Jeden z takýchto výrobných podnikov v Číne plánoval zmodernizovať celý svoj výrobný proces s cieľom zvýšiť jeho bezpečnosť. V pláne bolo nahradiť existujúce zariadenia s tradičným káblovým prepojením za bezdrôtové riešenie odolávajúce korózii, ktorá ovplyvňovala pôvodnú káblovú infraštruktúru. Zároveň podnik potreboval spoľahlivé riešenie na zber údajov so stabilným bezdrôtovým pripojením podporujúcim pripojenie rôznorodých kombinácií snímačov.

Riešenie

Zákazník si vybral riešenie spoločnosti Advantech pre internet vecí (IoT) s označením WISE, ktoré zahŕňa WPAN riadiaci modul WISE-3301 a súbor 35 WPAN uzlov snímačov WISE-1020 (IEEE 802.15.4a samoorganizujúca sa sieť). S týmito zariadeniami sa podarilo vytvoriť vysoko spoľahlivú bezdrôtovú sieť snímačov. Vďaka použitiu priemyselného Embedded Box PC s podporou výstupu na niekoľko displejov ako lokálneho riadiaceho centra boli na monitorovanie a riadenie prostredníctvom zabudovaného vzdialeného IoT softvéru WISE-Cloud použité zariadenia WISE IoT Solution vrátane WPAN riadiaceho boxu, uzlov snímačov a komunikačnej brány.

Advantech spolupracoval so zákazníkom pri integrácii všetkých 35 uzlov snímačov WISE-1020, ktoré sa používajú na snímanie takých prevádzkových veličín, ako sú hodnoty pH, vodivosť, teplota či výška hladiny vody. Bezdrôtové riešenie je postavené na samoorganizujúcej sa (MESH) sieti s možnosťou centralizovanej správy dynamickej siete, ktorá dosahuje spoľahlivosť na úrovni 99,999 %. Vďaka nasadenému riešeniu možno ušetriť až 50 % výkonov súvisiacich s údržbou.

Zdroj: Fast-build Reliable Wireless Senor Networks for Environmental Monitoring in IoT-based Industrial Electroplating Factory. [online]. Citované 17. 7. 2015. Dostupné na: http://www.advantech.com/success-stories/article/59DEAD04-87E1-4568-854D-F17AC4FA6377.

-tog-