Moderná správa zariadení optimalizuje produktivitu a zvyšuje efektivitu údržby

Francúzsky výrobca SNF znižuje náklady na údržbu tým, že v rámci prevádzkových procesov implementuje moderné tabletové riešenie na správu zariadení založené na FDT2®.
Moderná správa zariadení optimalizuje produktivitu a zvyšuje efektivitu údržby

Štandardy digitálnej komunikácie zohrávajú v priemyselnom svete čoraz dôležitejšiu úlohu. Dnešné inteligentné prevádzkové zariadenia a meracie prístroje využívajú množstvo digitálnych protokolov, a preto potrebujú všestranné nástroje na konfiguráciu a správu, ktoré účinne podporujú prvotné nastavenie, každodennú údržbu a odstraňovanie problémov s cieľom maximálneho využitia inteligentných prístrojov.

Spoločnosť SNF, s. a. s., so sídlom vo francúzskom Andrézieux, ktorá bola založená v roku 1978, vyrába vo vode rozpustné polyméry pre aplikácie v pitnej vode, čistiarňach odpadových vôd, ropnom a plynárenskom priemysle a iných priemyselných odvetviach. Je to najväčší výrobca polyakrylamidov na svete so 43 % podielom na celosvetovej produkcii, pričom svojich zákazníkov má v 130 rôznych krajinách.

Prechod na moderné technológie

SNF je odborníkom na polyméry a ich aplikácie, ale pri efektívnej výrobe sa spoločnosť spolieha na svojho dlhodobého partnera – spoločnosť Yokogawa. Vo výrobnom závode Andrézieux sa na riadenie výroby polymérov používajú systémy riadenia Yokogawa CENTUM CS3000 a CENTUM VP.

Súčasťou kombinácie rôznych sieťových topológií, ktoré sa v podniku nachádzajú, je aj široká škála digitálnych prevádzkových meracích prístrojov vrátane snímačov tlaku, výšky hladiny a teploty – Coriolisove a elektromagnetické prietokomery či analyzátory pH a vodivosti od rôznych dodávateľov, ako sú Yokogawa, Endress+Hauser a Vega. Niektoré výrobné linky používajú prevádzkové meracie prístroje s vlastným komunikačným protokolom spoločnosti Yokogawa s názvom Brain, ako aj špecifický typ ručného terminálu na konfiguráciu zariadenia, jeho uvedenie do prevádzky a riešenie problémov. Ďalšie, nedávno implementované inštalácie používajú komunikačný protokol HART s iným typom ručného terminálu. Pri takomto scenári nemohli technici zálohovať, spravovať ani porovnávať údaje ako súčasť svojich postupov týkajúcich sa správy zariadení.

Pri hľadaní najmodernejšej technológie, ktorá nahradí existujúce ručné terminály, sa spoločnosť SNF obrátila na spoločnosť Yokogawa, aby nainštalovala svoje riešenie FieldMate v samotnom výrobnom závode aj na vzdialené zariadenia na vstrekovanie polymérov. FieldMate bol implementovaný vo forme tabletov s cieľom prepojiť existujúce moderné digitálne siete a zariadenia a na zlepšenie a zefektívnenie postupov pracovného toku údržby z hľadiska konfigurácie zariadení, ich uvedenia do prevádzky a riešenia problémov. Tabletové riešenie je ideálnou náhradou nákladných vreckových terminálov a poskytuje rovnakú mobilitu zamestnancom údržby zariadení s rozšírenou funkčnosťou, prehľadnými grafickými displejmi, panelom trendov, databázou parametrov, záznamami informácií o údržbe a pod. Prevádzkoví technici používajú niekoľko tabletov, pričom každý z nich vždy pracuje s najnovšou, aktualizovanou databázou údajov. Keď sa nejaká práca dokončí, databázy sú synchronizované s hlavnou databázou na serveri.

FieldMate automaticky prehľadáva zbernicu a hlási nájdené zariadenia vrátane ich stavu a základných parametrov a otvorí správny DTM. Odtiaľ môže používateľ intuitívne získať detaily zariadenia, ako sú diagnostika, konfiguračné parametre, informácie o údržbe atď. Aplikácia Parameter Manager umožňuje jednoduchú konfiguráciu zariadení, nahranie parametrov zariadenia do databázy a porovnanie súborov parametrov zariadenia – skutočné verzus historické (obr. 1).

Vďaka rozsiahlym schopnostiam správy zariadení v teréne teraz dokáže technický a servisný tím SNF riadiť celý životný cyklus podnikových technických prostriedkov a konfigurovať zariadenia prostredníctvom štandardizovaného grafického rozhrania s informáciami získanými z ich tabletu. Môže tiež vykonávať offline konfiguráciu a keď sú zariadenia pripojené počas uvádzania do prevádzky, možno do jednotlivých zariadení načítať súbory parametrov, čo šetrí obrovské množstvo času.

„Nový nástroj nám umožňuje prístup k všetkým údajom o prístrojoch s cieľom ich ďalšieho použitia, napríklad na off-line kontrolu parametrov prístroja a nahratie všetkých údajov do prístroja po jeho výmene. Prostredníctvom našej siete LAN synchronizujeme všetky tablety tak, aby boli pre každého používateľa dostupné aktuálne údaje. Vďaka tejto databáze prístrojov je naša práca s uvedením do prevádzky a údržbou jednoduchšia,“ uviedol Pierrick Boissel, technik SNF E&I.

„Skôr ako sme zaviedli FieldMate, používali sme samostatné štandardné ručné terminály HART a Brain. Teraz máme jediné rozhranie pre všetky inteligentné zariadenia, ktoré šetrí čas na riešenie problémov. Štandardné ručné terminály mali navyše len jednoduchý LCD displej s tromi zobrazenými parametrami, zatiaľ čo FieldMate ponúka intuitívnejšiu a jednoduchšiu metodiku konfigurácie na čítanie a zaznamenávanie údajov,“ doplnil Antoine Giri, technik SNF E&I.

Prínosy riešenia FDT/DTM

Technológia FDT poskytuje priemyselným podnikom spoločné prostredie na využívanie najsofistikovanejších funkcií inteligentných zariadení, ako aj jediné rozhranie na integráciu akéhokoľvek zariadenia a siete s prístupom k údajom – od snímača až po podnikovú úroveň. V rámci ekosystému FDT poskytujú výrobcovia zariadení pre svoje produkty softvér Device Type Manager™ (DTM™) a Frame Applications (zabudované v nástrojoch na správu systémov alebo samostatných zariadení), komunikujú a čítajú tieto DTM – bez ohľadu na protokol pre každé zariadenie.

Ľahšie uvedenie do prevádzky

FieldMate je uložený v tablete a slúži ako pomoc pri prvotnej konfigurácii a uvedení do prevádzky. Po dokončení uvádzania do prevádzky sa všetky konfiguračné údaje zariadenia uložia na budúce použitie. Funkcia auditovacieho záznamu zariadenia je užitočná pri identifikácii ľudskej chyby.

Pretože riešenie správy zariadení využíva otvorený štandard nezávislý od protokolu FDT, je ideálny pre prostredia podporujúce HART alebo FOUNDATION Fieldbus – komunikačné protokoly, ktoré sa používajú v závislosti od zložitosti procesu prípravy polyméru.

Prínosy

V čoraz sofistikovanejších výrobných závodoch urýchľuje prítomnosť viacerých digitálnych komunikačných protokolov spolu s potrebou rozšírených možností diagnostiky aktív nasadzovanie nástrojov umožňujúcich jednoduchú konfiguráciu a analýzu údajov týkajúcich sa správy zariadení v teréne. „FieldMate nám ušetrí veľa času,“ uzavrel P. Boissel, „a to nám umožní dosiahnuť reálne zlepšenie produktivity a úspory v našich údržbárskych prácach.“

SNF dokáže aktuálne konfigurovať a uvádzať zariadenia a prístroje do prevádzky, vďaka čomu môže spoločnosť dosiahnuť vyššiu úroveň efektivity v celom režime údržby.

Zdroj: Polymer Producer Mobilizes Field Device Management to Optimize Productivity and Increase Maintenance Efficiency. Prípadová štúdia Yokogava Electric Corporation. [online]. Dostupné na: https://www.yokogawa.com/library/resources/references/suc-snf/.