Perfektná potlač

Jedným z najobľúbenejších spôsobov, ako môže výrobok v regáli upútať pozornosť, je jeho obal a potlač, ktorá sa na ňom nachádza. Technoshell Automations si vybudovala meno vďaka konštrukcii strojov, ktoré potlač zabezpečujú. Pri dosahovaní požadovanej presnosti svojich vysoko výkonných viacosových strojov sa Technoshell spolieha na inovatívnu a modernú automatizačnú technológiu firmy B+R.
Perfektná potlač

Od osobných vzťahov až po rozhodovanie o nákupe – prvé dojmy sú vždy mimoriadne dôležité. Vzhľad produktu zohráva významnú úlohu pri ovplyvňovaní správania spotrebiteľov a každý priemysel má svoje triky a techniky, aby si získal ich pozornosť a sprostredkoval požadovaný imidž značky. Spoločnosť Technoshell Automation má už 28-ročnú históriu a ponúka kompletné riešenia pre tlač a balenie širokému spektru zákazníkov. S vlastnými kapacitami na návrh a vývoj zariadení a softvéru spolu s najmodernejšími výrobnými kapacitami podporovanými špičkovými výrobnými zariadeniami a najnovšou technológiou automatizácie sú odborníkmi a lídrami vo svojom odbore. „Naše stroje sú navrhnuté s ohľadom na potreby zákazníkov,“ hovorí riaditeľ spoločnosti Technoshell Nikhil Baste, „preto kladieme osobitný dôraz na kvalitu, produktivitu a cenovú dostupnosť.“

Nové rozmery označovania

Výrobky a obaly s fóliou lisovanou za tepla sú známe tým, že rýchlejšie pútajú pozornosť. Lisovanie za tepla a prenos tepla sú formy dekorácie produktu, ktoré využívajú kombináciu tepla, tlaku a času na trvalé nanesenie metalizovanej alebo predtlačenej grafiky na výrobok. „Naše stroje na lisovanie fólie za tepla aj stroje na prenos tepla pracujú na princípe ‚zhora nadol‘ a ‚rolovania‘, aby pokryli široké spektrum aplikácií. Ponúkame širokú škálu strojov na skrášlenie výrobkov a obalov,“ vysvetľuje N. Baste. Potlač fólie za tepla na rovnej ploche alebo jednoduchá dvojrozmerná grafika je pomerne jednoduchý proces. Pridaním tretieho rozmeru sa proces potlače stáva zložitejším – obzvlášť, keď úloha zahŕňa potlač za tepla na nerovnom povrchu. V takýchto aplikáciách je výzvou udržiavať požadovanú teplotu, tlak aj primeraný kontakt medzi valcom, fóliou a predmetom.

Potlač na báze CNC

Technoshell vylepšil návrh stroja s označením Pro Hot Foil Stamping, jeho mechaniku, pričom využil aj CNC softvér. Pri zjednodušení procesu vývoja zohralo dôležitú úlohu inžinierske prostredie B&R Automation Studio.
Proces potlače sa začína tým, že obsluha vkladá výrobok do stroja, pričom tento proces je chránený bezpečnostnými svetelnými závesmi. Bezpečnostné blokovanie zabraňuje nehodám počas vkladania. Fólia obsahujúca vzor, ktorý sa má vytlačiť na výrobku, je ťahaná ťahačom cez výrobok. Ďalšia skupina ramien umiestni fóliu tesne proti výrobku.

Požadovaný profil produktu sa vloží do softvéru a potlač sa aplikuje dvojosovým valcom poháňaným krokovým motorom. Osi X a Y poskytujú potrebnú vertikálnu a horizontálnu voľnosť, zatiaľ čo tretia os umožňuje rotáciu o 360°. Pri procese lisovania za tepla sa valec zahreje na teplotu nad 100 °C. Len čo sa potlač skončí, ramená sa zdvihnú nahor a fólia sa odtiahne krokovým motorom, aby bola pripravená na ďalší cyklus.

„Naše stroje na lisovanie za tepla poskytujú fotografické rozlíšenie s možnosťou využitia metalických farieb. Ponúkajú trvalé a bezpečné riešenie dekorácie zložito zakrivených povrchov a sú udržateľnejším riešením v porovnaní s procesom metalizácie akéhokoľvek výrobku,“ uvádza N. Baste. „Môžeme povedať, že vďaka potlačovacím strojom Pro Hot Foil Stamping sme jediná spoločnosť, ktorá poskytuje takú špičkovú technológiu tak nákladovo efektívne.“

Mapp zjednodušuje a zrýchľuje vývoj

Takmer v každom odvetví je rýchlosť uvádzania nových produktov na trh na historickom maxime. „Vďaka riešeniam spoločnosti B&R môže náš stroj jednoducho a ľahko zvládnuť takéto požiadavky bez toho, aby sme museli byť prítomní priamo v prevádzke u zákazníka,“ hovorí N. Baste. Naprogramovanie nových produktov na stroji je veľmi jednoduché a rýchle. Program G vytvorený pri návrhu produktu môže byť načítaný priamo do riadiaceho systému, alebo operátor môže pomocou grafického používateľského rozhrania modifikovať existujúci produkt alebo vytvoriť nový.

Stroj Pro Hot Foil Stamping obsahuje panelový počítač PC 2100, ktorý slúži ako integrovaná jednotka HMI/PLC a ovláda celý stroj. Je spojený so vzdialenými V/V modulmi X20 a so servopohonmi ACOPOS P3 a ACOPOSmicro cez zbernicu Ethernet POWERLINK pracujúcu v reálnom čase.

Technoshell využil softvérový nástroj mapp Technology ako súčasť Automation Studio vo všetkých fázach vývoja strojov. Spoločnosť už mala skúsenosti s mapp technológiou pri vývoji iných svojich strojov, preto si bola dobre vedomá jej vlastností a výhod. Filozofia mapp technológie využívajúca viac konfigurovania ako programovania pomohla spoločnosti podstatne skrátiť čas vývoja.
Vytvorenie CNC aplikácie so štandardným hardvérom a aplikačnými funkciami bolo predtým nemysliteľné, ale s komponentom mapp CNC to bolo výnimočne jednoduché. „Dokonca aj keď ide o CNC aplikáciu, stále máme úplnú voľnosť pri programovaní našich strojov,“ hovorí N. Baste. „Okrem vysokého výkonu nám to poskytuje veľkú flexibilitu.“

Integrovaná architektúra

„Používame B&R približne 10 rokov a na mnohých príkladoch sme sa presvedčili o výhodách ich integrovaného prístupu,“ konštatuje N. Baste. „Vo všetkých našich strojoch sme používali POWERLINK ako sieťový protokol nezávislý od dodávateľa. Umožňuje nám to vybrať si zo zoznamu rôznych dodávateľov komponentov, ktoré môžeme následne naprogramovať, uviesť do prevádzky a diagnostikovať v rámci Automation Studio.“

Použitie servopohonov ACOPOS P3 výrazne znížilo rozmery rozvádzača – približne o 69 %. Zbernica POWERLINK potrebuje len jeden ethernetový kábel prepájajúci rozvádzač s Panel PC 2100. Tým sa redukuje celá kabeláž a zlepšuje údržba. Všetky systémy sú úzko prepojené s Automation Studio ako univerzálnym programovacím nástrojom pre celý hardvér B&R. Panel PC 2100 beží na operačnom systéme reálneho času ARwin, postavenom na OS Windows, pričom poskytuje odolnosť a determinizmus potrebné pre priemyselné aplikácie.

Vstup do novej éry

Dnešní výrobcovia požadujú stroje, ktoré sú pripravené na priemyselný internet vecí. Spoločnosť Technoshell už roky poskytuje svojim zákazníkom funkcie, ako sú diaľková diagnostika a údržba, integrované a prepojené stroje, používanie technológií s otvoreným zdrojovým kódom, škálovateľná a flexibilná konštrukcia strojov a mnoho ďalšieho. „Vyrábame stroje, ktoré spĺňajú komplexné a rozmanité požiadavky tlačiarenského a baliarenského priemyslu,“ dodáva N. Baste. „Naším cieľom bolo vždy vybaviť stroje technológiami nasledujúcej generácie. Spojením riešení B&R s našimi odbornými znalosťami v oblasti priemyslu sme zákazníkom neustále schopní ponúknuť práve takýto druh pokročilého riešenia.“

Zdroj: Stamp of approval. Prípadová štúdia. B&R Industrial Automation GmbH. [online]. Publikované in automotion, november 2018. Citované 10. 3. 2019.