Dr. Aleksandar Kovacevic z Oxfordského centra pre Energetické ­štúdie vo svojom príhovore analyzoval hlavné ekonomické, kontrolné a sociálne faktory, ktoré budú v priebehu najbližších troch až piatich rokov ovplyvňovať trh s elektrinou vo východnej Európe. Kľúčovým posolstvom prezentácie bola informácia, že klesajúci ­dopyt po elektrine a tlak obnoviteľných zdrojov energie a zemného plynu zníži v nadchádzajúcich rokoch ziskovosť uhoľných elektrární. Zásadný význam pri zotrvaní tejto zložky v energetickom mixe bude mať preto zvýšenie prevádzkovej efektivity a flexibility.

Geoff Lewis zo spoločnosti Invensys predstavil výhody pokročilých metód riadenia pre prevádzkovateľov elektrární využívajúcich ­dynamické modely s viacerými premennými pri jednotkových ­odpovediach. Detailne opísal niekoľko prípadových štúdií a ukázal, že pre takéto projekty je typická návratnosť šesť mesiacov, čo má silný ekonomický dosah. Na výhody technológie poukazujú aj mnohé inštalácie po celom svete.

Joseph Philip z Invensysu predostrel projekt zavádzania simulátora na školenie obsluhy (OTS) v energetike. Definoval základné časti týchto simulátorov a dostupné stupne presnosti. Na záver predstavil niekoľko spôsobov, pomocou ktorých môžu byť simulátory využité pri rýchlom vývoji a uvedení elektrárenských blokov do prevádzky, vrátane výstupnej kontroly riadiaceho systému, školenia na riadenie netradičných situácií a dohľad nad správnym nábehom a odstavením prevádzky.

Dr. Michal Kvasnica z TU v Bratislave sa vo svojej prednáške ­zameral na technické vlastnosti modelu prediktívneho riadenia (MPC), najmä na možnosti technológie zabezpečiť bezpečné a optimálne riadenie priemyselných procesov. Na ilustráciu obohatil svoju prezentáciu o ukážku riadenia úrovne kotlového bubna a názorne predviedol, ako explicitný prístup k obmedzeniam pomáha MPC ­dosiahnuť vyššiu úroveň riadenia, než na ktorú sa dostanú konvenčné metódy. Záver prednášky patril hybridnému MPC (vrátane sledovania zmeny logiky a diskrétnych stavov) a explicitnému MPC (vrátane nízkoúrovňových zariadení, ako sú integrované obvody).

Joe Nadal a Rich Desjardins z americkej spoločnosti GP Strategies predstavili poslucháčom monitorovanie cyklovej výkonnosti kotla a detekciu porúch pomocou technológie Eta PRO. Ukázali, ako je softvér schopný generovať očakávané hodnoty pri rôznej teplote, rôznom tlaku a prietoku na základe prísneho termodynamického modelu obsahujúceho podrobné technické údaje. Použitie výsledku ako referenčného bodu poslúži na analýzu skutočných údajov z prevádzky, pričom sa určí konkrétne miesto a príčina straty účinnosti. Pomocou štúdie „čo – ak“ je jednoduché určiť pravdepodobný účinok na zmeny kľúčových parametrov parného cyklu. Dlhodobé trendy výkonových údajov možno použiť na odhalenie rôznych javov, napríklad lokálneho znečistenia, vnútorných únikov plynu a prekážok pri transporte plynu.