PepsiCo Inc. je americká nadnárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom nápojov a potravín, pričom najvýznamnejším produktom je limonáda s kolovou príchuťou známa ako Pepsi. Spoločnosť nedávno predstavila projekt premeny odpadu na obnoviteľnú energiu, ktorého realizácia bude prebiehať v závode v Carregade v Portugalsku.

V apríli 2023 dostal závod nový biodigestér, zariadenie využívajúce na výrobu bioplynu zemiakové šupky a vyprodukovaný kal spolu s iným potravinovým odpadom, ktorý nemožno inak použiť. Tento odpad je následne upravený na „čistú organickú zlúčeninu“, ktorá sa biologickým anaeróbnym procesom za prítomnosti špecifických organických baktérií bez kyslíka premení na bioplyn.
Bioplyn patrí medzi obnoviteľný zdroj energie, ktorý vzniká v tomto prípade ako vedľajší produkt pri rozklade zemiakovej šupky. Plyn sa potom čistí, aby sa odstránili prvky, ako je oxid uhličitý a voda, a vznikne biometán. Je to plyn vyššej kvality, ktorý možno použiť na dodanie energie potrebnej v závode.

Bioplyn je v spoločnosti PepsiCo čoraz dôležitejší ako udržateľný zdroj. Biodigestér je však novým prístupom k výrobe energie v Carregado, ktorý je aktuálne len druhým závodom, kde sa táto technológia v spoločnosti PepsiCo využíva. Je to inovácia ponúkajúca spôsob, ako nahradiť tradične používaný zemný plyn na vykurovanie pecí v závode.

Projekt, do ktorého spoločnosť PepsiCo investovala celkovo 7,5 milióna eur, povedie k odhadovanému 30 % zníženiu emisií uhlíka v závode v Portugalsku. „Nový biodigestér bude mať kapacitu premeniť 21 900 ton organického odpadu ročne, čo sa rovná 30 % zníženiu emisií uhlíka počas výrobného procesu,“ povedal Nelson Sousa, riaditeľ závodu PepsiCo v Portugalsku. Bioplyn bude priamou náhradou zemného plynu a bude sa využívať ako palivo v rôznych fázach výroby, ako aj na dezinfekciu výrobných liniek a ohrev sanitárnej vody v sprchách a bufete.

Keď bude biodigestér v plnej prevádzke, odhaduje sa, že vyprodukuje o 4 212 ton emisií menej. Vedenie spoločnosti PepsiCo v Carregade si od toho projektu sľubuje, že z nového pridaného zdroja energie bude profitovať aj okolitá komunita. Pracuje sa aj na plánoch zberu organického odpadu z okolitých tovární a miestnych podnikov na ďalšiu výrobu bioplynu.

Stratégia Pep+ spoločnosti PepsiCo

PepsiCo zaradila udržateľnosť do jadra svojho podnikania pomocou komplexnej transformácie pod heslom Pep+. Cieľom stratégie Pep+ je znížiť emisie skleníkových plynov o viac ako 40 % do roku 2030. Cieľom spoločnosti je dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov do roku 2040. „Akákoľvek iniciatíva zameraná na energetickú efektívnosť a zníženie CO2 je pre PepsiCo prioritou ako súčasť našej agendy Pep+. Sme presvedčení, že tento projekt pozitívne prispeje k dosiahnutiu našich cieľov,“ povedal prevádzkový expert spoločnosti. Očakáva sa, že táto stratégia zníži celosvetovo viac ako 26 miliónov ton emisií skleníkových plynov, čo sa rovná odstráneniu približne piatich miliónov vozidiel z ciest na jeden rok.

Zdroje
[1] Converting Waste into Renewable Energy: PepsiCo´s New Project. Biogas Purifier. [online]. Publikované 30. 11. 2023. Citované 7. 12. 2023. 
[2] A PepsiCo project turning potatoes into power. PepsiCo. [online]. Publikované 21. 09. 2023. Citované 7. 12. 2023. 

-pev-