Kontext

Nórsko má najviac elektromobilov v prepočte na jedného obyvateľa na svete. Po cestách jazdí v tejto škandinávskej krajine viac ako 59 000 elektrických vozidiel, z toho 22 000 v Osle a jeho okolí. Takmer štvrtina všetkých nových predaných automobilov je elektrická. Cieľom Osla je do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o polovicu v porovnaní s rokom 1991 a do roku 2050 sa stať mestom s nulovými emisiami. Rámcová zmluva nie je jediným krokom, je súčasťou širšej stratégie. V Nórsku sa uplatňuje niekoľko opatrení na podporu využívania elektromobilov. Na národnej úrovni to zahŕňa oslobodenie elektromobilov od DPH (25 %), nulovú registračnú daň a zníženú cestnú daň vo výške jednej osminy bežnej sadzby. Vodiči elektromobilov tiež získavajú možnosť voľného využitia vyhradených jazdných pruhov, bezplatného parkovania a sú oslobodení od platenia mýta.

V akcii

Rámcová zmluva zahŕňa zaobstaranie elektromobilov a zriadenie dobíjacích miest (vrátane inštalácie). Mesto Oslo je vlastníkom flotily približne 1600 registrovaných vozidiel, je však predpoklad ďalšieho rozšírenia vozového parku. Ambíciou programu bolo nahradiť 1 000 vozidiel s hmotnosťou okolo 3,5 tony elektrickými alternatívami v priebehu štyroch rokov od prijatia plánu v roku 2010. Z tohto počtu je 600 malých a stredných servisných a 400 stredných servisných vozidiel. Zvyšok flotily tvorí 600 nákladných áut, prívesov, traktorov a motocyklov, pre ktoré v súčasnosti ešte neexistuje alternatíva vozidiel s nulovými emisiami. Za rovnaké obdobie plánovalo Oslo zriadiť 800 nabíjacích miest vyhradených pre potreby mestského zastupiteľstva a jeho subjektov. Okrem toho sa malo vybudovať aj ďalších 800 nabíjacích miest pre verejné využitie.

Realita

Vozový park je vo vlastníctve mesta Oslo a spravuje ho dodávateľ LeasePlan. Ten zároveň poskytuje všetky potrebné služby vrátane spravovania faktúr a služieb technickej údržby. Subjekty mesta (nezávislé organizácie vykonávajúce mestské služby v mene mesta) majú prístup k webovému nástroju, kde si môžu kompetentní zamestnanci zodpovední za vozidlá sledovať stavy, ako sú mesačné náklady a typy automobilov v prevádzke a prípadne aj objednať nové vozidlá. Navyše existujú dotácie na inštaláciu nabíjacích miest, o ktoré si môžu požiadať združenia, obytné rozvojové oblasti a obchodné spoločnosti. Je niekoľko požiadaviek, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné schváliť dotáciu pre inštaláciu nabíjacieho miesta.

Medzi ne patrí podmienka, že miesto sa môže využívať iba na nabíjanie elektromobilov, ďalej musí byť vybavené systémom na meranie spotreby elektrickej energie a musí byť osadené zámkom alebo sa nachádzať v bezpečnom, uzamknutom priestore.Rámcová zmluva zabezpečuje, že Oslo má prístup k najvhodnejším elektrickým vozidlám a umožňuje slobodne si vyberať z rôznych modelov. Jediný dodávateľ vyplývajúci zo zmluvy, LeasePlan, je schopný zabezpečiť všetky značky automobilov. Sloboda voľby je dôležitá, umožňuje držať krok s technologickým pokrokom na trhu, keďže nové a dokonalejšie modely sa rýchlo vyvíjajú.

Výsledky

Dnes, po dva a pol roku platnosti štvorročnej rámcovej zmluvy, disponuje Oslo 450 mestskými elektromobilmi a cca 1 800 verejnými nabíjacími miestami. Espen Skistad, vrchný manažér oddelenia obstarávania mesta Oslo, hovorí: „V tejto chvíli sme takmer dosiahli náš cieľ pre segment malých servisných vozidiel. V súlade s politikou technológie nulových emisií pre mestské vozidlá si subjekty zastupiteľstva žiadajú autá na elektrický pohon. Segment stredných servisných vozov ešte stále potrebuje istú podporu, preto sme uvítali rozšírenie ponuky elektromobilov rámcovej zmluvy. Väčšinu vozidiel pod 3,5 tony je možné nahradiť elektrickou alternatívou. Napríklad domáca starostlivosť je dôležitou oblasťou služieb, kde sa môžu elektromobily nasadiť v širšom meradle. Nevyžadujú sa tu veľké autá, ani jazda na dlhé vzdialenosti, preto sú elektromobily vhodnou voľbou.”

Výzvy a príležitosti

Najväčšou výzvou premeny mestského vozového parku Osla na ekologický s nulovými emisiami je nájsť vhodnú náhradu za 600 z celkových 1600 vozidiel, pre ktoré momentálne neexistuje na trhu adekvátna ekologicky čistá alternatíva. Ťažké stroje a stavebné vozidlá je totiž obzvlášť náročné nahradiť šetrnými variantmi. „Potrebujeme viac inovácií na dosiahnutie cieľa vlastniť vozový park s nulovými emisiami. Inovatívne verejné obstarávanie môže ponúknuť príležitosti, ktoré sme doteraz neobjavili,” dodáva na záver Espen Skistad.

Hlavné mesto Nórska a jeho model zelenej flotily je ďaleko najjedinečnejšou iniciatívou v Nórsku a vo svete. Je však aplikovateľný aj v iných mestách,organizáciách a krajinách. Vyžaduje si to predovšetkým dobré vedenie, správnu úroveň angažovanosti a pozitívne ekonomické stimuly.

www.eltis.org