V roku 1993 Andreas Loose založil spoločnosť Akon Konstruktionsbüro GmbH & Co. KG a stal sa generálnym zástupcom Maytec Aluminium-System-Technik GmbH pre nemecké spolkové krajiny Sasko a Durínsko. Neskôr Siegmar Bindig spustil v rámci spoločnosti divíziu elektrotechniky, ktorá sídli v meste Geringswalde v Sasku. V roku 2003, keď už pôvodné priestory nestačili, zadali dvaja generálni manažéri výstavbu novej, modernej prevádzky s približne 900 m2 výrobných priestorov a 600 m2 pre kancelárie a sociálne miestnosti. Úspešné napredovanie firmy a nárast obchodných prípadov vyvolali v roku 2012 potrebu rozšírenia o ďalších približne 1 250 m2 výrobných a 500 m2 kancelárskych priestorov (obr. 1).

Akon pôsobí v oblasti konštrukcie špeciálnych strojov a návrhu foriem a automatizačnej techniky, pričom v tejto oblasti má dlhoročné skúsenosti s navrhovaním aj výrobou. S viac ako 60 zamestnancami sa spoločnosť etablovala ako kompetentný dodávateľ výrobných systémov pre automobilový priemysel, elektrického náradia a robotiky. Systematicky pokračuje v rozvíjaní svojich odborných znalostí a poskytuje komplexnú škálu služieb: od plánovania, konfigurácie a vývoja vstrekovacích foriem, nástrojov na tlakové liatie a razenie, ako aj automatických montážnych strojov a špeciálnych strojov až po návrh, programovanie a výrobu. Všetky tieto činnosti sú vykonávané interne (obr. 2).

Všetko z jedného zdroja

Projekčná kancelária je východiskom fyzickej realizácie širokého spektra projektov. Vývoj funkčných mechanických riešení je jednou z výziev, ktorým tím čelí každý deň. Moderné programy, ako sú softvérové nástroje 3D CAD Inventor a Catia, pomáhajú pri navrhovaní a optimalizácii vývoja rôznych častí. Akon tiež navrhuje riadenie systémov a strojov pre svojich zákazníkov, pričom na konfiguráciu a dokumentáciu používa systémy CAE, ako sú Eplan Electric P8 a Eplan Fluid 2.7. V automatizačnej technike neustále stúpa dopyt po kompletnom systémovom riešení, a preto musí byť výrobný proces premyslený do najmenších detailov. Pre Akon je to priorita a dosahuje to zameraním sa na dokonalosť s veľkým dôrazom na detail a know-how a citom pre ľudí, ktorí s technológiou pracujú.

Spoločnosť Maytec Aluminium-System-Technik GmbH, obchodný partner spoločnosti Akon, poskytuje rozsiahly profilový systém s možnosťou rôznych spôsobov spájania. Všetky profily možno navzájom kombinovať v ľubovoľnej polohe. Sortiment príslušenstva umožňuje nájsť funkčné a estetické riešenia v rôznych aplikáciách. Spoločnosť tak dokáže realizovať projekty od malých ručných montážnych procesov a rotačných montážnych stolov až po zložité výrobné linky využívajúce robotiku. Ich rozsiahle skúsenosti v oblasti výroby špeciálnych strojov sa využívajú na vytváranie ideálnych riešení špecifických pre zákazníka prostredníctvom rôznych technológií.

Ďalšie funkcie pri rovnakých rozmeroch

Sortiment produktov a služieb Akon zahŕňa systémy pásových dopravníkov, ktoré obsahujú trojfázové asynchrónne motory a používajú sa v oblastiach, ako je výroba a testovanie volantov vybavených airbagmi (obr. 3). V minulosti používali riešenie v podobe mechanického stýkača a klasického motorového ochranného relé. Okrem vysokých požiadaviek na priestor sa ukázalo, že náklady na zapojenie kombinácií reverzných spúšťačov sú príliš vysoké. Potom, čo spoločnosť Phoenix Contact pred niekoľkými rokmi uviedla na trh hybridné motorové spúšťače z produktového radu CONTACTRON, Akon okamžite rozpoznal ich výhody, najmä kompaktný dizajn, ktorý výrazne šetrí miesto v rozvádzači. Pri rovnakých rozmeroch dokážu ponúknuť zákazníkom ďalšie funkcie v inštalačnom priestore. Zatiaľ čo kombinácia mechanických reverzných spúšťačov vyžaduje šírku 90 mm, na hybridné spúšťače stačí 22,5 mm. O 75 % užšie komponenty navyše zahŕňajú funkcie na ochranu motora a bezpečné vypnutie trojfázových motorov, čo otvára ďalšie potenciálne úspory z hľadiska priestorových nárokov a elektroinštalácie (obr. 3).

Tieto fakty sú dôvodom, prečo sa Akon už dlho spolieha na modulárne hybridné motorové spúšťače. Výsledkom je, že zákazníci spoločnosti profitujú z jednoduchšej údržby, ako aj z minimálnych prestojov. To je ďalšia výhoda v porovnaní s mechanickými komponentmi, ktoré v takýchto aplikáciách rýchlo dosahujú svoje hranice a musia sa často vymieňať, čo vedie k nižšej produktivite a vyšším nákladom.

Kratšie prestoje vďaka lepšej životnosti

V jednom zariadení kombinujú hybridné motorové spúšťače CONTACTRON pro výhody elektromechanických relé a elektronických polovodičových spínačov ovládaných a monitorovaných pomocou mikroprocesora. Zapínanie a vypínanie trojfázových asynchrónnych motorov, ktoré spôsobujú opotrebovanie, je riešené polovodičmi, takže relé musia prenášať iba prúd. Tým sa životnosť zariadení zvyšuje desaťnásobne. Mikroprocesor zaisťuje plynulú prevádzku a je tiež zodpovedný za ochranu motora prostredníctvom implementovanej elektronickej bimetalovej funkcie (obr. 4).

Zaujalo nás kompaktné vyhotovenie a spoľahlivosť hybridných motorových spúšťačov CONTACTRON. Preto budeme tieto zariadenia používať aj v budúcich projektoch. Sú pre nás zárukou vysokej kvality a spoľahlivosti našich strojov.
Carsten Richter,
vývojár v spoločnosti Akon

Všade tam, kde treba spúšťať trojfázové asynchrónne motory do 3 kW, reverzovať ich a chrániť pred preťažením, sú ideálnym riešením motorové spúšťače z produktového radu CONTACTRON. Okrem toho je v prístrojoch integrovaná funkcia núdzového zastavenia až do najvyššej bezpečnostnej kategórie SIL 3 a PL e. Vďaka nízkemu nábehovému prúdu môžu byť riadené priamo cez PLC. Z hľadiska nákladov sú hybridné motorové spúšťače porovnateľné s mechanickými komponentmi, no ich prednosťou je už spomínaná 10-krát dlhšia životnosť a 75-percentná úspora miesta a kabeláže. Schválenia ako ATEX, GL a UL umožňujú použitie zariadení v mnohých priemyselných aplikáciách.

www.phoenixcontact.sk