Väčšina ľudí, keď počuje termín rýchle vytváranie prototypov (RP), si samozrejme spomenie na 3D tlač a následnú výrobu, ktoré v priebehu posledných pár rokov upútali pozornosť verejnosti a tlačových agentúr po celom svete. Predsa len, hoci sa technológia 3D printing vyvíja na oreze, a tak to robia aj zariadenia CNC, každý, kto má v úmysle ponúkať komplexné služby RP, musí chápať a poskytovať oba tieto technologické procesy.

Spoločnosť Hyphen so sídlom v Kitchener v kanadskom Ontariu je centrom s plným servisom, rýchlym vytváraním prototypov a testovaním, ktoré chránia životné prostredie, a, ako deklaruje firemný katalóg, „… poskytuje najširší rozsah rýchlej výroby prototypov a testovania, ktoré chránia životné prostredie, a to všetko pod jednou strechou“.

Pôvodne vznikla spoločnosť Hyphen na to, aby slúžila potrebám spoločnosti Christie Digital Systems, Inc. – výrobcovi sofistikovaných systémov vizuálneho zobrazovania, ale potom sa spoločnosť Hyphen vyvíjala a stala autonómnym podnikom, ktorý umožnil iným spoločnostiam prístup k špičkovej technológii, ktorú do nej materská spoločnosť investovala a vybudovala za desaťročie. Generálny riaditeľ spoločnosti Hyphen, pán Mark Barfoot vysvetľuje, ako sa spoločnosť formovala:

„Spoločnosť Christie začala s vytváraním dielne na výrobu a testovanie prototypov,“ hovorí. „Videli sme úžitok z toho, že dokážeme sami realizovať túto časť cyklu vývoj – výrobok;

že sme schopní navrhnúť prototyp nového dielu dnes, otestovať ho zajtra a kompletne ho vyrobiť o dva alebo tri dni.“ V októbri 2012 začala spoločnosť Hyphen svoju činnosť v podstate vytváraním rovnakého typu prototypov a testovania, aký sme robili pre spoločnosť Christie, no tieto služby poskytujeme pre kohokoľvek mimo spoločnosti. Veľa ľudí nás žiadalo o prístup k našim technickým možnostiam a teraz ich týmto ľuďom tiež ponúkame.

„To, čo robí spoločnosť Hyphen jedinečnou, je to, že sme úspešne spojili schopnosti špičkovej výroby prototypov a testovania, ktoré chránia životné prostredie, a umožnili sme optimalizáciu konštrukcie návrhu, zníženie celkového času vývoja, zlepšenie kvality a kombináciu uvedených faktorov.“

Pán Joe Holland je inšpektorom Centra rýchleho vytvárania prototypov spoločnosti Hyphen. „Rovnako ako disponujeme výrobnými zariadeniami na pridávanie vrstiev, máme aj niekoľko obrábacích zariadení CNC od spoločnosti Haas,“ hovorí. „V skutočnosti je to jediná značka obrábacieho zariadenia CNC, ktorú vlastníme.“

„V jednom rade máme tri vertikálne obrábacie centrá: jedno 3-osové, jedno 4-osové a jedno 5-osové. Disponujeme tiež sústruhom ST-20 s poháňanými nástrojmi. Medzi nimi máme v jednej skrinke všetky nástroje, ktoré potrebujeme na vytvorenie mechanicko-optických prototypov a krátkych cyklov výrobných sérií dielov, ktoré potrebujeme pre spoločnosť Christie a tiež pre iných zákazníkov.“

„Prvým zariadením, ktoré sme kúpili, bola nástrojová fréza TM-1. Potom sme pridali vertikálne obrábacie centrum VF-3, ktoré sme neskôr prebudovali na 5-osové. Na výrobu väčších dielov máme k dispozícii zariadenie VF-6. Dokážeme obrábať hliníkové, oceľové, medené, titánové, magnéziové diely a vieme obrábať plasty. Spravidla vyrábame jeden kus, ale niekedy zhotovujeme sériu aj desiatich kusov.“

„Veľmi dobrým príkladom súčasti, ktorú sme nedávno vyrábali na zariadeniach Haas, je trojdielny montážny celok vytvorený na simuláciu odlievanej súčasti. Najprv sme na 5-osovom zariadení Haas z ingotov vyfrézovali každý z troch dielov. Potom, keď boli zložené dohromady, sme ich opieskovali, aby sme im dodali simulovaný vzhľad a pocit odlievanej súčasti. Tým, že sme zvolili tento prístup, sme boli schopní sprostredkovať inžinierom spoločnosti Christie zážitok, že majú hotový, veľmi presný odliatok bez toho, aby museli vynakladať čas a prostriedky na vstupovanie priamo do výberu nástrojov v štádiu prototypu.“

Spoločnosť Hyphen používa zariadenia CNC Haas na výrobu prototypových dielov pre výrobky spoločnosti Christie, v ktorých teplo vytvárané napríklad vysokovýkonnými žiarovkami a elektronikou by neumožňovalo využívať zložky na báze živice.

„Diely, ako sú puzdrá žiaroviek, musia odolávať veľmi vysokým teplotám,“ hovorí pán Holland. „Takže potrebujeme prototypové diely s mechanickými vlastnosťami podobnými, ako majú finálne diely; aby odolali nielen vysokej teplote, ale aj každému inému namáhaniu, ktorému sú vystavené. To vylučuje použitie procesov s plastovými prímesami, ale diely obrábané na zariadeniach CNC spravidla slúžia ideálne, kým výrobok nie je pripravený do výroby.“

„V priebehu rokov sme evidentne urobili významnú investíciu do zariadení Haas,“ dodáva pán Barfoot. „A s naším výberom sme boli očividne spokojní. Mali sme s nimi len pár problémov a ukázalo sa, že sa veľmi jednoducho používajú. Zariadenia Haas neustále dopĺňame, pretože sú cenovo dostupné a zdá sa, že sú tým pravým riešením pre náš typ podnikania.“
Zvláštnou výhodou mať len jednu značku zariadenia CNC je skutočnosť, že spoločnosť Hyphen môže meniť nástrojové vybavenie medzi nimi a operátori dokážu obsluhovať viac než len jednu konfiguráciu zariadenia. Oddelenie zamestnáva len malý tím, takže každý člen je flexibilný. Operátori pri obsluhe voľne prechádzajú od sústruhov k frézam.

„Naše zariadenia Haas pre nás spoľahlivo pracovali,“ hovorí pán Barfoot. „Áno, mali sme pár zvláštnych problémov, ktoré zvyčajne nastanú na zariadení, ktoré beží každý deň v týždni. Boli to však len veľmi malé, drobné problémy. Preventívna údržba znamená, že nás len máločo prekvapí, a servisní technici z miestneho Haas Factory Outlet, Sirco Machinery, vždy naše zariadenia veľmi rýchlo opravia a uvedú do prevádzky.“

„Z hľadiska spoločnosti Christie je schopnosť zhotovovať vnútri firmy veľmi presné diely s užitočnými mechanickými vlastnosťami pre výrobky v štádiu vytvárania prototypu neoceniteľná. Diely môžeme testovať, môžeme robiť konštrukčné úpravy, pričom prerábanie dielov je veľmi rýchle a jednoduché. To, čo sme sa naučili ako súčasť spoločnosti Christie, môžeme tiež ponúkať iným spoločnostiam, najmä tým, ktoré vyvíjajú špičkové, vysokohodnotné výrobky, kde je znižovanie nákladov na vývoj výrobku a skracovanie času uvedenia trh prioritou. Používanie obrábacích zariadení CNC Haas ako súčasti rýchleho vytvárania prototypov (RP) a testovacích služieb znamená, že zostáva len veľmi málo toho, čo nedokážeme ponúknuť našim zákazníkom. Ponúka úplného pokrytia rýchleho vytvárania prototypov, obrábania a testovania, ktoré chráni životné prostredie, pod jednou strechou robí spoločnosť Hyphen najkomplexnejším zariadením v Kanade.“

qrcode

www.haasCNC.com