Najväčší český výrobca zemiakového škrobu modernizuje výrobu

Spoločnosť ABB dokončila prvú fázu novej inštalácie systému ABB Ability™ 800xA pre spoločnosť LYCKEBY AMYLEX v Horažďoviciach, ktorá je najväčším výrobcom škrobu v Českej republike.
Najväčší český výrobca zemiakového škrobu modernizuje výrobu

Dodávka pozostáva z decentralizovaného riadiaceho systému (DCS) 800xA, 14 indukčných a vírových prietokomerov a 23 frekvenčných meničov. Produkty ABB pomáhajú pri automatizácii, meraní a riadení pohonov na linke separácie bielkovín z hľuzovej šťavy pri výrobe zemiakového škrobu. Hodnota prvej dodávky je rádovo niekoľko miliónov českých korún. Táto zákazka je predpokladom dôležitého vstupu pokročilej automatizácie ABB do potravinárskeho segmentu.

Systém ABB Ability 800xA riadi výrobné procesy a prispieva tak k bezporuchovej prevádzke. Nepretržitá prevádzka je dôležitá najmä v období zberu zemiakov, čiže od septembra do decembra, keď by len jediný deň odstávky prevádzky znamenal pre český škrobárenský gigant ohromné finančné straty.

„Vďaka systému 800xA majú operátori úplnú kontrolu nad spotrebou energie aj surovín a môžu tak udržiavať kľúčové procesy v chode bez prerušenia,“ uviedol Martin Červinka, riaditeľ Priemyselnej automatizácie ABB Česká republika.

„Pre systém ABB 800xA sme sa rozhodli na základe dobrých skúseností a skvelých referencií od kolegov zo Švédska. Naša materská spoločnosť Lyckeby Starch už niekoľko rokov tento systém úspešne používa v podobných výrobných závodoch, v akých teraz prebieha inštalácia u nás,“ dodal Václav Straka, manažér pre technický rozvoj LYCKEBY AMYLEX, a. s.

Systém ABB Ability 800xA nepredstavuje len distribuovaný riadiaci systém, ale aj prostredie na plnohodnotnú integráciu elektrických, informačných a bezpečnostných systémov. Umožňuje zvyšovať efektivitu inžinierskych činností, výkon operátorov aj celkové využitie. Systém umožňuje vykonávať dohľad a riadenie procesov tým najefektívnejším a bezpečným spôsobom. ABB umožňuje operátorom vykonávať ich prácu lepšie a tiež robiť správne rozhodnutia v správnom čase. Systém 800xA ponúka integrované operácie, vysoko výkonné HMI (rozhranie medzi človekom a strojom) a ergonomické operátorské prostredie, ktoré zlepšuje prevádzkovú efektivitu.

Dodávka pre LYCKEBY AMYLEX bude pokračovať druhou etapou, ktorá sa uskutoční v priebehu tohto roku. Týka sa rozšírenia výroby o odparku, ktorá slúži na zahusťovanie hľuzovej vody po separácii proteínu na tekuté prírodné koncentrované hnojivo. „Pre túto etapu je už od dánskeho dodávateľa technológie a dánskeho ABB objednaný veľký motor a frekvenčný menič s výkonom 850 kW pre ventilátory odparky,“ vysvetľuje M. Červinka.

Spoločnosť LYCKEBY AMYLEX, a. s., je najväčším výrobcom zemiakového škrobu v Českej republike. Podstatnú časť vyrobeného zemiakového škrobu ďalej spracúva na dextríny a modifikované škroby pre papierenský priemysel. Pri výrobe používa najmodernejšie, úplne automatizované technológie. Výrobky spoločnosti nachádzajú uplatnenie predovšetkým v technickom priemysle.

Zdroj: Největší český výrobce bramborového škrobu modernizuje výrobu pomocí ABB Ability. Prípadová štúdia ABB. [online]. Citované 15. 5. 2018. Dostupné na: http://www.abb.cz/cawp/seitp202/c6254b17ccc27ff9c125826a0048ebe9.aspx.