Nikdy predtým sa projekt takéhoto rozsahu nerealizoval

Comperj je vôbec najväčším podnikom spoločnosti Petrobras a po svojom dokončení bude tento niekoľko miliardový petrochemický komplex najväčším v Brazílii. Rozkladá sa na ploche viac ako 45 miliónov štvorcových metrov, čo zodpovedá ploche približne
6 000 futbalových štadiónov. Jeho výrobná kapacita bude 165 000 barelov ťažkej surovej ropy, pričom prvá jednotka rafinácie začala pracovať už v minulom roku a druhá, približne s rovnakým výkonom by mala byť spustená o ďalších päť rokov neskôr. Počas výstavby tohto komplexu sa podarí vytvoriť odhadom 200 000 priamych a nepriamych pracovných miest.

Petrobras sa rozhodol vybudovať Comperj práve z dôvodu pokrytia rýchlorastúceho dopytu brazílskej ekonomiky po energii, ktorá zažíva po celosvetovej recesii svoju veľkú obnovu. Brazília je celosvetovo desiatym najväčším spotrebiteľom energií a tretím najväčším na západnej pologuli po USA a Kanade.

Petrobras oslovil spoločnosť Emerson Process Management s požiadavkou dodávky inžinierskych služieb a technológií pre Comperj pre oblasti automatizácie procesov a integrácie systémov. Emerson, ktorý získal koncom roku 2010 po podpise zmluvy status hlavného dodávateľa automatizácie, má na starosti nielen inžiniering a nasadenie automatizačných a riadiacich systémov, ale koordinuje aj prácu viacerých zahraničných a miestnych dodávateľov od stavebníctva až po nábeh prevádzky. Je to jeden z prvých projektov v Brazílii, kde sa použil model hlavného dodávateľa automatizácie. Prvé hardvérové systémy dodal Emerson v roku 2011.

Úlohou, ktorou bol Emerson Process Management poverený, bolo, aby pomohol spoločnosti Petrobras uviesť komplex Comperj do prevádzky, a to na čas a ešte v stanovenom rozpočte To nie je pre spoločnosť Emerson nič neznáme, pretože doteraz už pomáhala mnohým energetickým spoločnostiam v podobne veľkých projektoch.

Spoločnosť Emerson sa pri dodávkach systémov pre komplex Comperj opierala o svoje lokálne a globálne skúsenosti a znalosti. Tie sa týkali najmä riadenia procesov, bezpečnosti, detekcie ohňa a plynu, sledovania strojných zariadení a správy informácií z výroby  a údržby. Spoločnosť Emerson dodala aj prevádzkové meracie prístroje, regulačné ventily, regulátory tlaku a iné súvisiace produkty.

Projekt Comperj bude jednou z prvých inštalácií nového digitálneho automatizačného systému DeltaV spoločnosti Emerson, ktorý bol vyvinutý s ohľadom na potreby používateľov (human-centered design) a ktorý umožňuje, aby technici a operátori vykonávali svoju prácu jednoduchšie a účinnejšie. Najmodernejšie technológie spoločnosti Emerson v oblasti riadenia procesov a automatizácie pomôžu dosiahnuť aj ciele týkajúce sa ochrany životného prostredia a bezpečnosti pracovníkov, ktoré sú jednou z najvyšších priorít spoločnosti Petrobras.

Celý projekt vedú pracovné tímy spoločnosti Emerson so sídlami v Rio de Janeiro a Sorocaba, Sao Paulo, kde sa nachádza brazílska centrála spoločnosti Emerson. V roku 2009 oznámila spoločnosť Emerson investíciu vo výške 35 miliónov USD na rozšírenie svojho výrobného a prevádzkového závodu práve v Sorocabe ako súčasť svojho prísľubu pomôcť vytvoriť prosperujúcejšiu Brazíliu a posilniť svoj príspevok do vzdelávania a odborného rastu. Emerson v Brazílii zamestnáva viac ako 1 200 pracovníkov.

Rast brazílskej ekonomiky sa bude naďalej zrýchľovať, a to aj preto, lebo tento rok bude krajina hostiteľom ďalších majstrovstiev sveta vo futbale a v roku 2016 sa tu budú konať letné olympijské hry. Práve pre silný ekonomický rast bude krajina čeliť zvyšujúcemu sa dopytu po benzíne a motorovej nafte v oblasti dopravy. Avšak vďaka víziám a investíciám spoločnosti Petrobras súvisiacim s komplexom Comperj a spolu s technológiami spoločnosti Emerson bude Brazília aj naďalej robiť veľké pokroky vo zvyšovaní výroby energie s cieľom uspokojiť domáci rastúci dopyt.

Zdroj: It´s Never Been Done Before. Apllication Note. Emerson Process Management 2013.