V trebišovskej nemocnici už lieky pre pacientov nepripravujú sestry, zdravotnícke zariadenie totiž spustilo centrálnu prípravovňu liekov. Po novom tak lekári predpíšu lieky elektronicky cez nemocničný informačný systém a robotický automat JVM ATOPS JV-300NS na základe toho pripraví pre každého pacienta balíček liekov s jeho jedinečným čiarovým kódom. Takto sa výrazne zvyšuje bezpečnosť pacientov i kvalita prípravy liekov. Trebišovská nemocnica je po vzore michalovskej druhou na Slovensku s robotickým automatom. Celkové náklady na inštaláciu centrálnej prípravovne liekov sa vyšplhali na vyše 700-tisíc eur.

„Doteraz lieky pre pacientov pripravovali na jednotlivých oddeleniach sestry, ktoré tablety a kapsuly manuálne ukladali do liekoviek. Pri takomto spôsobe prípravy liekov sa však môže vyskytnúť chybovosť, podľa Európskej liekovej agentúry sa pohybuje medzi piatimi až desiatimi percentami. Vo väčšine prípadov síce tieto omyly nemajú pre pacienta fatálne následky, ale môžu mu znepríjemniť alebo predĺžiť pobyt v nemocnici,“ vysvetľuje generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare MUDr. Radoslav Čuha. Nový systém prípravy liekov pomáha zabezpečiť, aby pacient dostal vždy ten správny liek v správnej dávke a v správnom čase. Okrem toho sa potenciálna chybovosť znížila na minimum.

Liek pre pacienta zabalený za sekundu

Po tom, čo lekári elektronicky predpíšu pacientovi liek, cez nemocničný informačný systém sa ich predpis zobrazí v centrálnej prípravovni liekov. Automatizované robotické zariadenie následne začne pripravovať balíčky s liekmi pre konkrétnych pacientov. Zo zásobníkov, z ktorých každý je naplnený konkrétnym liekom, sa začnú podľa predpisu jednotlivé tablety uvoľňovať a triediť do priesvitných celofánových balíčkov pre konkrétnych pacientov.

Zabalenie jedného lieku pritom trvá asi sekundu, takže za hodinu dokáže robotický automat zabaliť približne 3 600 jednotlivých liekov. Sestre trvá manuálna príprava jednej tablety desať až pätnásť sekúnd, na oddeleniach so širším portfóliom predpisovaných liekov aj dvojnásobný čas.

„Proces prípravy pritom podlieha niekoľkým stupňom kontroly. Od prvého, ktorý spočíva v tom, že sa zásobníky napĺňajú na základe 2D kódov, prípadne čiarových EAN kódov originálnych balení liekov, až po posledný, keď sa obsah výsledných balíčkov odfotí a jednotlivé tablety sa porovnajú s predlohovými snímkami v databáze. Ak 2D identifikátor odhalí anomáliu, ktorú napríklad môže spôsobiť to, že tableta je v balíčku naklonená pod iným uhlom, ako je odfotená v databáze, zariadenie na to upozorní obsluhu a kontrola sa musí zopakovať,“ vysvetľuje hlavný farmaceut siete ProCare a Svet zdravia Ľuboš Doršic a dodáva, že v prípade akýchkoľvek pochybností sa balíček likviduje a pripravuje nanovo.

Jedno vrecúško môže obsahovať maximálne päť druhov liekov. Na jeho obale sú vytlačené identifikačné kódy aj všetky ďalšie potrebné údaje, ako je meno pacienta, číslo izby, lôžko, dátum narodenia a iné dôležité informácie. Pripravené balíčky sa následne ukladajú do transportného vozíka, ktorý po skompletizovaní a uzamknutí odvezú na danú ošetrovateľskú jednotku.

„Kým sestra podá pacientovi liek, musí zosnímať najprv svoj vlastný identifikačný čiarový kód, následne identifikačný kód na náramku pacienta, ktorý dostal pri prijatí do nemocnice, a na záver aj identifikačný kód balíčka. Tým je zaručené, že danému pacientovi bol podaný správny liek v správnej dávke, v správnom čase a navyše oprávnenou sestrou,“ vysvetľuje riaditeľ nemocnice Svet zdravia Trebišov Juraj Bazár.

Zdroj: V trebišovskej nemocnici pripravuje lieky pre pacientov robotický automat. ProCare. [online]. Publikované 20. 5. 2021. Citované 18. 10. 2021. 

-pev-