GEA Farm Technologies patrí do veľkej nemeckej skupiny GEA Group. Závod v kanadskom Drummondville vyrába strojné zariadenia na spracovanie hnoja pre celosvetový poľnohospodársky trh. Do jeho produktového portfólia patria zariadenia na čerpanie, miešanie, roztieranie a oddeľovanie tekutiny z hnoja na kompostovanie na farmách s dobytkom všetkých veľkostí.

Z 2D na 3D CAD

Prechod z 2D na 3D zrýchlil proces návrhu päťnásobne, najmä vďaka jednoduchšej vizualizácii a schopnosti modifikácie. Solid Edge je napríklad v prípade návrhu plechových tabúľ dvakrát rýchlejší. V rozšírenom 3D zobrazení je oveľa lepšie vidieť interakciu medzi jednotlivými dielmi. Prechod z 2D na 3D sa ukázal veľmi produktívny a po ôsmich rokoch sa firma rozhodla hľadať ďalšie spôsoby využitia 3D návrhu.

Solid Edge Simulation

Solid Edge Simulation je nástroj založený na metóde konečných prvkov (MKP). „MKP je v našej kultúre návrhu stále pomerne nová. Vieme však, že jej môžeme dôverovať, pretože výsledky z nej sme mohli porovnať s fyzickými laboratórnymi testami zariadení. Tie trvajú v priemere dva týždne v porovnaní s jedným dňom simulácie. Šetríme tým čas a peniaze, vďaka čomu vieme byť konkurencieschopnejší,“ hovorí Alexander Laprise, inžinier GEA. Ako príklad uviedol vzduchový brzdový systém rozhadzovača maštaľného hnoja, kde sa MKP ukázala presná na 100 %. GEA uvažovala aj nad tým, že analytické činnosti bude pre nich vykonávať externá spoločnosť, náklady na to však boli privysoké a proces zdĺhavý. Ide totiž o iteračný proces a na výsledky z neho by museli príliš dlho čakať. Nástroj CAD na báze MKP umožňuje firme šetriť financie počas procesu návrhu a eliminovať iterácie v kroku tvorby prototypu. Zo štyroch až piatich prototypov dokázali klesnúť na jeden a skrátiť cyklus návrhu o celé mesiace; ten sa teraz pohybuje v závislosti od zariadenia od dvoch do štyroch týždňov.

Pozitívny vplyv simulácie na biznis

Solid Edge Simulation dáva GEA do rúk množstvo výhod, ktoré môže uplatniť pri súčasných aj budúcich zákazníkoch. Znížením nákladov na výrobu vie GEA ponúknuť konkurencieschopnejšie riešenia. „Znížili sme množstvo materiálu a celkovú hmotnosť vďaka prechodu z ocele na hliník. Tým sa strojné zariadenia zľahčili a zjednodušila sa ich výroba. Nepreháňame to so životným cyklom produktu. Sme schopní skresať mieru reklamácií, čím sa zvyšuje naša reputácia u zákazníkov. V niektorých prípadoch nám simulačný nástroj umožnil znížiť cenu a stať sa tak konkurencieschopnejšími,“ dodal na záver A. Laprise.

http://www.plm.automation.siemens.com