Súčasným výrobným postupom v stavebnom priemysle sa spracúvajú brvná do drevených vlákien s konkrétnou veľkosťou, čím sa zlepšujú vlastnosti drevených dosiek. Kanadské lesy napadol kôrovec, a preto musia teraz závody spracúvať aj suchšie typy dreva (napríklad borovicu MBP). Tieto typy suchších porastov generujú veľké množstvo malých drevených častí – „triesok“, ktoré znepríjemňujú výrobu vlákien s rovnakou veľkosťou a zároveň to neblaho vplýva na kvalitu dosiek.

Suchšie drevo obsahuje od 5 do 50 % triesok a každé 1 % zlepšenie (zníženie obsahu triesok) ušetrí závodu od 250 000 do 300 000 dolárov ročne. V roku 2002 začala organizácia Forintek vývoj meracieho systému na triesky, ktorý sa stretol s veľkým záujmom drevospracujúceho priemyslu – hlavne OSB dosiek (dosiek s orientovanými vláknami). Originálny systém sa skladal z dvoch volfrámových halogénových žiaroviek a monochromatickej 1/2" kamery pripojenej k vizualizačnému počítaču. Ten analyzoval obrazové dáta pomocou softvéru v C++.

Počiatočné testy však ukázali, že merací systém potrebuje vylepšenie. Halogénové žiarovky s nízkou životnosťou a veľkou tvorbou tepla vymenili za dve kolekcie LED diód blikajúcich vysokou frekvenciou, aby vytvorili dostatočné svetelné podmienky na meranie. Technici z Forinteku využili pri meraní funkciu binning 2x2, ktorá je súčasťou každej kamery Prosilica CCD, a tým dodatočne vylepšili kvalitu obrazu. Binning je funkcia, ktorá extrémne zvyšuje citlivosť kamery na úkor rozlíšenia (kombináciou obrazových bodov a vytvorením menšieho počtu väčších obrazových bodov). Na testovanie vyvinuli špeciálny uzavretý dopravníkový systém pozostávajúci z dvoch križujúcich sa dopravníkov, ktoré na spoločnom konci ústili do žľabu.

Testovanie rozdelili na dve fázy, podľa umiestnenia osvetlenia a kamery. Počas prvej fázy testovania boli umiestnené 25 cm od snímaného objektu, v druhej fáze zväčšili vzdialenosť na 50 cm. Každý dopravník prenášal počas testovania 5 kg dreva z každého druhu (osika, breza, MBP borovica) s trieskami v rozsahu 0 – 50 %. Rýchlosť dopravníkového pásu bola 76 m/s. Kamera snímala rýchlosťou 10 fps a pre každý druh dreva analyzovali 500 fotografií. Po úspešných testoch sa snímací systém presunul do závodu Lousiana Pacific OSB v Chamborde (Québec), kde monitoroval množstvo triesok v zelenej osike. Kameru GC650 namontovali nad dopravníkový pás, nastavili snímkovanie na 10 fps a dopravník monitorovali počas štyroch hodín.

Personál kontroloval odobrané vzorky v náhodných intervaloch a následne určil skutočný obsah triesok. Počas testovacieho obdobia výsledky ukázali, že množstvo triesok z odobratých vzoriek bolo v korelácii s nameranými hodnotami meracieho systému. V súčasnosti používa tento optický systém vyvinutý spoločnosťou Forintek viac ako 10 prevádzok v USA, Kanade a v Európe. Forintek si dal túto technológiu patentovať.

www.alliedvisiontec.com