Obr. 1 Majiteľ firmy Matúš Chocholáček (vľavo) je hrdý na dva piliere svojej firmy - zamestnancov...

Už pri práci u svojho prvého zamestnávateľa, ktorým bola spoločnosť BSH Drives and Pumps, s.r.o. si M. Chocholáček začal vytvárať kontakty z rôznymi dodávateľmi a výrobcami z oblasti automatizácie. Tí ho postupom času začali oslovovať aj s aplikačnými požiadavkami nad rámec jeho aktuálneho zamestnávateľa. Spočiatku to boli jednoduché modifikácie softvérových aplikácií spojené s požiadavkou dodávky aj nejakej strojnej časti. Ako náhle sa mu na základe dobrých referencií podarilo etablovať u týchto zákazníkov v oblasti dodávok softvérových riešení, začal prichádzať dopyt na čoraz komplexnejšie riešenia spojené aj s dodávkami hardvéru a strojov. Vtedy prišlo rozhodnutie vytvoriť si vlastnú živnosť. „Podpísal som následne prvú rámcovú zmluvu o dodávke softvérových riešení s BSH Drives and Pumps, s.r.o. Vrátil som sa späť do Michaloviec, pretože v tom čase som už mal založenú rodinu, ktorá je v mojom živote na prvom mieste a prispôsobil som tomu aj začiatky svojej podnikateľskej dráhy,“ vysvetľuje M. Chocholáček. Na začiatku sa vzhľadom na obmedzené finančné možnosti musel uskromniť s priestormi garáže, ktorá slúžila ako prvá výrobná dielňa. Jej možnosti boli obmedzené a výrobu niektorých častí strojných zaradení si objednával u externých dodávateľov, s čím ale mal zlé skúsenosti.

Personálny rast

Umiestniť firmu na východnom Slovensku nevníma jej majiteľ za nevýhodu, aj keď zo začiatku mali problém nájsť vhodných ľudí. „Na začiatku rozbehu firmy som to ako problém nevnímal. Situácia sa zmenila pred dvomi rokmi, keď výkon firmy začal výrazne narastať. Vtedy bolo potrebné doplniť aj stav zamestnancov o odborné pozície a tam sme narazili na veľký problém. Riešili sme to tak, že sme ponúkli možnosť výkonu práce nielen v Michalovciach, ale aj v Košiciach. Zrazu sa nám namiesto pätnásť konštruktérov, ktorí sa prihlásili na pôvodný inzerát s výkonom práce len v Michalovciach, prihlásilo sto.“ Po tejto skúsenosti firma otvorila svoju projekčnú kanceláriu v Košiciach. „Na základe najnovších zákaziek, ktoré sa nám podarilo získať v oblasti automobilového priemyslu, zvažujeme do budúcnosti aj to, že by sme si niekde v trojuholníku Nitra – Trnava – Bratislava postavili ďalšiu pobočku,“ netají sa smelými plánmi M. Chocholáček.

Etablovanie sa v oblasti automobilového priemyslu

Medzi historicky najvýznamnejších zákazníkov spoločnosti TAES, s. r. o., patril výrobca prístupových mechanizmov do áut – bezpečnostných zámkov a kľučiek, firma Valeo. Začiatkom roku 2013 však túto divíziu francúzskeho podniku kúpila japonská skupina U-Shin, ktorá sa tak stala lídrom v tejto oblasti na trhoch Ázie, Európy a Južnej Ameriky. Jej jediný výrobný závod na Slovensku sa nachádza v Košiciach. „Predmetom dodávky boli najmä semiautomatické stroje, kde človek nakladá vstupné komponenty, ktoré sú následne v stroji pomocou montážno silovej operácie, ako je skrutkovanie, krimpovanie, lisovanie a pod., funkčne pospájané a následne aj otestované a skontrolované,“ spomína na prvé väčšie projekty pre Valeo M. Chocholáček. „Z hľadiska obratu predstavuje U-Shin v súčasnosti nášho druhého najvýznamnejšieho zákazníka.“

V posledných dvoch rokoch sa top zákazníkom stala spoločnosť Magneti Marelli, medzinárodná spoločnosť zameriavajúca sa na dizajn a výrobu vysoko technologických systémov a komponentov pre automobilový sektor, so sídlom v Taliansku. V priemyselnom parku Kechnec sú zastúpené dve divízie spoločnosti a tými sú Powertrain a Elektronické systémy. Nosnými výrobkami, ktoré sa vyrábajú v divízii Powertrain, sú škrtiace klapky, nasávacie rozvody a GDI pumpy. V divízii Elektronických systémov sú to prístrojové dosky pre automobily, ktoré sú určené pre hlavných klientov Magneti Marelli Electronic Systems.

Výrobné linky z produkcie TAES, s. r. o., sa podieľajú na montáži spomínaných prístrojových dosiek a škrtiacich klapiek, kde treba zmontovať približne 15 – 20 samostatných dielov. Zložitosť liniek pre tohto zákazníka predstavuje zatiaľ vrchol, na ktorý sa firma TAES dostala. Zo štyroch liniek, ktoré sú predmetom dodávky pre najbližšie obdobie, budú dve z hľadiska rozsahu, počtu modulov, zložitosti montáže najväčšie, ktoré firma v slovenskom výrobnom závode bude mať v prevádzke.

Počítačová podpora vývoja a výroby strojných zariadení

Firma v súčasnosti využíva počítačovú podporu svojich činností na rôznych úrovniach. CAD systémy Pro/ENGINEER a ťažiskovo SolidWorks na konštrukčné návrhy, CAE systém EPLAN Electric na projektovanie elektrických častí a CAM systém SprutCAM. Špecifikum je v tom, že návrh vytvorený konštruktérmi v softvérovom prostredí sa vyexportuje a posiela bez nutnosti papierových výkresov priamo do výroby, kde si jej pracovníci vygenerované údaje len naimportujú. Vďaka presne definovanému systému presunu údajov v rámci firmy nedochádza k práci s neaktuálnymi údajmi. „Problém nastáva vtedy, keď niekoľko tímov paralelne pracuje na jednom projekte. Ustrážiť čistotu údajov CAD tak, aby všetci pracovali s ich aktuálnymi verziami, je náročné. Momentálne pracujem aj na zdokonalení v tejto oblasti,“ konštatuje M. Chocholáček. Súčasťou uvedených zmien je aj zavádzanie podnikového informačného systému Microsoft Dynamics NAV. Cieľom je integrovať do tohto systému všetky výrobno-inžinierske informácie a zároveň sa v blízkej dobe bude pracovať aj na integrácii na horizontálnej úrovni medzi CAD/CAE/CAM systémami prostredníctvom PLM riešenia.

Strojné zariadenia

Obr. 2 ... a strojné zariadenia - toto má svojho budúceho majiteľa až v ďalekom Mexiku

Automatizačné a riadiace komponenty

„Dobrým strategickým rozhodnutím bolo spojenectvo s dvomi spoločnosťami, ktorých produkty a riešenia primárne využívame pri konštrukcii našich strojov – B&R a Sick,“ konštatuje k tejto téme M. Chocholáček. „Spoločnosť B&R má výbornú platformu riadiacich systémov, ktorou disponuje už dlhé roky. Modely ako PowerPanel či APC sú postavené na štandardnej platforme s veľmi výkonnou zbernicou Ethernet Powerlink. Bez ohľadu na to, aký rozsiahly a chybám odolný program urobíte, údaje zo všetkých zariadení pripojených 

na túto zbernicu možno zbierať v takte 0,1 ms.“ V porovnaní  s inými riešeniami dostupnými na trhu dokázali konštruktéri firmy TAES, s. r. o., vytvoriť riešenia pracujúce v reálnom čase, čo je pre aplikácie, ako sú strojné zariadenia, mimoriadne dôležité. Navyše do riadenia bolo možné zapojiť aj spätnú väzbu z tenzometra, snímača krútiaceho momentu a na základe tohto údaja korigovať výstupy z regulátorov. Servopohony pri iných výrobcoch nemožno riadiť inak ako na základe momentovej či pozičnej väzby. Riešenia B&R toto štandardne vo svojom softvérovom vybavení umožňujú.

Ďalším prínosom bola integrovaná vizualizácia. „Na PowerPanel sme dokázali vykresľovať grafy premenných typu real, čo sú štvorbytové údaje. Počet týchto údajov je v niektorých aplikáciách enormný, ale vďaka rýchlej zbernici to pre B&R riešenie nebol žiaden problém. V jednom taktovacom cykle sa zrealizuje zber aj vykreslenie údajov, žiadne obmedzenia!“ oceňuje možnosti B&R technológie M. Chocoláček. Tým odpadá potreba dodatočného vývoja takejto funkcionality, ako je to často pri iných dodávateľoch. Prvú aplikáciu – riadenie servolisu pre TAES, s. r. o., navrhli a naprogramovali samotní pracovníci slovenskej pobočky spoločnosti B&R.

Dokázali, že riešenie je funkčné. „To nás presvedčilo, že s riešeniami B&R sa nám podarí zvládnuť aktuálne aj budúce požiadavky našich zákazníkov, a preto sme sa rozhodli pre nasadzovanie práve týchto riešení. V súčasnosti na linkách, ktoré aktuálne dodávame, už štandardne nahrádzame riešenia, kde sa niečo zalisuje, pinuje alebo zacvakáva, tzv. elektrickým piestom. Všade sú nasadené riadiace systémy, servopohony a zbernica od B&R.“ TAES najnovšie pri svojich veľkých linkách využíva na zber a riadenie údajov sofistikovaný riadiaci systém APROL takisto od B&R. Ďalšou veľkou výhodou je integrácia celého riešenia v prostredí softvérovej platformy Automation Studio od B&R. „Naozaj im to funguje! Dnes už takmer každý väčší výrobca ponúka nejaké integrované vývojové prostredie, ale len málokomu to skutočne funguje,“ konštatuje M. Chocholáček. Mimoriadne cenné je aj to, že zaškolenie na prácu s Automation Studio bolo veľmi krátke. „Väčšina programátorov v našej firme sú absolventi vysokoškolského štúdia.

Tí potrebovali prakticky tri dni a následne cca mesiac práce, aby sa z nich stali takmer hotoví programátori  PLC!“ Obrovskú zásluhu na tom, že spoločnosť TAES v súčasnosti preferuje riešenia B&R, má hlavne Martin Majer, pracovník košickej kancelárie spoločnosti B&R. „Bol vytrvalý, pracovitý, lojálny, prístupný akýmkoľvek rozumným dohodám a navyše odborne zdatný, pretože bol to práve on, kto programoval spomínanú prvú aplikáciu so systémami B&R a pomáhal pri zaškoľovaní a vedení našich pracovníkov,“ spomína na začiatky spolupráce M. Chocholáček.

Bezpečnosť strojných zariadení sa TAES rozhodol riešiť dvomi systémami – SICK a opäť B&R. Od spoločnosti SICK sa využívajú najmä rôzne svetelné závory, koncové spínače či programovateľné bezpečnostné relé. Okrem toho sa SICK v rámci spoločnosti TAES presadil aj ako dodávateľ v oblasti kamerových systémov, ktoré sa využívajú v testovacích strojných zariadeniach tejto spoločnosti. Z hľadiska servisu zariadení sa využívajú štandardné výjazdy k zákazníkovi, avšak technológie, ktoré TAES nasadzuje vo svojich strojoch a linkách, umožňujú aj vzdialený prístup cez zabezpečenú webovú technológiu. „V súčasnosti už pracujeme na linkách, ktoré budú umiestnené vo Francúzsku a Mexiku, a tam je už zmluvne dané, že takúto funkcionalitu z hľadiska servisu musíme mať zabezpečenú.“

Vízie a plány do budúcnosti

V roku 2015 bude predstavovať objem dodávok do zahraničia 9 % celkovej produkcie spoločnosti TAES, s. r. o. „Radi by sme naše podnikanie diverzifikovali z hľadiska cieľových trhov. V tejto oblasti sa budeme výraznejšie angažovať. Prvými lastovičkami sú už spomínané linky pre U-Shin do Mexika a Francúzska a verím, že sa nám aj pomocou našich slovenských zákazníkov podarí presadiť aj vo výrobných podnikoch, ktoré ich materské firmy prevádzkujú vo svete,“ komentuje plány svojej spoločnosti M. Chocholáček. Cieľom bude presadiť sa so slovenským inžinieringom vo svete, pretože ľudský aj odborný potenciál na to firma má.