Custom Profile, so sídlom v Grand Rapids (Michigan, USA), má pozoruhodné firemné motto: Každodenná nulová chybovosť výroby a 100 percentné dodanie dodávky načas. Spoločnosť je ku splneniu svojho motta veľmi blízko - v roku 2012 zrealizovali iba 3 oneskorené dodávky pre zákazníkov - aktuálne majú 99,99 percent dodania načas za predchádzajúci rok a žiadne chyby vo výrobe za posledné tri roky. Ale vždy to takto nebolo. Cesta spoločnosti Custom Profile ku dokonalosti začala už v roku 2002, pretože vtedy začali hľadať nový výrobný softvérový systém (ERP).

Štyri je už dav

Spoločnosť Custom Profile bola v roku 2002 v štádiu rastu. Nedávno sa presťahovala do novopostavenej budovy a napriek prebiehajúcim hospodárskym a sociálnym neistotám po 11. septembri začali aj naďalej expandovať a najímať nových zamestnancov. Ako je pre oblasť vstrekovania plastov prirodzené – na nové výrobné priestory a väčší počet zamestnancov už existujúce podnikové softvérové nástroje nestačili, už len kvôli nedostatočnej podpory základných výrobných potrieb.

Ak sú tri spoločnosť a štyri je dav, potom Custom Profile sa cítil obliehaný pri pokuse viesť konkurenčné podnikanie prostredníctvom štyroch rôznych softvérových systémov. Kombinácia vlastného softvéru, databázového softvéru Access™, QuickBooks™ a tabuľkového procesoru Excel™ viedla ku častým denným pádom systému a nákladnej opravy chýb a duplicitného zadávania informácií do Access a QuickBooks.

Zákaznícky servis okrem toho zápasil s pridávaním objednávok, keďže to trvalo neúmerne veľa času kvôli nedostatočnému a ťažkému prístupu k presným údajom z výroby. Zasielanie objednávok bolo ťažkopádne, nepresné a meškanie neúnosné. Stručne povedané, umelo „zlepené“ existujúce systémy nepodporovali základné potreby rastúceho podniku.

Najdôležitejšie požiadavky Custom Profile na nový systém zahŕňali konfigurovateľné moduly, ktoré zvládnu zvýšený objem obchodných transakcií, detailné a ľahko konfigurovateľné výrobné kusovníky (špecifické pre výrobné procesy lisovania plastov) a systém riadenia podniku, ktorý poskytne integrovanú platformu s infraštruktúrou podporujúcou kontinuálny rast.

Custom Profile použili nástroj na porovnávanie ERP systémov – Soft Select od Engleman Associates, aby si stanovili kľúčové firemné požiadavky a vykonali rozsiahly trhový prieskum v rámci výrobného priemyslu. Po intenzívnom procese hodnotenia, spoločnosť Custom Profile vybrala EnterpriseIQ od IQMS, pretože poskytla štruktúru pre priebežnú inventarizáciu a kusovníky, poskytla okamžitý prístup k informáciám potrebným na splnenie požiadaviek zákazníkov a pretože mali informovaných zamestnancov, ktorí boli schopní a ochotní podporiť úsilieCustom Profile.

„EnterpriseIQ je jednoduché kompletné riešenie, ktoré môže byť škálovateľné pre aktuálne aj budúce nároky a splňuje naše kritické obchodné požiadavky,“ povedal Richard Sweers, výrobný riaditeľ Custom Profile. Po výbere podnikového systému, Custom Profile nestrácal čas a začal s implementáciou dôležitých podnikových modulov EnterpriseIQ, ktorú ukončili načas po piatich mesiacoch a v rámci rozpočtu.

Už od roku 1989 bol IQMS výrobný ERP softvér pre opakujúce sa procesy v priemysle. V súčasnej dobe IQMS poskytuje komplexné MES a výrobné ERP softvérové riešenia v reálnom čase pre automobilový priemysel, baliarenský priemysel, spotrebný tovar a ďalšie výrobné trhy. EnterpriseIQ ponúka škálovateľný systém s kompletnými obchodnými funkciami, vrátane účtovníctva, riadenia kvality, dodávateľského reťazca, CRM a elektronického biznisu.

Kľúčové vylepšenia ERP systému

Custom Profile získal takmer okamžite schopnosť plniť požiadavky zákazníkov už v priebehu prvého kontaktu s oveľa vyšším stupňom presnosti. Bežnou praxou väčšiny výrobcov je zhromažďovať v priebehu predajného rozhovoru informácie o úlohe, ako je množstvo a dátum dodávky, a odpovedať späť (niekoľko dní) neskôr s presným dátum odoslania. Ale s robustnou a presnou funkcionalitou „Capable to Promise“ integrovanou do základného softvéru, má Custom Profile okamžitý prehľad o materiáloch a kapacite, ktorý umožňuje zástupcovi poskytnúť rýchlu reakciu už počas prvého kontaktu, keďže kľúčové obchodné informácie sú rýchlo a ľahko dostupné.

V jadre ERP systému EnterpriseIQ sa nachádza najmodernejší MRP systém (Material requirements planning). Po kliknutí na tlačidlo môže spoločnosť automaticky aktualizovať svoje výrobné plány na základe pracovného centra, pracovnej schopnosti a existujúcich nástrojov, vytvárať pracovné príkazy zo špeciálnych kusovníkov, kontrolovať dostupný inventár, generovať objednávky na základe MRP a vytvárať podrobné správy o výrobe. Custom Profile aktualizuje svoj program minimálne šesťkrát denne za menej ako sedem minút, čo predstavuje plánovanie objednávok v reálnom čase bez premárneného výrobného času alebo materiálu. Sweers opisuje plánovací systém ako „namazaný blesk“, a so štíhlym, presným plánovacím nástrojom od IQMS majú dodávky Custom Profile dodacie lehoty štyri dni a menej.

„EnterpriseIQ je na funkcie bohatý a neustále sa rozvíjajúci ERP systém, ktorý spracúva kľúčové viac prevádzkové procesy a eliminuje viacnásobné zadávanie vstupných údajov a súvisiacich chýb,“ dodáva Sweers.

V jadre EnterpriseIQ ERP sa nachádza aj množstvo reportovacích nástrojov pre sledovanie histórie efektivity produkcie. Po troch krátkych mesiacoch používania systému zamestnanci Custom Profile boli schopní sa sústrediť na nastavenie vhodných projektov, odstránenie nevhodných projektov a zníženie naskladňovania vstupných materiálov do svojich výrobných centier podľa aktuálnych informácií z EnterpriseIQ. Zamestnanec s prístupom k informáciám
a hnaný neustálym zlepšovaním, znížil nedorobky o viac ako 55 percent v priebehu štyroch rokov s ročnou úsporou presahujúcou 100 000 dolárov. V poslednej dobe rastie spoločnosť Custom Profile pomalším tempom, pokračujú ladenia procesov a pomocou historických reportov dokážu zamestnanci zabezpečiť, aby spoločnosť neupadala, ale naopak rástla.

Posun za jadro ERP

Okrem ERP jadra EnterpriceIQ do prevádzky nainštalovali aj riešenie EDI (Electronic Data Interchange) – elektronická výmena informácií. Na rozdiel od iných systémov ERP, ktoré vyžadujú úpravy programov tretích strán, systém EnterpriseIQ je komplexný, nevyžaduje žiadne ťažkopádne rozhranie alebo nákladné úpravy pre prístup k programom, ktoré prevádzka potrebuje.

Vďaka schopnosti automaticky a bez problémov previesť prichádzajúce objednávky s EDI priamo do EnterpriseIQ, rovnako ako možnosť vytvárať odchádzajúce súbory a pokročilé upozornenia na dodávku (ASN – Advanced shipping notices), čas zaznačenia objednávky a prítomnosť chýb pri zadávaní sa výrazne znížil. Prichádzajúce a odchádzajúce EDI šetrí Custom Profile odhadom 35 000 dolárov ročne. Modul EDI tiež umožnil spoločnosti dosahovať svoj firemný cieľ od dopytu až po dodanie produktu: modul EDI používajú niekoľkokrát hneď zrána a potom vyrobia a posielajú produkty ešte v ten istý deň.

Custom Profile sa tiež rozhodol zaviesť komplexný systém riadenia skladových zásob (WMS – warehouse management system) EnterpriseIQ WMS. Personál bol vybavený ručnými skenermi a všetky položky v sklade boli označené čiarovými kódmi. Custom Profile prakticky eliminoval chyby vznikajúce pri doprave. Znížili potrebu pracovnej sily nutnej na prepravu tovaru o jednu osobu, čo viedlo k zvýšeniu dodania na 99,99 percent (iba jedna neskorá dodávka zákazníkovi v roku 2011), a za posledné tri roky neevidovali žiadne prepravné chyby v dôsledku nesprávnej položky alebo množstva.

Medzi ďalšie investície v rámci systému EnterpriseIQ, ktoré sa Custom Profile vyplatili, patril aj systém sledovania výroby RealTime™. RealTime sleduje všetky výrobné centrá v reálnom čase na niekoľkých strojoch. Keďže komunikuje priamo so svojimi strojmi, Custom Profile dostane okamžité informácie o všetkých aspektoch výroby a prevezme kontrolu nad výrobným procesom s vyššou čitateľnosťou, presnosťou a zodpovednosťou. Spoločnosť vytvorila svoj systém na zvýšenia efektivity zákazníckeho servis tak, aby získal výnimky v reálnom čase a podľa toho môže reagovať na požiadavky zákazníkov včas, keď požiadavky nespadajú do typického obchodného procesu alebo cyklu.

Neustále zlepšovanie a odporúčané postupy

Teraz môžu v spoločnosti Custom Profile vidieť, ako je ich celá prevádzka prepojená – od spustenia nového programu, cez zadanie objednávky až po prepravu finálneho výrobku. V skutočnosti si ani zamestnanci nevedia podnik bez EnterpriseIQ predstaviť. Zamestnanci totiž využívajú ERP systém ako centrálne miesto odkiaľ „upratujú“ podnikové procesy a sú držiteľmi vzájomnej zodpovednosti v systémoch a postupoch spoločnosti, ktoré si stanovili.
„Často som poznamenal, že existujú dva alebo tri spôsoby ako pomocou EnterpriseIQ úlohu splniť. A našim cieľom je zvoliť metódu, ktorá najlepšie vyhovuje našim existujúcim systémom a procesom,“ povedal Sweers.

Neustále zlepšovanie v spoločnosti nikdy nekončí. Učenie a rast so softvérom EnterpriseIQ je prebiehajúci proces a Custom Profil integruje to svojho nového ERP systému nové funkcie často. A zároveň pridávajú funkcie, ktoré sú odporúčané komunitou IQMS a samozrejme sú aj časté aktualizácie softvéru.
Povzbudený porovnaním dlhovekosti systému s priemerom odvetvia (niektorí klienti sú s IQMS už viac ako 20 rokov), očakáva Custom Profile pokračujúci rast spoločnosti a expanziu v najbližších rokoch a je presvedčený, že ich ERP systém EnterpriseIQ porastie s nimi.