Investícia v objeme viac ako 650 miliónov libier putovala na nákup tuctu najmodernejších farebných tlačiarenských lisov, ktoré majú rozlohu porovnateľnú s trinástimi futbalovými štadiónmi. Jednou časťou projektu bolo aj kompletné riešenie vzduchotechniky pre sofistikované tlačiarenské CTP lisy AGFA. CTP technológia (computer-to-plate technology) využíva priamy osvit tlačových dosiek laserom, čiže AGFA CTP systém znižuje prevádzkové náklady a čas a zároveň zvyšuje kvalitu a rýchlosť tlače. Vzduchotechnickú časť projektu vytvorila a inštalovala firma Airchannel. 

Vlhkosť zo systému odstraňujú tri absorpčné sušičky s kontrolou rosného bodu. Každá sušička má vlastný vzduchový zásobník a je pripojená na hliníkový potrubný systém. Sušičky v tlačiarenskom priemysle výrazne zabraňujú vzniku porúch spôsobených vlhkosťou a zároveň znižujú náklady na údržbu a opravy. Airchannel rozdelila inštaláciu do dvoch na seba nadväzujúcich fáz. Prvú fázu tvorila dodávka 10 kompresorov, 10 sušičiek, 20 prijímačov a kompletného systému manažmentu kondenzácie vrátane základného potrubného systému s dĺžkou 150 metrov.

Hladký inštalačný proces zabezpečili inžinieri spoločnosti, ktorí vypracovali 120 výrobných výkresov. Všetkých 645 pneumatických a izolačných ventilov vyznačili a identifikovali na výkresoch kompresorovej stanice a spomínaného potrubného systému. Druhá fáza projektu rozšírila základný potrubný systém viac ako o sedem kilometrov ďalšieho potrubia. Takýto rozsiahly systém potrubí distribuoval stlačený vzduch po celej prevádzke. Úzka spolupráca Airchannel so spoločnosťou Skanska SRW (dodávateľ mechanických a elektrických komponentov) vyústila do hladkého priebehu inštalácie druhej fázy.

Spoločnou úlohou oboch firiem bolo zabezpečenie neprerušovaného prietoku vzduchu v systéme bez zbytočného poklesu tlaku. Presné monitorovanie, zber údajov a riadenie celého priebehu inštalácie mal na starosti systém HPC SIGMA Air Manager, ktorý minimalizoval inštalačné náklady na energiu a na elektrickú energiu. Priaznivo pôsobil aj na životné prostredie, pretože výrazne znížil emisie oxidu uhličitého. V obidvoch kompresorových staniciach sa nachádza päť DSD rotačných skrutkových kompresorov – jeden s regulovateľnými a štyri s fixnými otáčkami.

Inštalované DSD kompresory predstavujú značné energetické úspory, pretože rovnako nízka rýchlosť hnacieho motora a vzduchového výstupu umožňujú priame spojenie pohonu s kompresnou jednotkou. Ďalšie vybavenie stanice tvorí päť sušičiek a desať prijímačov. Spoločne dodávajú kompresorové stanice vzduch s objemom 256 m3 pri tlaku 10,5 Ba.

Projektový manažér spoločnosti Skanska Mark Rhodes dodáva: „Airchannel sme vybrali na kompletnú inštaláciu vzduchotechniky, keďže táto spoločnosť má odborné znalosti a zdroje na návrh a vývoj energeticky efektívneho riešenia za krátky čas a v rámci nášho rozpočtu. Bola to náročná úloha, ale nový pneumatický systém spĺňa naše požiadavky po všetkých stránkach. Znížili sa nielen prevádzkové náklady, ale aj emisie oxidu uhličitého – teda aj negatívny vplyv na životné prostredie.

www.airchannel.co.uk