by bolo možné spätne sledovať všetky výrobné kroky, použil výrobca automobilov identifikáciu karosérií a riadenie toku výroby pomocou RFID etikiet, na ktorých sú uložené všetky relevantné informácie. Tieto údaje je možné v rámci výrobnej siete kedykoľvek načítať cez RFID čítacie a zapisovacie jednotky z nadradeného systému. Karoséria sa takto stáva „inteligentným“ účastníkom výrobného procesu.

Bezproblémové načítanie údajov navzdory vysokým teplotám a lakovaniu

Dôležitým kritériom pre aplikáciu bolo, aby etiketa podržala uložené údaje i pri vysokých teplotách i po procese lakovania a aby tak bolo možné karosériu identifikovať po celú dobu výrobného procesu. Z tohto dôvodu je používa laminátová etiketa, ktorej ochranná vrstva môže byť po lakovaní odstránené. Tepelne odolné etikety sú popisované údajmi prostredníctvom RFID etiketovacieho centra. Ako záloha pre núdzový scenár je etika súčasne potlačená PIN a číslo jednoznačne identifikujúcim karosériu a je pevne spojená s karosériou. Jednou zo zásadných požiadaviek koncernu pritom bolo, aby údaje na štítku boli bez problémov čitateľná aj po prechode galvanizačnou a lakovacou linkou a taktiež odpovedala nového štandardu výrobcu automobilov.

Topex a SICK vyvíjajú etiketovacie centrum

Firma Topex ako výrobca zariadení pre identifikáciu a značenie produktov a súčiastok vyvinula v spolupráci so spoločnosťou SICK vhodné etiketovacie centrum. Topex robot zo zásobníka odoberá RFID etikety a odnáša ich pre RFID zapisovaciu / čítaciu jednotku RFU630 značky SICK. Prístroj zapisuje všetky variabilné údaje špecifické pre dané vozidlo a preveruje relevantné parametre, ako je intenzita signálu nutná k zápisu a RSSI (intenzita signálu vráteného tagom). Chybné diely sú vyradené do odkladacej prepravky, správne etikety pokračujú do ďalšej stanice. RFID poskytuje údaje príkazový počítač prostredníctvom zbernice PROFINET.

Nakoniec robot transportuje etikety do laserovej popisovacej stanice. Tu sú špecifické informácie zapísané na etiketu prostredníctvom perforácie. Týmto spôsobom je zaistená spätná väzba, ak by navzdory očakávaniu etikety v priebehu výrobného procesu zlyhala. Pre tento účel Topex vyvinul stroj, ktorý údaje prostredníctvom CO2 laseru tlačí ako „perforáciu“ a tlač je tak 100% čitateľná aj po prechode lakovaním. Na záver je preverená informácia v čitateľnej forme. Súčasne je na vibračnom páse izolovaný plastový klip, ktorý je privádzaný cez podávaciu lištu. Robot prejde cez plastový klip, drážku na etikete nasunie cez klip a hotovú etiketu upevní na karosériu. Takýchto etiketovacích centier spoľahlivo pracuje v niekoľkosmenom režime v Nemecku a v Číne už niekoľko.

www.sick.cz