďovú vodu od kontaminovanej vody. Skladovaním dažďovej vody Factory 56 odbremeňuje susedné vodné zdroje a vznikajú nové zelené plochy.

Hlavná budova Factory 56 je architektonickým a zároveň trvalo udržateľným vrcholom. Betónová fasáda je prvýkrát postavená z recyklovaného betónu zo stavebného odpadu. To znamená, že výstavbou Factory 56 sa nielen šetrili zdroje, ale aj trvalo udržateľne recyklovali odpadové produkty.

Človek stredobodom záujmu

Factory 56 reflektuje aj spoločenskú zodpovednosť Mercedes-Benz Cars ako zamestnávateľa. Centrom digitálneho konceptu sú ľudia. Po úspešnom štarte pracuje vo Factory 56 v dvoch zmenách viac ako 1 500 zamestnancov. V každodennej práci ich podporujú početné inovácie. Práca na montážnej linke je navrhnutá tak, aby podporovala zamestnancov v ich túžbe po zdravej životnej rovnováhe.

Vždy, keď to bolo možné, Mercedes-Benz umožnil svojim zamestnancov zapojiť sa do rozhodovania o niektorých otázkach závodu Factory 56; zamestnancov výroby sa napríklad pýtali na ich osobné preferencie v online prieskume. Mohli uviesť, v akej zmene, v akej oblasti a s akými kolegami by chceli pracovať. Miera odpovedí zamestnancov bola veľmi vysoká a viac ako 85 % vyjadrených želaní sa splnilo.

Vo výrobnej aj administratívnej oblasti Factory 56 sa uplatňujú moderné pracovné postupy. Vývoj trvalo udržateľnej organizácie výroby sa ďalej rozvíja na základe konzultácií s radou zamestnancov. Mimoriadne atraktívne je aj usporiadanie výrobnej haly. Priestory na oddych v budove sú moderné a vymaľované príťažlivými farbami, aby vytvorili príjemnú pracovnú atmosféru pre zamestnancov. Továreň má vlastnú jedáleň, takže zamestnanci nemusia kvôli stravovaniu opustiť fabriku. Kancelárske priestory v hlavnej budove poskytujú moderné prostredie s otvorenými priestormi.

Ergonómia je vo Factory 56 obzvlášť dôležitým faktorom: všetky montážne pracoviská boli už vo fáze návrhu posudzované z hľadiska ich ergonomickej kompatibility, aby bolo možné vykonať akékoľvek potrebné vylepšenia. Vozidlá na linke možno uviesť do najvýhodnejšej pracovnej polohy pre zamestnancov výberom dopravných systémov, ako sú napríklad otočné podvesné dopravníky alebo mobilné plošiny. Všetky stanice sú výškovo nastaviteľné. Vo Factory 56 pracujú mladší aj skúsení kolegovia bok po boku a ako tím jeden z druhého profitujú.

Pozrite si video o Factory 56.

Literatúra

[1] With its Factory 56, Mercedes-Benz is presenting the future of production. Mercedes Benz Car. [online]. Publikované september 2020. 

[2] Ambition 2039: Our path to CO2-neutrality. Mercedes Benz Car. [online]. Publikované september 2020. 

[3] Digitally networked. The production eco-system MO360. Mercedes Benz Car. [online]. Publikované august 2020.