Obr. Pavol Nemešanský, systémový poradca a projektový manažér zo spoločnosti Jungheinrich

V súčasnosti sa veľa hovorí o automatizácii procesov v logistike – aké trendy v tomto smere zaznamenávate?

Sme radi, že aj na Slovensku zaznamenávame vzrastajúci dopyt po automatizovaných riešeniach. Výrobní a logistickí manažéri si uvedomujú, že problémy spojené s vyhľadaním a udržaním si pracovnej sily, školenia, ochranné prostriedky či náklady spojené s opravou poškodenej techniky sú čoraz vyššie, pričom ide o nikdy sa nekončiaci proces. Navyše rastie tlak na zvyšovanie efektívnosti a minimalizovanie chýb. Jedným z riešení je automatizácia, ktorá sa vzhľadom na rast miezd a cien pozemkov stáva čoraz dostupnejšou.

Aké výhody majú automatizované vozíky oproti nízkozdvižným či vysokozdvižným vozíkom? Čím môžu byť pre koncového používateľa prospešné?

Na trhu je v ponuke viacero riešení. Automatizované vozíky môžu mať rovnakú funkciu aj vzhľad ako štandardné nízkozdvižné alebo vysokozdvižné vozíky, dokonca sú často skonštruované na ich báze pridaním automatizačného modulu. Ich jednoznačnou výhodou je eliminácia ľudského faktora. Presne viete, čo od systému dostanete 24 hodín denne 365 dní v roku. Žiadne PN, absencie, chyby obsluhy. Dramaticky sa znižuje počet havárií a násilných poškodení. Na to treba, samozrejme, používať kvalitné zariadenia od renomovaného dodávateľa s profesionálnym a rýchlym servisom. Iná možnosť je rozhodnúť sa pre automatizovaný sklad s automatickými regálovými zakladačmi. Popri úspore personálnych nákladov zvyšuje efektivitu najmä pri manipulácii s otvorenými paletami (vychystáva sa len časť tovaru z palety, zvyšok sa vracia naspäť do skladu) a umožňuje efektívne skladovanie väčšieho množstva skladových položiek, a to najmä vďaka zvýšeniu rýchlosti a zníženiu chybovosti. Ďalej šetrí miesto, pretože ho možno vybudovať až do výšky 30 – 50 metrov. Úspora spočíva aj v nižších nákladoch na kúrenie a osvetlenie.

Kedy sú automatizované riešenia pre firmu vhodné a kedy treba naopak staviť na iné typy riešení? V čom je hlavný rozdiel?

Dôležitá je návratnosť investícií. Niektoré spoločnosti zvažujú auto­matizáciu aj z imidžových dôvodov. Návratnosť úzko súvisí s personálnymi nákladmi a cenami pozemkov. Z našich skúseností vyplýva, že automatizované riešenie sa oplatí zvažovať v prípade trojzmennej prevádzky a tiež v prevádzkach, kde je vysoká teplota alebo znečistené ovzdušie, napr. v chemickej výrobe. Z technického hľadiska je zase podmienkou opakované vykonávanie rovnakých rutinných operácií a stabilné procesy. Automatický systém zatiaľ nevie rozmýšľať a reagovať na meniace sa podmienky tak pružne ako človek. Aj keď hudbou budúcnosti sú samoučiace sa systémy… Ak má zákazník rôznorodé procesy, ktoré sa navyše často menia, automatické riešenie nemusí byť najvhodnejšie. Rozhodnutie, kedy použiť aké riešenie, odporúčame konzultovať s odborníkmi, ktorí majú skúsenosti s komplexnými intralogistickými projektmi.

Sú vozíky v logistike zvyčajne nastavené na manuálne, poloautomatické či plne automatické prepínanie režimov alebo sa firma musí už vopred rozhodnúť, ktorý typ vozíka si obstará? Skúste ich v tom zorientovať.

Manuálne vozíky riadia ľudia, ktorí na nich jazdia alebo ich inak ovládajú. Stačí vybrať vhodný typ vozíka a vhodný počet a riešenie je tým hotové. Automatický vozík je súčasť systému, do ktorého treba zahrnúť aj plánovanie, simuláciu, softvérové riešenie, logiku procesov, reporting... S plne automatickými riešeniami sa spájajú aj iné normy, ktoré kladú náročnejšie požiadavky na celok ako pri manuálnych riešeniach. Automatické riešenie nie je sériový produkt. Je to riešenie šité na mieru. Procesy, softvér a samotný systém fungovania sa fyzicky neopotrebováva, ale vozíky áno. Preto odporúčame voliť ako základ vozíky, ktoré „prešli ohňom“ v podobe mnohoročnej manuálnej prevádzky. Ak z manuálneho sériového vozíka spravíte automatický, ktorý je tiež overený praxou, získate mimoriadne spoľahlivý stroj. Navyše ho vždy môžete prepnúť do manuálneho režimu. Do skupiny inovatívnych logistických produktov patrí aj skladová navigácia, ktorá zabezpečuje poloautomatickú prevádzku manipulačnej techniky.

Ktoré typy odberateľov najčastejšie využívajú pri svojej činnosti automatizované logistické riešenia a ako im pomáhajú?

Na Slovensku je dominantný automobilový priemysel a z tejto oblasti jednoznačne prichádza najviac dopytov na automatizované riešenia. Všeobecne možno povedať, že automatizované riešenia využívajú najmä priemyselné podniky a logistické spoločnosti, ktoré majú stabilné procesy a nemeniacu sa štruktúru skladovaného tovaru. Moderné automatické logistické systémy majú okrem uvedených výhod aj priamy vplyv na kvalitu výroby tým, že eliminujú dodávku nesprávnych komponentov na výrobnú linku, čím sa zabráni chybnej konfigurácii výrobkov.

Okrem automatizovaných vozíkov sa používajú aj automatické regály či regálové zakladače. V čom je ich hlavný prínos v praxi? Je to skutočne tak, že doba vyžaduje čoraz viac automatizácie vo všetkých logistických procesoch?

Napríklad taký mobilný regál, napojený na WMS (Warehouse Management System), vie otvoriť uličky ešte predtým, ako vodič vysokozdvižného vozíka stlačí pedál. Okrem toho WMS optimalizuje poradie a miesto zaskladnenia/vyskladnenia s dôrazom na efektivitu. Regálové automatické zakladače inak ako s využívaním WMS pracovať nemôžu. Ich jednoznačným prínosom je vysoká rýchlosť, nakoľko sa v nich nevezie človek, teda nemusíme brať ohľad na bezpečnosť obsluhy, iba na charakter tovaru. Automatické regálové zakladače šetria aj priestor, pretože vyžadujú užšie uličky. A zvyčajne sú regály vysoké 30 – 50 metrov, takže sa šetrí zastavaná plocha.

Ako je to so servisom automatizovaných logistických riešení – nevyžadujú väčšiu starostlivosť oproti iným typom logistickej techniky? Na čo by firmy v tomto smere nemali zabúdať?

Vzhľadom na fakt, že vážnejšia porucha znamená vyradenie skladu z prevádzky, je nevyhnutné zabezpečiť servisnú podporu 24 hodín denne (v prípade trojzmennej prevádzky). Veľa porúch možno diagnostikovať a odstrániť na diaľku, napriek tomu veľkou výhodou je, keď má servisný partner k dispozícii dostatočný počet vyškolených servisných technikov v blízkosti miesta prevádzky. Počet mechanických porúch je podstatne nižší vzhľadom na fakt, že automatický vozík sám do ničoho nenarazí. Jazdí vždy predpisovo, takže pri ňom nehrozí zvýšené opotrebenie ani riziko havárie z dôvodu agresívnej prevádzky. Z hľadiska spoľahlivosti je automatický vozík v úplne inej dimenzii. To je jeho veľká výhoda. V ustálených podmienkach, ako sú sklady (stála teplota, žiadne poveternostné vplyvy…), prevádzka automatických systémov nepredstavuje vysoké riziko.

Vedeli by ste dať niekoľko tipov koncovým zákazníkom, ako si vybrať automatizovanú techniku do skladových či logistických priestorov?

Zhrnul by som to do takého desatora pre každého manažéra zodpovedného za riešenie logistiky vo svojom podniku:

  1. Osloviť viacerých renomovaných dodávateľa a odborníkov, ktorí automatizácii rozumejú a vedia poradiť.
  2. Vytipovať tie procesy v rámci logistického reťazca, ktoré sú cyklické a menia sa minimálne, resp. sa menia predvídateľne.
  3. Stanoviť požadované parametre, ktoré by mal systém spĺňať (počítať s perspektívou minimálne 5 – 6 rokov dopredu).
  4. Vylúčiť procesy, ktoré nie je vhodné automatizovať (vykládka kamiónov, jazda vonku mimo haly, chaotické a meniace sa rozmiestnenie paliet, strojov, uličiek…).
  5. Dať si vypracovať niekoľko alternatívnych riešení a cenových ponúk.
  6. Dôkladne preveriť možnosti prepojenia riadiacich a informačných systémov na strane dodávateľa s vlastnými systémami z hardvérovej aj softvérovej stránky.
  7. Zaujímať sa o možnosti a podmienky servisu a dodávky náhradných dielov potenciálnych dodávateľov.
  8. Absolvovať referenčné návštevy.
  9. Navštíviť medzinárodné veľtrhy so zameraním na internú logistiku (napr. CEMAT Hannover, Logimat Stuttgart).
  10. Pri výbere dodávateľa zvážiť rôzne alternatívy s dôrazom na návratnosť investície, brať do úvahy aj prevádzkové náklady, stabilitu a reputáciu dodávateľa.

Možno aj do budúcnosti na plno automatizovanej logistickej technike čo-to vylepšovať alebo už dosiahla svoj vrchol? Kam budú smerovať trendy o pár rokov?

Automatické logistické riešenia sú len na začiatku. V priemysle momentálne rezonuje téma Priemysel 4.0 označovaná tiež ako 4. priemyselná revolúcia. Základnou víziou v rámci Priemyslu 4.0 je on-line prepojenie všetkých procesov a zariadení vstupujúcich do výrobného procesu, vďaka čomu vznikne inteligentná, samoučiaca sa továreň. Logistika je dôležitou súčasťou tohto trendu, preto používame aj označenie Logistika 4.0. Trendom teda bude prepájanie systémov a zariadení, výmena a spracovanie údajov, optimalizácia na úrovni celého priemyselného podniku. Ďalším trendom v našej brandži bude práca so Smart Data s cieľom zabezpečiť maximálnu prevádzkyschopnosť techniky. Namiesto toho, aby nás zákazník volal na servis nefunkčnej techniky, budeme na základe zozbieraných dát vedieť našich klientov upozorniť na odchýlku prevádzkových parametrov a na nutnosť vykonať servisný zásah ešte skôr, ako sa porucha prejaví.

Ďakujeme za rozhovor.