Po předchozí úspěšné modernizační přeměně těchto systémů s proměnnými otáčkami (VSD – z angl.) u dvou 30 kW pohonů oběhových čerpadel se šéf technického dozoru letiště Colin Sloan rozhodl vybavit touto regulací otáček 28 ventilátorů vzduchotechnických jednotek, které obhospodařují 35 – 40 % hlavního letiště. „Na základě minulých zkušeností víme, že jednotky VSD dokážou zajistit značné energetické úspory, a při rychle narůstajících cenách elektřiny jakož i s podporou grantu ve výši 30 %, kterou nám v rámci Schématu energetické efektivity dal k dispozici náš dodavatel energie – firma Energia – jsme se rozhodli zmodernizovat určitý počet svých vzduchotechnických jednotek právě s využitím regulace VSD.“

 Zhruba 28 ventilátorů o celkovém nainstalovaném výkonu 240 kW se významnou měrou podílí na ročních výdajích letiště za energii. Původně běžely tyto ventilátory na plné otáčky neregulovaně při ­přímém automatickém spouštění. Předběžnými měřeními se ukázalo, že tyto motory byly předimenzované a běžely neúčinně a ani zdaleka ne na plný výkon. Osazení regulátorů otáček pohonů by vedlo nejen k energetickým úsporám, ale i k většímu komfortu cestujících ve všech prostorách letiště. Oddělení správy budov belfastské společnosti VIS Security Solutions provedlo podrobný průzkum objektu se zaměřením na stávající zátěže a prezentovalo zprávu, ze které vyšlo najevo, že již při pouhém 20 % snížení otáček by systém za méně než rok uspořil tolik energie, která by hodnotově stačila na jeho zaplacení.

Ze zprávy také vyplývá, že je možné stabilizovat podmínky v celém prostoru letiště, které se rapidně mění s denní a sezónní teplotou i počtem cestujících. Propojení těchto pohonů s CO2 monitory ve všech jednotlivých odbavovacích prostorách pomocí komunikačních jednotek ModBus & BACnet by vedlo k maximálním energetickým úsporám. Proto byly nainstalovány a uvedeny do provozu pohony Danfoss VLT® 6000 v počtu 28 kusů, které dodala firma Greenville Electrical jako místní partner společnosti Danfoss. Jejich výstupy byly z počátku omezeny na 30 – 37 Hz, neboť se čekalo na úplné zprovoznění monitorů kvality ovzduší.

I navzdory horkým letním podmínkám, během nichž klimatizační systém uspokojivě fungoval s ventilátory na 80 % otáčkách, překročily skutečné úspory očekávání a účet za energii ­poklesl za tříměsíční období o více než 15 000 GBP. Za chladnějších povětrnostních podmínek se očekává, že úspory budou ještě vyšší, zvláště pak s využitím VZT jednotek, které disponují plně automatickým ovládáním na základě kvality prostředí. Jak uvedl Colin Sloan „Úspory za první čtvrtletí naznačují, že se nám vložená investice vrátí za méně než 8 měsíců a komfort našich zákazníků se bezesporu zvýší. Díky využití komunikací na bázi terénní sběrnice se snížila složitost zapojení regulátorů a klesly související náklady. Nové ovládací panely byly předem sestaveny a nainstalovány spolu se stávajícími, které posloužily jako provizorní rozvodné krabice.

Veškeré práce byly provedeny v normálních provozních hodinách, nicméně k výpadkům docházelo jen výjimečně po dobu přepojování. Tyto úspory jsou tak markantní, že se v současné době poohlížíme po zbývajících VZT jednotkách a vlastně i po všech zařízeních představujících proměnnou zátěž, jež se nacházejí po celém letišti, se záměrem vybavit je také pohony s proměnnými otáčkami a dosáhnout tak ještě větších úspor.“ Ihned po uvedení úplného systému řízení klimatu do provozu se očekává, že roční energetické úspory přesáhnou milion kWh a letiště tak ušetří více než 60 000 GBP za rok. Ani přínos pro životní prostředí není zanedbatelný. Nově nainstalovaný systém belfastského letiště přispěje ke snížení uhlíkatých emisí o více než 500 tun ročně.

www.danfoss.cz