Spoločnosť DACHSER patrí medzi najväčších globálnych poskytovateľov logistických služieb s viac ako 33 000 zamestnancami. Logistická prepravná spoločnosť ponúka širokú škálu služieb v rámci dodávateľských reťazcov prispôsobených potrebám zákazníkov. Súčasťou služieb sú rozsiahle tranzitné siete, od cestnej prepravy až po nákladnú leteckú, námornú a železničnú prepravu, ako aj potravinovú logistiku. „Spoločnosť má iba v Európe viac ako 300 vlastných pobočiek. Na Slovensku pôsobí od roku 1995 a v súčasnosti máme päť pobočiek v štyroch mestách, a to v Lozorne, Bratislave, Martine a Košiciach,“ hovorí Roman Stoličný, riaditeľ DACHSER Slovakia.

Spoločnosť sa spolieha na moderné, efektívne a logistické riešenia založené na technológiách. Tieto riešenia sa stávajú kľúčom ku konkurencieschopnosti a sú súčasťou strategického plánovania založeného na dôslednej integrácii ich globálnych prepravných a skladovacích sietí. Medzi strategické piliere patrí ekologická a sociálna zodpovednosť, digitalizácia a automatizácia.

Digitálna stratégia

Cieľ digitalizácie je jasný. Ide o zlepšenie celého hodnotového reťazca a jeho zefektívnenie. „Svet okolo nás je veľmi rýchly, a preto musíme aj my žiť v týchto digitálnych riešeniach. Digitalizáciu nemáme nastavenú iba v oblasti samostatnej logistiky, je aj v oblasti procesov a administratívy. Hovoríme o digitalizovaní prevádzkových a administratívnych procesov. Uvedomujeme si, že treba využívať všetky kapacity a zdroje efektívne, a preto ich optimálne využitie je kľúčové pre budúce smerovanie spoločnosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Zvyšovanie nákladov a nedostatok ľudských alebo prepravných zdrojov nás núti rozmýšľať efektívne,“ vysvetľuje R. Stoličný.

Prvky digitalizácie menia prostredie zamestnancov aj zákazníkov

O digitalizácii sa hovorí v poslednom období často. V mnohých podnikoch stále prevláda papierová komunikácia. Vnútorné procesy sú definované kolobehom papierových dokumentov medzi oddeleniami a spoločnosťami. Avšak digitalizácia dokumentov a údajov je nevyhnutnou podmienkou automatizácie procesov. „V spoločnosti máme zavedenú tzv. bezpapierovú formu komunikácie. Fungovanie je plne digitálne, čo nám však začína občas spôsobovať menšie problémy. Ak naše údaje spracúvame digitálne, od ekonomických účtovných až po prepravné dokumenty, stále sa nájdu zákazníci, ktorí vyžadujú tradičnú formu dokumentovania, a to nás brzdí a produktivita klesá. Digitalizáciu máme nastavenú na dosť vysokej úrovni a v istých formách ideme na úroveň umelej inteligencie, kde sa formuláre vyplnia vopred, prípadne sa dáta spracujú tak, aby bol zásah človeka čo najmenší a minimalizovalo sa riziko chýb,“ hovorí R. Stoličný.

Digitálne skenovanie pohybu zásielok

V spolupráci s Frauhoferovým inštitútom pre logistiku vyvinula spoločnosť softvér v oblasti logistiky zberných vozidiel, ktorý následne zaviedla do praxe. V skladovom termináli sa plne automaticky a v reálnom čase vytvára kompletný digitálny obraz všetkých zásielok, majetku a procesov tranzitného terminálu, tzv. digitálne dvojča. Digitálne dvojča urýchľuje prichádzajúce a odchádzajúce procesy a poskytuje priebežne aktualizované informácie o polohe každého balíka, z čoho ťažia nielen logistickí operátori a vodiči, ale aj pracovníci pri plánovaní a obsluhe zákazníkov. „V reálnom čase sa sníma plocha skladu. Dokážeme identifikovať fyzický stav zásielok do dátovej podoby. Z údajov vieme, aká je veľkosť zásielky a kde sa aktuálne nachádza. Prostredníctvom manipulačných zariadení sa vypočítava objem a hmotnosť zásielok,“ objasňuje R. Stoličný.

Jadrom projektu je vyvinutý softvér @ILO (angl. Advanced Indoor Localization and Operations), čo v preklade znamená pokročilá lokalizácia a prevádzka vnútri budov. Algoritmy založené na umelej inteligencii interpretujú dáta, ktoré optické skenovacie jednotky každú sekundu zachytia a využívajú ich na automatickú a okamžitú identifikáciu a lokalizáciu všetkých balíkov. „Fyzický stav skladu je v reálnom čase sledovateľný v digitálnom dvojčati a tak máme dostupné všetky údaje o každej zásielke dostupné na ďalšie plánovanie ich pohybu. Na základe dostupných údajov dokážeme plánovať potrebnú kapacitu a optimálne využitie priestoru vo vozidlách. Tiež na základe historických a dynamických údajov dokážeme predpovedať, ako sa budú nasledujúce dni a týždne vyvíjať, aby sme tomu dokázali prispôsobiť našu prevádzku,“ upresňuje R. Stoličný.

Viac ložného priestoru a väčšia transparentnosť

Výmena návesov v oblasti logistiky optimalizuje využitie kapacity a zároveň zlepšuje klimatickú rovnováhu prepravy. Spoločnosť v uplynulom období prešla na tzv. megatrailery. Vďaka väčšiemu ložnému priestoru a pri zachovaní rovnakej dĺžky a šírky sú nové návesy hospodárnejšie a dosahujú nižšiu spotrebu paliva ako bežné návesy.

Sledovanie zásielok a riadenie prepravy dáva spoločnosti priestor nastavovať nové štandardy pri sledovaní vozidiel v reálnom čase a predpovedi času ich príchodu. Projekt Telematics, ktorý spustili začiatkom tohto roka, umožňuje lokalizáciu prepravných jednotiek cez GPS v reálnom čase. „Máme takmer 10-tisíc vymeniteľných nadstavieb, do ktorých sa umiestňuje tovar. Každú nadstavbu možno satelitne monitorovať. Zaujímavosťou je, že nie sú vôbec napojené na zdroj elektrickej energie. Energiu si vyrábajú pomocou solárnych panelov. Nadstavby sú napojené na rôzne IoT snímače, ktoré v reálnom čase umožňujú sledovanie všetkých vozidiel. Získané informácie vstupujú do online riadenia procesu. Vieme, kedy má vozidlo aktuálny príchod a odchod tak, aby bol zabezpečený minimálny tranzit zásielok cez nás,“ hovorí R. Stoličný.

Efektívna logistika a ochrana klímy

Spoločnosť sa riadi dlhodobou stratégiou ochrany klímy, ktorá spočíva predovšetkým v efektívnej logistike a technických inováciách. Svoje aktivity v oblasti ochrany klímy smerujú na štyri základné oblasti činnosti: efektívnosť procesov, energetická efektivita, výskum a vývoj, firemné občianstvo, t. j. sociálnu a spoločenskú zodpovednosť. „V rámci efektivity procesov sa usilujeme o optimálne zabezpečenie zariadení tak, aby sa minimalizoval vplyv na životné prostredie. Uvediem príklad. Ak máme viac tovaru, to automaticky neznamená, že potrebujeme viac vozidiel, lietadiel alebo lodí. Vytvárame rôzne kombinácie prevádzkového charakteru, ktoré síce produkujú viac požiadaviek, ale nezvyšujú klimatické zaťaženie. Využívame lepšie kapacitu prepravných prostriedkov, ale aj skladov,“ zdôrazňuje R. Stoličný.

Druhá kategória je energetická efektivita zameraná na využívanie technológií, ktoré šetria energiami ako LED technológie a fotovoltické panely. Netreba zabúdať ani na nákladné vozidlá s nízkymi alebo nulovými emisiami, ktoré sú súčasťou energetickej efektivity. „Aktuálne máme v elektrickej sieti 10 metropol, ktoré sú plne obsluhované elektromobilmi. Na ne sú naviazané mestské huby, kde do peších alebo bezemisných zón doručujeme zásielky elektrickými autami alebo elektrickými bicyklami. Škandinávia je v tom priekopníkom, ale hovoríme aj o niekoľkých nemeckých mestách a dokonca aj o Prahe. Takže aj do východnej Európy vstupujú inteligentné riešenia tak, aby sme dokázali čo najviac vyzdvihovať a doručovať zásielky bez emisií,“ dopĺňa R. Stoličný.

Téma elektromobility je nielen aktuálna, ale aj nevyhnutná. V spoločnosti je momentálne v prevádzke eActros, jeden z prvých sériovo vyrábaných elektromobilov na batérie od spoločnosti Mercedes-Benz. „Snažíme sa dokázať, že sa dá v celom logistickom reťazci pracovať bezemisne. Čakáme na ďalší vývoj v oblasti vodíkových technológií tak, aby sme dokázali aj väčšie objemy zásielok prepravovať bez veľkej energetickej náročnosti,“ konštatuje R. Stoličný.

Na predošlé dva body nadväzuje tretí bod, a to výskum a inovácie, ale aj korporátne myslenie. „To, ako rozmýšľame dnes, sa odrazí na tom, aká bude naša budúcnosť. V budúcnosti budú rozmýšľať opäť inak. Treba zabezpečiť, aby sa spracované a vyhodnotené dáta vedeli využiť na úrovni optimálneho riadenia a na ochranu životného prostredia. Musíme sa neustále posúvať a neostať na jednom mieste. S tým súvisí aj posledný bod a tým je tzv. korporátne myslenie. Snažíme sa, aby aj naši zamestnanci vnímali potrebu ochrany životného prostredia a aby si uvedomovali, že ochrana klímy je pre nás kľúčová a staviame na nej ďalší rozvoj spoločnosti,“ uzatvára R. Stoličný, riaditeľ DACHSER Slovakia.

Ďakujeme spoločnosti DACHSER Slovakia, a. s., za možnosť realizácie reportáže a Romanovi Stoličnému za poskytnuté informácie.