V prvej časti tohto článku sa pozrieme na to, čo to MES je, kde sa projekt v Carlsbergu dnes po jeho nasadení v štyroch podnikoch nachádza a ako sa to všetko začalo. Potom sa pozrieme na niektoré detaily a postup, akým bol MES nasadzovaný a (dúfajme) bude rozšírený aj v ďalších pivovaroch.

Aktuálne výsledky: dokázal Carlsberg vďaka MES zarobiť viac peňazí?

Odpoveď je áno a zlepšenia boli také výrazné, že sa akcionárom otvorene prezentovali:

  • predaj sa vďaka lepšiemu ohlasu na dopyt zvýšil o 1,5 %, zvlášť vďaka dopytu po zrealizovaní špeciálnych marketingových kampaní, zmenách počasia a športových kampaniach,
  • hrubý zisk vzrástol o 1,2 % vďaka presným údajom z plniacich a baliacich liniek na najziskovejšom balenom type získavanom v reálnom čase,
  • ukazovateľ prestojov na všetkých linkách klesol z 28 % na 13 %,
  • odpad z plechoviek sa znížil z 1,6 % na 0,72 %,
  • prevádzkový výkon uzatváracej linky sa zvýšil o 15 %.

Takže čo je výrobný informačný systém (MES)?

MES je dynamický informačný systém efektívne podporujúci prevádzku výrobných systémov. Na základe presných a aktuálnych údajov usmerňuje, spúšťa a podáva správy o prevádzkových aktivitách v čase vzniku nejakých udalostí. MES je skupina funkcií, ktoré riadia výrobné postupy od zadania objednávky do výroby až po dodávku finálneho tovaru. Organizácia ISA 95 predstavuje MES v trojúrovňovom modeli a opisuje, ako zapadá do celkového výrobného procesu. Každá spoločnosť môže nasadiť MES, či už v papierovej forme, v niečej hlave, vo forme tabuľkového procesora či čiastočne alebo úplne ako kompletnú softvérovú aplikáciu MES.

Prečo sa Carlsberg rozhodol nasadiť štandardizovaný MES?

Jednoduchá a krátka odpoveď by bola, aby zarobil viac peňazí. V Carlsbergu už prebiehala iniciatíva s názvom „Vynikajúca kvalita výroby“. V rámci tohto programu využíval Carlsberg najlepšie skúsenosti, ktoré boli dostupné z iných európskych pivovarov s cieľom zvýšiť svoj výkon. Realizačný tím však skoro zistil, že mu chýbajú údaje a informácie, aby dokázal urobiť efektívne porovnanie. Informácie poskytovalo množstvo rozličných systémov, ktoré však neboli prepojené s celkovými obchodnými procesmi.

Po účasti na odbornom seminári ATS Lean SixSigma, ktorého organizátorom bola spoločnosť ATS, požiadal Carlsberg konzultantov tejto spoločnosti radu pri koncipovaní celopodnikového riešenia, ktoré by podporovalo program „Vynikajúca kvality výroby“. Aby sme to skrátili, ATS odporučila nainštalovať MES, ktorý by nielen podporoval, ale kompletne zaviedol proces trvalého zlepšovania v rámci firemnej kultúry Carlsberg.

Aké technológie použiť?

Carlsberg si zvolil Simatic IT, osvedčenú platformu využívajúcu technológie spoločnosti Microsoft. Toto riešenie, ktoré nasadili a neskôr ďalej rozvíjali pracovníci ATS v spolupráci s kolegami so Siemens, je opakovateľné, modernizovateľné, rozširovateľné a podporovateľné. Pre obidve spoločnosti bolo prioritou nájsť taký systém, ktorý môžu využiť aj iní používatelia z oblasti výrobného priemyslu a ktorý by bol okamžite nasaditeľný.

Ako sa to podarilo dosiahnuť?

Teraz si vysvetlíme niektoré kroky, ktoré sa pri nasadzovaní MES udiali, a opíšeme niektoré skúsenosti a výzvy, ktoré sa na tejto ceste objavili. Rozdeľme si túto časť na niekoľko výziev (pekné slovo na označenie problémov, ale správne slovo v kontexte tejto časti článku), ktoré sme my v rámci ATS Global Group a dánsky výrobca piva identifikovali predtým, ako sa celý projekt začal.

Začnime v bode, kde bolo riešenie MES varenie a spracovanie nasadené vo švajčiarskom pivovare a kde sa začali nové projekty aj v troch výrobných prevádzkach v Škandinávii. Bolo to prvýkrát, čo sme spolupracovali s paralelne pracujúcimi implementačnými tímami. Takáto štruktúra zviditeľnila niektoré dôležité aspekty toho, ako organizovať nasadzovanie systémov vo viacerých prevádzkach súčasne a ešte navyše v medzinárodnom meradle. Implementačné tímy sa navyše dostali pod tlak súvisiaci s dodržaním plánu nasadenia štandardizovaného systému SAP, pričom sa k tomu pridali implementácie v dvoch ďalších pivovaroch. Celkový počet prevádzok sa tým rozšíril na 17.


Pokračovanie v ďalšom čísle.

Zdroj: James, M.: Probably the World’s Best MES System. Citované 4. 1. 2014.

Obrázky: © Carlsberg Breweries A/S, 2014

Publikované so súhlasom autora.

Mike James
ATS International B.V.
výkonný riaditeľ
Viceprezident MESA Europe
Prezident MESA International Global Education Committee