Firma RMW Wohnmöbel GmbH & Co. KG so sídlom vo východovestfálskom Reitbergu je súkromný podnik, ktorý sa upísal ­vývoju, výrobe a predaju vysoko kvalitného nábytku. V roku 2010 padlo rozhodnutie výstavby novej výrobnej haly. Hlavným cieľom bolo dosiahnutie vysoko flexibilnej výroby s optimálnym stupňom automatizácie.

Plynulé projektovanie a predovšetkým detailné plánovanie vnútropodnikových postupov umožnili rýchlu realizáciu v praxi. Začiatok výroby sa spustil len 12 týždňov po vystavení zákazky. Tento rýchly štart bol výsledkom dôslednej angažovanosti malého počtu dodávateľov, ktorý v krátkom čase zabezpečili všetky dostupné komponenty. Predovšetkým sú to Kraft Maschinenbau a Rietberh-Mastholte, partner RMW z oblasti výroby nábytku.

Rozhodnutie zveriť realizáciu úloh práve Kraft Maschinenbau bolo rýchle, pretože táto firma je schopná pokryť celý rozsah projektu vrátane prepravno-technických zariadení a všetkých potrebných automatizačných systémov. V Kraft Maschinenbau prebieha kompletná projekcia a inštalácia hardvéru a softvéru vo vlastných odborných oddeleniach. V krátkom čase vznikol v RMW dodávateľský sklad, výrobné, montážne a baliace linky ako aj miesta na prepravu. „Vo firme Kraft sme našli inovatívneho partnera, s ktorým sme mohli naše myšlienky dokonale pretaviť do reality,“ spomína si spätne Rudolf Eikenkötter, obchodný riaditeľ RMW Wohnmöbel.

Uskladnenie materiálu

V centre pozornosti automatizácie stálo uskladnenie materiálu, kompletovanie a vnútropodnikový transport v oblasti montáže a expedície. Stavebné diely dodávané uložené v kontajneri sa transportujú po dopravníkových trasách do dodávateľského skladu. Prostredníctvom vytlačených čiarových kódov sa naviguje do zadaného cieľa. Tu nájdu svoje uplatnenie popri prenosných čítačkách 2D kódov aj stacionárne čítačky čiarových kódov BCL 504i od Leuze electronic.

Podľa údajov o cieli prebieha automatický transport na zadané miesto v sklade. Distribúcia v sklade prebieha motorizovanými koľajnicovými vozíkmi, ktoré sú ovládané operátorom vezúcim sa na vozíkoch. Sklad má úzke chodby a pre bezproblémovú výrobu je ­nevyhnutný dostatočný pohyb personálu. To sa odzrkadľuje v niektorých špecifických opatreniach v bezpečnosti. Na ochranu ľudí v priestore jazdy vozíkov sa nasadili ­bezpečnostné laserové skenery Rotoscan RS4. Tie slúžia na zabezpečenie vozíkov v oboch jazdných smeroch.

Kompletovanie

Kompletovanie a príprava konštrukčných dielov pre výrobu prebieha v špeciálnych transportných stojanoch pre ohľaduplnú prepravu nábytkových dielov (kontajner). Akonáhle je kontajner naplnený, je vybavený všetkými relevantnými objednávkovými informáciami. Za dátový nosič týchto informácií sa zvolil diskový transpondér TFM 051110 integrovaný v kontajneroch. Informácie sa prenášajú prostredníctvom systému na čítanie a zápis RFM 32.

Čítanie dátového nosiča prebieha neustále v konkrétnych uzloch. Týmto spôsobom sa môže napr. navrhnúť obchádzková prepravná trasa pre manuálne podávanie dodatočných konštrukčných dielov.

Vnútropodnikový transport

Na zásobovanie montážnej linky a distribučnej prevádzky slúžia koľajnicové a automaticky sa pohybujúce prepravné vozíky. Kompletizačné kontajnery a zabalené nábytkové diely sa automaticky prijímajú na stanovených bodoch a prepravujú k definovaným cieľovým staniciam. Vyprázdnené kontajnery sa automaticky presúvajú späť do distribučného skladu.

Na optimálne zásobovanie materiálom sú k dispozícii ­viaceré prepravné vozíky. Vždy preberajú pevne ­definované oblasti pohybu a logistické funkcie. Z dôvodu voľného ­prístupu je v týchto oblastiach potrebné počítať s výskytom osôb a vysokozdvižných vozíkov. O bezpečnosť sa aj tu starajú laserové skenery Rotoscan RS4.

Umiestnenie prepravných vozíkov preberajú systémy čiarového kódu BPS 37 od Leuze electronic, ktoré sa nachádzajú v hornej časti vozíkov. Komunikácia na jazdných dráhach dlhých do 90 metrov prebieha bezkontaktne a bez opotrebovania cez dátovú svetelnú závoru DDLS 200.

www.leuze-electronic.de