Mnohým ľuďom pohľad na Porsche rozbúcha srdce. Najnovší model legendárnej športovej značky Porsche Taycan je jedinečný v niekoľkých ohľadoch. Je to prvé plne elektrické sériovo vyrábané vozidlo, ktoré vychádza zo Stuttgartu-Zuffenhausenu. Spoločnosť vyvinula úplne nové servisné riešenie založené na rozšírenej realite práve pre Taycan. A tu sa aj začína prvý krok, keď sa koncept riadenia životného cyklu produktu (Product Lifecycle Management, PLM) stáva realitou. To si myslí aj človek, ktorý by mal vedieť, o čom hovorí. Steffen Loose spolupracuje s Porsche už mnoho rokov a teraz je vedúcim predaja a vzťahov so zákazníkmi v spoločnosti Siemens pre výrobcu športových automobilov. Porsche v súčasnosti spolupracuje so spoločnosťou Siemens na vývoji popredajného riešenia PARiS, čo je skratka pre Porsche Augmented Reality in Service.

Maximálne prispôsobenie požiadavkám zákazníka

„Technológia v našich vozidlách je čoraz zložitejšia,“ hovorí Robin Banse, špecialista na informačné systémy servisných pracovísk v spoločnosti Porsche AG. Počet a zložitosť komponentov, ktoré sú čoraz viac vzájomne prepojené, rastie a to platí skôr pre elektronické ako mechanické komponenty. Digitalizácia zvyšuje počet funkcií. Spoločnosť Porsche navyše svojim zákazníkom ponúka čoraz viac možností konfigurácie a prispôsobenia ich vysnívaného vozidla podľa vlastných preferencií. „A našou úlohou je zabezpečiť, aby bolo možné vozidlá aj pri takýchto možnostiach stále opravovať,“ hovorí R. Banse.

Technológie sú výzvou pre zamestnancov servisov

„Nové Porsche Taycan prináša veľa nových technológií, a preto má tiež zmysel zavádzať nové technológie do servisov. Chceme urobiť všetko pre to, aby sme našim zamestnancom pomohli pochopiť túto novú technologickú zložitosť tak, aby dokázali vykonávať údržbu vozidiel,“ konštatuje R. Banse. Z mnohých technologických noviniek v Porsche Taycan vyniká predovšetkým jedna: 800-voltová batéria. Plne elektrický pohon na tejto výkonovej úrovni kladie pred zamestnancov servisov úplne nové úlohy.

Vďaka rozšírenej realite je práca zábavnejšia

„S PARiS sledujeme náš cieľ, vďaka ktorému je práca v dielni zábavnejšia,“ hovorí R. Banse, ktorý sa tiež stará o to, aby súčasťou jeho práce bola aj radosť. „Vďaka novým a inovatívnym servisným technológiám chceme dosiahnuť, aby boli služby vizuálnejšie, hravejšie a interaktívnejšie.“

Röntgenový pohľad na vozidlo

„Naším cieľom je pomocou rozšírenej reality vytvoriť akýsi röntgenový pohľad na vozidlo, aby sme videli dovnútra,“ vysvetľuje R. Banse. „Zamestnanci servisu si napríklad môžu pozrieť nabíjací systém, batériu, elektrický motor či káblové spojenia pod kapotou.“ Z vonku je dokonca viditeľný aj tok elektrického prúdu. „Animovali sme nabíjacie prúdy, čo znamená, že vidíme, ako elektrický prúd preteká vysokonapäťovým káblom počas procesu nabíjania,“ hovorí R. Banse.

3D animácia namiesto veľkých manuálov

„Naším mottom je: Jeden obrázok nahradí tisíc slov,“ vysvetľuje Marc Robl, projektový manažér PARiS a vedúci oddelenia definície výrobkov a popredajných informácií. „Ukážte kolegom, čo treba opraviť pomocou animovaných 3D údajov! Nechceme, aby museli čítať dlhé príručky o opravách,“ hovorí. „V prvom rade to nie je žiadna zábava. A potom, technológia vozidla sa stala takou zložitou, že je veľmi náročné opísať to všetko iba v textovej podobe.“

Vďaka popredajnému riešeniu PARiS musia zamestnanci servisov jednoducho nasmerovať svoj tablet až k vozidlu, ktoré je automaticky rozpoznané na základe siluety. Okamžite sa zobrazia animované 3D dáta pre konkrétny diel vozidla vrátane popisu komponentu, technických údajov a pokynov týkajúcich sa manipulácie, ako je napríklad správny uťahovací moment skrutky.

Teamcenter – srdce riešenia

Údaje z vývoja vrátane informácií o častiach Porsche Taycan, ktoré vyžadujú údržbu, sa vkladajú do reťazca nástrojov. „Potom sa dostaneme k jadru veci, systému Teamcenter na vizualizáciu a spoluprácu na 3D dátach,“ hovorí M. Robl. Tento softvér od spoločnosti Siemens sa používa na správu údajov o vozidle, generovanie scenárov a ich publikovanie po celom svete. Vizualizačná technológia umožňuje zobraziť 3D animáciu v ktoromkoľvek stredisku Porsche Center na svete, a to buď na tabletoch, alebo na dielenskom počítači.

„Teamcenter vnímame ako integrované riešenie, kde sa zhromažďuje všetko potrebné, pripravené do budúcnosti,“ konštatuje M. Robl. „V popredajnom servise máme rôzne oblasti, napríklad správu požiadaviek, normohodiny na výkon nejakej činnosti a samozrejme správu obsahu. Spoločnosť Siemens v tomto riešení skombinovala prakticky všetko a pre každú oblasť existuje modul. Aj pre také inovatívne technológie, ako je animácia CAD dát a technológia rozšírenej reality, nám Siemens poskytuje riešenie, ktoré potrebujeme.“

Rýchle osvojenie si rozšírenej reality

Na základe existujúceho riešenia virtuálnej reality sa PARiS ďalej vyvíja ako riešenie rozšírenej reality. „Našou víziou je vytvoriť digitálne dvojča, čo znamená kombinovať skutočné vozidlo a digitálny model v našej aplikácii,“ hovorí R. Banse.

Odbornosť v oblasti 3D dát

„Po dvoch rokoch spolupráce môžem skutočne povedať, že ľudia v spoločnosti Siemens majú pre tento projekt presne to pravé,“ hovorí M. Robl. „Spoločnosť Siemens prispieva obrovským množstvom odborných znalostí v oblasti správy CAD dát.“ R. Banse dodáva: „Určite majú bohaté skúsenosti s prácou s 3D dátami, ich správou a doplňovaním informácií.“

Reťazec nástrojov až po popredajné služby

„Sme priekopníci,“ hovorí M. Robl. „Sme prvými výrobcami automobilov, ktorí vytvorili taký jedinečný reťazec nástrojov.“ M. Robl si je istý, že nové popredajné riešenie bude dobre prijaté v servisoch po celom svete. „Pokiaľ táto technológia prináša pridanú hodnotu a šetrí čas a peniaze, bude sa používať aj v iných servisoch.“ Podľa projektového manažéra PARiS sa oči vývojárov tiež „rozsvietia“, keď sa dozvedia „o všetkom, čo sa dá urobiť s ich CAD dátami – že CAD sa dá použiť nielen na výrobu vozidla, dáta sa dajú tiež externe používať na poskytovanie maximálnej podpory kolegom pri opravách a servise.“

Zdroj: Porsche turns to AR to grade up its services. Prípadová štúdia, Siemens AG. [online]. Publikované: september 2020. Citované 10. 4. 2021.