Najvyššia presnosť pri plnení viskózneho bitúmenu

Spoločnosť GRISARD BITUMEN AG je na švajčiarskom trhu bitúmenov známa už 100 rokov. Vyvíja, rafinuje a distribuuje bitúmenové lepidlá vysokej kvality. Vo svojich vlastných laboratóriách vyvíja bitúmeny podľa želania zákazníka, ktoré sa používajú na výstavbu ciest, letísk a dráh, ako aj pri výrobe dechtového papiera a v emulznom priemysle.
Najvyššia presnosť pri plnení viskózneho bitúmenu

Obr. Čerpacia stanica bitúmenu s prietokomerom Promass nasadeným v prevádzke

„Meranie vysoko viskózneho bitúmenu vyžaduje najvyššie štandardy meracej techniky. Počas predchádzajúcich rokov sme zistili, že Endress+Hauser je pre túto oblasť kvalifikovaným a spoľahlivým partnerom. Obzvlášť rozhodujúca bola veľmi úzka a dobrá spolupráca so servisným technikom. Vďaka tomu sme boli schopní nájsť perfektné riešenie na presné plnenie cisternových vozidiel s inovatívnym Coriolisovým prietokomerom Promass Q 500.“ Eduard Martinigenerálny, riaditeľ BITUTANK AG, Švajčiarsko

Na naplnenie cisterien s vysoko kvalitným bitúmenom používa GRISARD BITUMEN AG váhu na meranie hmotnosti nákladných vozidiel a nový Coriolisov prietokomer Promass Q 500. To umožňuje merať asfalt, ktorý niekedy obsahuje plyny, s bezprecedentnou presnosťou.

Výsledky:

  • zníženie chyby merania z maximálne 8 % na 0,1 až 0,2 %,
  • väčšia dostupnosť prevádzky vďaka spracovaniu údajov dostupných cez internet

Výzva zákazníka

Bežné bitúmeny dodávané loďou BITUTANK AG sa prepravujú do rôznych skladovacích nádrží cez vyhrievané rúry (170 °C), rafinované prísadami na výrobu bitúmenu modifikovaného polymérom (PmB), a potom k zákazníkovi po železnici alebo cisternovými autami. V minulosti sa množstvo bitúmenu naplneného do cisternových vozidiel určovalo pomocou váhy na váženie nákladných vozidiel a iného typu Coriolisovho prietokomera.

V dôsledku procesu odplyňovania vo vysoko viskóznom bitúmene však tento starší prietokomer vykazoval chyby merania až 8 % v porovnaní s váhou na meranie hmotnosti nákladného vozidla (napr. až 2 tony pri celkovom plnení 25 ton). Pretože miesto merania prietoku sa v závislosti od systému nachádza na strane výtlaku aj na strane nasávania čerpadla, v dôsledku kolísania tlaku sú procesy odplyňovania normálne.

Preto bolo potrebné hľadať takú technológiu merania prietoku, ktorá zabezpečí najvyššiu presnosť plnenia viskóznych kvapalín a nie je citlivá na výkyvy prevádzkového tlaku a prítomnosť plynu. Ďalšou požiadavkou založenou na potrebe lepšej dostupnosti prevádzky bolo umožniť ukladanie, vyhodnocovanie a získavanie všetkých nameraných údajov pomocou cloudového riešenia využívajúceho internet.

Riešenie

Namiesto pôvodného Coriolisovho prietokomera bol na bitúmenovej čerpacej stanici nainštalovaný Promass Q 500, novo vyvinutý firmou Endress+Hauser. Jeho prednosťami boli najmä:

  • vynikajúce výkonové charakteristiky pre obchodné prípady zahŕňajúce prenos látok od jedného operátora k druhému a/alebo fakturačné merania,
  • meranie je prakticky nezávislé od kolísania procesných tlakov a teplôt,
  • súčasné meranie hmotnosti, objemu, hustoty a teploty,
  • patentovaná „viacfrekvenčná technológia“ (MFT) na spoľahlivé meranie kvapalín obsahujúcich strhávané plyny alebo mikrobublinky.

Na prediktívnu analýzu a údržbu údajov získavaných a vyhodnocovaných v cloudovom prostredí a dostupných cez internet vyvinula Spoločnosť Endress+Hauser softvérové riešenie IIoT špeciálne prispôsobené potrebám zákazníkov. Umožňuje:

  • celosvetový prístup k všetkým nameraným údajom aktuálnych alebo predchádzajúcich ukončených procesov plnenia,
  • rôzne možnosti hodnotenia, napr. trendové analýzy parametrov procesu a/alebo kvality, ako je hmotnosť, objem, hustota, koncentrácia, teplota atď.,
  • využiť technológiu Heartbeat na detekciu zmien v procese a/alebo zariadení, napr. prostredníctvom kavitácie, nahromadenia, oderu/korózie či nehomogénnych kvapalín.

www.transcom.sk