Projekt modernizácie mal päť hlavných cieľov: zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti prostredníctvom automatizácie a súčasné zníženie nákladov na úpravu vody znížením spotreby oplachovej vody a filtračného piesku. Požiadavky na novú prevádzku zahŕňali aj rýchlu detekciu porúch pomocou snímačov a preventívnu údržbu pre bezproblémovú prevádzku.
Na pridávanie chemikálií do vody bol nainštalovaný systém dávkovania podľa potreby. Tento dávkovací systém (napr. na pridávanie chlóru) zabezpečuje, že voda chutí lepšie a že akékoľvek zdravotné riziko pre spotrebiteľov je obmedzené na minimum. Napokon, BUSKI chcela zjednodušiť a optimalizovať prevádzku prostredníctvom špecifických školení pre svojich zamestnancov.

Presný plán

Festo spolu s plánovacími inžiniermi v BUSKI začali vypracovaním analýzy potrieb založenej na požiadavkách, ktorá zahŕňala všetky kľúčové stanice pre proces čistenia: filtračné nádrže, dávkovací systém, čističku, zahusťovadlo kalu a chlórovanie. Výsledkom bol pôsobivý koncept, ktorý spĺňal všetky požiadavky, ako je plná automatizácia, plynulá prevádzka, jednoduchá údržba a zaškolenie zamestnancov.

Najmodernejšie technológie

Všetkých 28 pieskových filtrov teraz možno prevádzkovať plne automaticky; každý filter bol vybavený novým ovládacím panelom a rozvádzačom s modulárnymi elektrickými pneumatickými terminálmi CPX. Vymenený bol aj hlavný rozvádzač riadenia. Zastaraná technológia pohonov pre procesné ventily bola nahradená pneumatickými lineárnymi a štvrťotáčkovými pohonmi od Festo. Zároveň bola vymenená a prispôsobená sieť stlačeného vzduchu. Každá filtračná nádrž je teraz ovládaná pomocou ventilových ostrovov. Pridané chemikálie sa dávkujú pomocou systému založeného na automatizačnej platforme CPX, ktorá automaticky prispôsobuje množstvo chemikálií množstvu vody pretekajúcej zariadením. Všetky tieto údaje sa prenášajú do systému SCADA.

Monitorovanie a riadenie pomocou SCADA

Nový systém SCADA, ktorý má redundantný dizajn z dôvodu bezpečnosti údajov, monitoruje celý proces, zbiera procesné údaje a využíva ich na automatické vytváranie rôznych stavových reportov pre preventívnu údržbu alebo prevádzkové úlohy, ktoré sa predtým vykonávali manuálne. Rôzne parametre je teraz možné získať centrálne cez systém SCADA, takže zamestnanci už nemusia prácne zaznamenávať na mieste hodnoty, ako je tlak, hladina, poloha procesných ventilov, dátum výmeny filtrov alebo prevádzkové hodiny čerpadla. Celý závod možno efektívne monitorovať z riadiaceho centra SCADA, novej riadiacej miestnosti s videostenou, a to vďaka inštalácii optickej komunikačnej siete v celom závode.

Potrebné školenie

Ďalším kľúčovým prvkom výberového konania bolo školenie zamestnancov. Súčasťou zmluvy je 300 hodín školenia od Festo Didactic. Školiaci program umožní operátorom vodárne efektívne prevádzkovať vodáreň s mechatronickými a pneumatickými komponentmi. Spájajúc teóriu a prax, zručnosti a vedomosti sa odovzdávajú pomocou procesne relevantných staníc, ktoré majú účastníci školenia k dispozícii v rámci Festo Didactic. Po ukončení školenia dostanú zamestnanci certifikát od spoločnosti Festo.

Zdroj: Fresh Water for Bursa, Festo AG. Prípadová štúdia. [online]. Publikované 23. 10. 2023. 

-tog-