Spoločnosť vyrába a predáva širokú škálu svietidiel a systémových riešení hlavne výrobným podnikom, automobilovému priemyslu, letectvu a ďalším odvetviam po celom svete. V Saint Mary's v Pennsylvánii sa nachádza jeden z výrobných závodov spoločnosti OSRAM. Na približne 140-tisíc štvorcových metroch je umiestnený sklad, výroba a baliareň. Dodávku surovín, ich presun do jednotlivých výrobných buniek, odber hotových výrobkov z výrobných liniek a nakládku hotových výrobkov majú na starosti priemyselné vozidlá. Tím Sylvania, ktorý tvorí manažér distribučného centra Rick Rupp a projektová manažérka Ann Florio, uviedol zopár problémov, ktoré by mohol vyriešiť systém správy vozidiel (VMS – Vehicle Management System).

Spoločnosť chcela konkrétne určiť ideálnu veľkosť svojho vozového parku vysokozdvižných vozíkov a zároveň mala v pláne zvýšiť efektivitu a zodpovednosť jednotlivých operátorov. V spolupráci so spoločnosťou Hyster Equipco preskúmali a otestovali množstvo VMS systémov. Ich potrebám najviac vyhovoval systém PowerFleet™ od I. D. Systems. Situácia v spoločnosti bola taká, že operátori vysokozdvižných vozíkov buď nečinne čakali na pokyny z výrobných buniek, alebo sa bez nákladu presúvali a hľadali materiál, ktorý by mohli premiestniť. Sylvania tím chcel zmerať a zároveň zefektívniť ich pracovnú náplň tak, aby dosiahli vyššiu rýchlosť toku materiálu. Jednou z kľúčových výhod systému PowerFleet je modul Opti-Kan, čo je skratka pre „optimalizovaný kanban“. Tento modul je špeciálne navrhnutý na automatizáciu a optimalizáciu materiálov vo výrobnom prostredí.

Opti-Kan umožňuje operátorom na výrobných linkách riadiť elektronickým signálom potrebu presunu materiálu. Systém sa automaticky spája s prvým dostupným operátorom vysokozdvižného vozíka, ktorý môže úlohu akceptovať a presunúť požadovaný materiál. Tieto včasné, tzv. just-in-time, požiadavky a akceptácia úlohy výrazne zvyšujú efektivitu a rýchlosť materiálových tokov na výrobnej linke. Po nasadení modulu Opti-Kan v systéme PowerFleet dostane každý vodič informáciu o ďalšej pracovnej úlohe už počas vykonávania aktuálnej pracovnej činnosti.

V každom sklade alebo vo výrobnom závode je typicky najťažší zber informácií o skutočnom využití vozidiel vo vozovom parku. S novým systémom dokáže manažment zbierať komplexné a podrobné informácie o využiteľnosti jednotlivých vozidiel v reálnom čase, čo vplýva na správne načasovanie rozhodnutí. Aj preto bola spoločnosť schopná znížiť počet vozidiel o 14 % vrátane relokácie nevyužitých vozidiel na iné prevádzky. So systémom PowerFleet dokáže ich vlastný bezpečnostný systém zabrániť ďalším nebezpečným udalostiam prenesením zodpovednosti na jednotlivých operátorov, ktorí sú povinní vypĺňať bezpečnostný zoznam, a využívaním len vyškolených vodičov. Pred použitím vozidla sa musí každý operátor prihlásiť do systému a stáva sa zodpovedným za vykonané akcie na svojom vozidle.

Monitorovanie produktivity operátora cez tri pracovné zmeny bolo predtým náročné. Na každom vozidle sa nachádza zariadenie, ktoré žiada každého operátora, aby vyplnil bezpečnostný zoznam. Vozidlo sa v prípade jeho nevyplnenia zablokuje.“ Projektová manažérka A. Florio opísala implementáciu systému PowerFleet ako bezproblémovú. „Stále sa snažíme tvoriť lepšie produkty a zároveň chceme byť konkurencieschopní, preto potrebujeme vykonávať všetky operácie čo najefektívnejšie. Nikdy sme sa nebáli používať nové technológie. Tento systém nás presvedčil a už len sledujeme výsledky,“ dodáva na záver A. Florio.

www.id-systems.com