Ponorka sama o sebe je technologicky vyspelým kúskom, ktorej unikátny dizajn a špeciálne materiály museli odolať hlavne extrémnemu tlaku (109 MPa) na dne priekopy, tisícstonásobne vyššiemu ako na povrchu Zeme, zároveň poskytnúť ovládateľnosť a zaistiť bezpečnosť pilota. Zaujímavé však je, že v pilotnej kabíne dlhej iba 109 cm je nainštalovaný úplne bežný SNAP PAC (Programmable Automation Controller) od spoločnosti Opto 22, ktorý riadi a monitoruje viac ako 180 systémov ponorky, vrátane senzorov hĺbky, batérií, pomocných pohonov, 3D kamier, osvetlenia (sústava LED svetiel) a systému podpory života.

SNAP PAC systém nepretržite monitoruje napr. nabitie batérií alebo hladinu kyslíka v kokpite. Stav všetkých dôležitých systémov vidí pilot na farebnom dotykovom displeji umiestnenom blízko pred jeho očami. PAC systém sníma aj pohyby joysticku určeného na ovládanie ponorky a následne zadáva pokyny na činnosť príslušným pomocným pohonom. Systém od Opto 22 tiež monitoruje robotickú ruku, ktorá zbierka vzorky z vody a dna a zaostruje optiku inštalovaných kamier. 

SNAP PAC systém tvorí riadiaci systém SNAP-PAC-S2, vstupno/výstupný procesor a analógové, sériové a digitálne V/V moduly s vysokou hustotou. Riadiaci program a obslužné obrazovky dotykového panela boli vytvorené v balíku PAC Project Professional Software Suite. Riadiaci systém SNAP-PAC-S2 si konštruktéri vybrali hlavne pre jeho komunikačnú flexibilitu a rýchlosť. Vďaka dvom nezávislým ethernetovým rozhraniam a štyrom samostatne konfigurovateľným sériovým portom (RS-232, dvojvodičový alebo štvorvodičový RS-485) dokáže PAC-S2 jednoducho zvládať komunikáciu so širokou škálou zariadení a systémov na palube ponorky.

Do roku 2012 sa ľudia vydali na najhlbšie miesto svetových oceánov iba raz a to 23. januára 1960. Takmer 5 hodín trvajúci ponor absolvovali Francúz Jacques Piccard a Američan Don Walsh. Na dne priekopy však zotrvali iba 20 minút a následne sa vydali na 3 hodiny a 15 minút trvajúci výstup. Po vyše polstoročí rovnakú cestu podnikol James Cameron v zjavne vyspelejšej ponorke. Dokazuje to aj doba ponoru na úrovni dvoch hodín, vystúpenie na hladinu za niečo vyše hodiny a možnosť skúmať dno priekopy aj niekoľko desiatok hodín, keďže v ponorke mal James Cameron k dispozícii kyslík na 56 hodín.

http://www.opto22.com/