Neustála modernizácia a zlepšovanie

Mesto Moerdijk a spoločnosť Shell sú neoddeliteľne spojené už 50 rokov.

Spoločnosť vyrába základné chemikálie vo viacerých továrňach. V závode MLO sa vyrába napríklad etylén, propylén a 1,3-butadién. Spoločnosť Shell kladie v tomto výrobnom závode veľký dôraz na procesné technológie. V husto osídlenej oblasti s prísnymi požiadavkami na ochranu životného prostredia chce byť spoločnosť Shell viac než len dobrým susedom. Cieľ je jednoduchý – žiadne výhrady z okolia. Preto spoločnosť neustále investuje do inovácií a zlepšovania.

Napríklad počas plánovanej odstávky v roku 2019, ktorá sa koná každých šesť rokov, sa vďaka údržbe dosiahol veľký skok v účinnosti technológie etylénového krakovania. „Niektoré naše prevádzky sú tu už 50 rokov, ale vďaka vylepšeniam v posledných desaťročiach sa skutočne úplne zmenili. Chceme pokračovať v našich procesoch so záväzkom, že budeme naše prevádzky prevádzkovať čo najzodpovednejšie. Aby to bolo možné, treba vykonať veľa úprav, zvyčajne počas plánovaných údržbárskych odstávok. Náročnou časťou mojej práce je nájsť spôsob, ako túto údržbu a zlepšenia vykonávať čo najinteligentnejšie, najefektívnejšie a najrýchlejšie a tým prispieť k úspešnému fungovaniu našich prevádzok,“ vysvetľuje Gido van Riet, vedúci oddelenia prístrojovej techniky a automatizácie procesov.

Inštalácia a konfigurácia tisícov prevádzkových prístrojov

Údržbárske odstávky sú akcie veľkého rozsahu. „Počas šiestich až desiatich týždňov na tom pracuje 3 000 ľudí, pričom na vykonanie práce je potrebné veľké množstvo lešenárskeho materiálu. Nielenže práce treba rýchlo dokončiť, musí sa tiež udržiavať ich najvyššia kvalita. V praxi sú prioritou manuálne strojárske práce. Následne možno v prevádzke inštalovať nové regulačné ventily a prístroje, nakonfigurovať ich a začleniť do procesov. Celkom môže byť takto nainštalovaných okolo 3 000 prístrojov, ako sú tlakomery, snímače teploty, prietoku a výšky hladiny, ako aj približne 1 500 nových regulačných ventilov.

Nie je nezvyčajné, že sa strojárske práce zastavia, čím sa práca tímu zodpovedného za inštaláciu prevádzkových meracích prístrojov dostane pod tlak. Preto je efektívnejšie vykonávať časť prác paralelne. A to sa podarilo aj vďaka najnovšej verzii systému na správu prevádzkových prostriedkov PRM spoločnosti Yokogawa, ktorý spoločnosť Shell používa už asi 10 rokov. Plant Resource Manager (PRM) je softvérový program navrhnutý na čo najefektívnejšie vykonávanie údržby v procesnom prostredí. Program centrálne spravuje veľké množstvo informácií o údržbe a iné typy údajov pochádzajúce z monitorovacích, riadiacich a výrobných zariadení. Vďaka tomu možno monitorovať zariadenia a prístrojové vybavenie a sprístupňovať údaje s cieľom neustále zlepšovať údržbu a proces. Od poslednej modernizácie sa PRM používa aj na vzdialenú vizualizáciu a konfiguráciu zariadení a prístrojov.

Úspora času a nákladov prostredníctvom nasadenia PRM

„Vďaka využitiu PRM pred údržbárskymi odstávkami a počas nich boli práce týkajúce sa prevádzkových meracích prístrojov vykonané podstatne rýchlejšie. Zvyčajne je potrebné každý prístroj a ventil nakonfigurovať a nastaviť priamo v prevádzke, teraz sme to dokázali urobiť centrálne a vopred. Práce sa mohli vykonávať v pohodlí kancelárie pri počítači bez toho, aby boli pracovníci vystavení nepriazni počasia. Vďaka tomu je to pre našich kolegov tiež bezpečnejšie a nákladovo efektívnejšie, pretože do prevádzky musia chodiť len výnimočne, čo tiež šetrí čas. Do prevádzky idú až po oživení a nastavení prístrojov. Pre nás to znamená značné zvýšenie efektívnosti: prvýkrát sme to zvládli skôr, ako boli v rámci odstávky dokončené strojárske práce! Pokiaľ vieme, tento závod je jediným zo všetkých závodov spoločnosti Shell, ktorý to dosiahol,“ vysvetľuje nadšene G. van Riet. „Jediné, čo bolo priamo v prevádzke potrebné spraviť, boli testy.

V minulosti špecialisti strávili dva dni konfiguráciou a nastavovaním siedmich ultrazvukových prietokomerov. V rámci nového prístupu si nastavenie vyžaduje iba pol dňa. Ušetrí to nielen drahocenný čas, eliminuje sa aj celý rozsah povolení potrebných na prácu na zariadeniach v prevádzke. Príjemné je, že všetky informácie potrebné na nastavenie prístrojov a ventilov sú už v PRM prítomné, a preto ich treba iba opätovne použiť.“

Pri konfigurácii zariadení na diaľku sa s výhodou používa funkcia šablón, ktorú ponúka PRM. Šablóna zariadenia v rámci PRM zaisťuje efektívnu distribúciu zdieľaných parametrov medzi viaceré zariadenia. „Na niektorých zariadeniach možno nastaviť 100 alebo dokonca až 500 parametrov, pričom väčšinou je potrebných iba asi 10 parametrov. Tie sa teraz zaznamenávajú do šablóny, ktorá sa potom posiela všetkým príslušným prístrojom. Týmto spôsobom dôjde k výraznému zlepšeniu efektivity, a to pri dodržaní všetkých definovaných štandardov spoločnosti Shell. Navyše sa napríklad pri inštalácii ventilu vytvorí ‚história‘. Tieto inovácie sa v budúcnosti budú využívať na ešte lepšie riadenie údržby a spresnenie toho, na čo sa má údržba sústrediť.“

Inovácia, ktorá priniesla zisk

PRM spoločnosti Yokogawa tvorí základ lepšieho prehľadu o prístrojovom vybavení v rámci prevádzky. „Množstvo informácií obsiahnutých v PRM nám umožňuje robiť presnejšie predpovede a vďaka tomu lepšie spravovať naše skladové zásoby prístrojov a náhradných dielov. Poskytuje tiež informácie, ktoré voľným okom nevidíte. Je to dobrý odrazový mostík k ďalšiemu zlepšovaniu,“ hovorí G. van Riet. „Priemysel v súčasnosti prechádza významnými zmenami a modernizáciou a programy ako PRM nám pomáhajú zvládnuť tieto zmeny čo najefektívnejšie. Dosah na závod MLO je veľký. Okrem zlepšenia efektívnosti údržby – teraz môžeme vymeniť diely presne na čas – sa tiež skracuje čas potrebný na vykonanie prác v rámci odstávok a môžeme dodávať viac finálnych produktov, ktoré závod vyrába. To šetrí veľa peňazí, zaručuje kvalitu a zaisťuje plynulejší štart s menším počtom prekvapení. Skvelý príklad inovácie, ktorá priniesla zisk!“

Foto: Ernst Bode

Zdroj: Instrumentation scope turnaround MLO plant completed within planned time frame, Success story Shell, Yokogawa Europe BV