Spoločnosť vyvinula špecializované stroje pre vykonávanie rôznych testov, ako napr. výdrž zadnej opierky stoličky, vplyv poklesu a zaťaženia, odolnosť opierok rúk či univerzálne opakujúce sa testy. Pri návrhu pohybu viacosích strojov určených pre testovanie stoličiek použila spoločnosť rad pohonov Unidrive M od spoločnosti Control Techniques, ktorá je súčasťou koncernu Emerson Industrial Automation. Najdôležitejšou vlastnosťou je presné riadenie a vysoká opakovateľná presnosť pohonov použitých v tomto úplne novom modeli strojného zariadenia určeného pre testovanie pevnosti a tuhosti stoličiek.

Stroj je určený pre vykonávanie niekoľkonásobných, opakujúcich sa cyklov aplikujúcich ťah na zadnú opierku a tlak na sedadlo. Ťah zabezpečuje motor, ktorý riadi elektromechanický akčný člen a tlak na sedadlo zabezpečuje ďalší elektromechanický akčný člen, ktorý pritláča na sedadlo záťaž. Na to, aby sa simulovali skutočné podmienky zaťaženia stoličky, je možné vykonať až niekoľko miliónov zaťažovacích a sklápacích cyklov. Spoločnosť zaručuje, že každý test sa vykonáva s vysokou presnosťou a stabilitou opakovania. Všetky testy sa vykonávajú s riadením v uzavretej slučke.

To v praxi znamená, že Advanced Furniture Testing sa napr. nespolieha len na teoreticky stanovenú záťaž vyvíjanú pneumatickými valcami s presne nastaveným tlakom vzduchu či záťažou v podobe rôznych typov závaží, ktorých váha môže kolísať v širokom rozpätí. Namiesto toho sú elektromechanické akčné členy/servo systémy využívané podobným spôsobom ako ich používajú priemyselné roboty. Uvedený prístup umožňuje vytvárať záťaž s presnosťou 2%, čo ďaleko prekračuje normy Asociácie výrobcov nábytku pre podnikateľské subjekty a inštitúcie.

Pohony Unidrive M700 riadia motory, ktoré poháňajú elektromechanické akčné členy. Tieto pohony poskytujú účinnú polohovú spätnú väzbu a vysoký výkon riadenia dynamických permanentných magnetov servo motorov. Majú ethernetové porty, čo výrobcovi zariadenia prináša veľkú mieru prispôsobiteľnosti, možnosti vzdialeného programovania a zberu údajov.

Pohony sú prepojené na riadiacu jednotku stroja MCi210 tiež od spoločnosti Control Techniques vybavenú ďalším procesorom pre vysokovýkonné riadenie strojných zariadení v súlade s normou IEC 61131-3. „Pohony M700 budeme v ďalšom období nasadzovať do všetkých našich testovacích strojov, pretože okrem vyššie spomenutých výhod sú mimoriadne spoľahlivé a práca s nimi je veľmi jednoduchá,“ uviedol Douglas Woodard, vedúci technického oddelenia v spoločnosti Advanced Furniture Testing.

Zdroj: Emerson Industrial drives furniture, dostupné online 20. 6. 2015 na http://www.automation.com/library/case-studies/emerson-industrial-drives-furniture

-tog-