Modernizácia automatizácie v najväčšom závode recyklovateľných papierových obalov

Bulleh Shah Packaking (Pvt.) Limited patriaci do skupiny Packages Group je dominantným hráčom na trhu obalov z vlnitej lepenky, zároveň je to najväčší výrobný závod recyklovateľných obalov a jediný závod vyrábajúci kartónové obaly na tekutiny v Pakistane.
Modernizácia automatizácie v najväčšom závode recyklovateľných papierových obalov

Baliarenská spoločnosť stála pred výzvou, ktorú pre ňu predstavoval pôvodný automatizačný systém a hardvér, pričom pri každodennej výrobe sa už dostávali na hranice svojich možností. „Zákazník sa sťažoval na pomalý výkon svojho systému, preťaženosť prevádzkových regulátorov a problémy pri správe 16 serverov a 25 operátorských staníc. Zastaraný hardvér a prostredie serverovne mali zlý dosah aj na samotné servery a prevádzkové stanice,“ hovorí projektový manažér spoločnosti ABB Zeeshan Ullah Chaudhary.

Zásadné zlepšenie vzdialene monitorovaných KPI

Zo strany zákazníka boli veľké očakávania, nakoľko chceli vidieť zásadné zlepšenie svojich kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI), ktoré sú monitorované vzdialene. Riešenie ponúkla spoločnosť ABB, ktorá prvýkrát nasadila v Pakistane svoj distribuovaný riadiaci systém ABB Ability™ System 800xA. Ten umožnil zlepšiť riadenie a vzdialený monitoring papierenských strojov, energetiky, lakovacích strojov a skladov a vedeniu spoločnosti poskytol prehľadné a rýchle náhľady na dianie v prevádzkach. Toto virtualizované riešenie, ktoré je prvé svojho druhu v Pakistane, zlepšilo energetickú účinnosť, znížilo náklady na hardvér a priestor vďaka minimálnym nárokom na hardvér.

Pre vedenie podniku boli prostredníctvom inteligentných klientov ABB 800xA Smart Client k dispozícii rôzne rýchle prehľady, pričom títo klienti sa využívali aj na zaškolenie vedúcich pracovníkov, ktorí boli následne schopní vytvárať svoje vlastné prehľady a porovnania.

Minimálna závislosť od hardvéru

Spoločnosť ABB takisto zrealizovala myšlienku virtualizácie s pohotovostným záložným serverom a úložným serverom SAN. Technológia virtuálnych zariadení nahradila 16 redundantných fyzických hardvérových jednotiek dvomi virtuálnymi servermi a 25 pracovnými stanicami. Pre ABB to predstavuje míľnik, nakoľko ide o prvé takéto virtualizované riešenie v Pakistane. Virtuálne riešenie umožňuje zákazníkovi vykonať rozsiahle zmeny, napr. zvýšiť energetickú účinnosť či znížiť náklady na hardvér a priestor vďaka minimalizovanej závislosti od hardvéru.

Rýchla modernizácia lokálnym tímom ABB za 48 hodín

„Táto modernizácia je prvým prípadom toho, keď zákazník zvolil za realizátora lokálneho zástupcu ABB, do ktorého vložil svoju dôveru napriek tomu, že išlo o rozsiahly projekt modernizácie. Dôverovali našim kompetenciám a zručnostiam a my sme dokázali splniť najväčšiu výzvu celej inštalácie: otestovať a zmodernizovať dva papierenské stroje, jeden lakovací stroj a 41 MW elektráreň za 48 hodín,“ dodáva Z. U. Chaudhary.

Modernizácia zahŕňala papierenské stroje, elektráreň, lakovacie stroje a sklady v celkovej sume 800 000 USD. ABB úspešnou realizáciou tohto projektu posilnila svoje postavenie v papierenskom priemysle.

Zdroj: Automation systems and hardware upgrades for the largest renewable packaging facility in Pakistan. ABB. Prípadová štúdia. [online]. Citované 10. 6. 2018. Dostupné na: https://new.abb.com/control-systems/industry-specific-solutions/pulp-and-paper/automation-systems-and-hardware-upgrades-for-bulleh-shah-packaging-in-pakistan.