Organizačné členenie projektu nasadenia MES

Na pracovnom stretnutí uvedených troch pracovných skupín si jednotliví zástupcovia vymenili svoje požiadavky týkajúce sa MES. Tie sa potom adekvátnym spôsobom porovnali s dokumentmi týkajúcimi sa koncepčného návrhu, technickej a funkčnej špecifikácie návrhu. Detailne spracované návrhy boli dôležité z hľadiska stanovenia ohraničeného projektu, pričom tento proces viedol k rozhodnutiu zapracovať požiadavky údržby do aplikácie SAP a zvyšok MES do Simatic IT – platformy spoločnosti Siemens postavenej na technológiách Microsoft. Zároveň bolo rozhodnuté, že nasadzovanie MES bude mať na starosti spoločnosť ATS Global s technickou podporou spoločnosti Siemens.

Každý z pivovarov bol oslovený, aby uviedol jednu kontaktnú osobu (Singl Point of Contact – SPOC), ktoré bude zastupovať pivovar počas vzniku návrhu a finálneho schvaľovania. Tieto osoby sa zároveň stali súčasťou prípravného a riadiaceho výboru, ktorého členmi boli zástupcovia z ATS, Siemens, Carlsberg Local Brewery (15 ľudí), ako aj ďalší špecialisti z Carlsbergu. Problémy, ktoré sme pri takejto štruktúre mali, boli tie klasické. Hlavným z nich bola motivácia  a organizácia 15 ľudí z rôznych pivovarov z celej Európy takým spôsobom, aby sa dokázali zhodnúť na spoločnej architektúre výsledného riešenia. Vzhľadom na to, že už v prvom kole boli vybrané takmer všetky profesie, postupne sa vymenilo len pár ľudí. V nasledujúcej časti uvádzame niekoľko tipov a rád, ako sa preniesť cez túto fázu projektu:

  • časový úsek návrhu dajte čo najkratší; s každou výmenou akéhokoľvek člena tímu odchádzajú aj znalosti a „hybnosť“;
  • plánujte a dodržiavajte termíny stretnutí;
  • ľudia potrebujú čas na to, aby sa vyjadrili, a to často ani nie v ich rodnom jazyku; dajte im čas a pozorne ich počúvajte;
  • vytvorte skutočne tímového ducha; v prípade Carlsbergu to nebolo až také ťažké; pomohlo aj pivo!;
  • projektový materiál je „sucharina“ a môže byť nudný; pridajte do programu tímu nejaké kreatívne činnosti;
  • nedovoľte, aby stretnutia viedli technici; dbajte na to, aby stretnutia prebiehali viac ako obchodnícka aktivita.

Keď sa na to všetko pozriem spätne, myslím, že sme urobili dobré rozhodnutia, zvlášť v tom, ako sa nám podarilo celý projekt riadiť. Zabezpečili sme jednoznačnú zodpovednosť, pričom ATS bola zodpovedná za dodávky a Siemens poskytoval technickú podporu.  A Carlsberg Production Group viedol celý tím Carlsbergu s výdatnou podporou zo strany IT oddelenia Carlsbergu. Urobili sme aj niektoré menej múdre rozhodnutia. Týkali sa najmä toho, že sme mali príliš veľa „otvorených koncov“ a často sme konštatovali: „Nechajme to na neskôr, keď už budeme vedieť, ako sa projekt vyvíja.“ Takisto sme museli riešiť niekoľko problémov súvisiacich s tým, keď IT oddelenie Carlsbergu začalo s prepojením medzi SAP a Simatic IT a keď stále nechápali, ako tým podporovať obchodné procesy. Niečo sme sa teda naučili, hlavne uzavrieť väčšinu otvorených otázok týkajúcich sa návrhu a to, že treba do projektu integrácie zainteresovať ľudí znalých IT, ktorí majú aktuálne know-how o prevádzke pivovaru.

V nasledujúcej časti sa pozrieme, ako bol novo nasadený výrobný informačný systém prepojený na riadenie dodávateľských reťazcov, a zistíme, ako to Carlsbergu pomohlo reagovať na zmeny v zákazníckom dopyte.

Teplé počasie, sneh, futbal a supermarkety. Úloha pre plánovačov.

Počas teplých dní so slnečným počasím pijú ľudia viac piva. Keď je vonku sneh a zima, zostanú doma a zohrievajú si ruku na šálke s horúcou čokoládou alebo sa zohrievajú z vnútra jedným či dvomi pohárikmi koňaku. Keď sú dni krátke a noci dlhé, pije sa viac tmavého piva. Keď sa hrá futbalový zápas, pivo pijú víťazi aj porazení, ale víťazi pijú zvyčajne viac. V závislosti od ročného obdobia spúšťajú obchodné reťazce rôzne sezónne kampane, aby vyšli zákazníkom v ústrety a vyťažili zisk zo zmeny produktových trendov.

Predstavte si, že ste v tejto situácii plánovačom v Carlsbergu, jednom z najväčších pivovarov na svete. Množstvo značiek, podujatí a počítač chrliaci informácie o minulých a budúcich trendoch sú plánovačove nástroje. Bez ohľadu na to, ako je plánovač schopný uchopiť všetky tieto informácie a premeniť ich na užitočnú predpoveď pre firmu, jednu vec nemožno zmeniť: plánovač nie je neomylné médium. Predpoveď je vždy chybná – niekedy menej, inokedy úplne. Stále je to len predpoveď. Nemôže byť dokonalá.

Všeobecné predpovedanie trendov postavené na základe marketingových kampaní, predpovede počasia, hlavných podujatí, ako sú futbalové zápasy, zmien chutí a počtu obyvateľov jednotlivých krajín poskytuje celkový obraz. Ročná predpoveď dopytu môže byť vcelku presná. Problém spočíva v krátkodobom plánovaní; predpovede krátkodobého dopytu sú nepresné, jedine, že by ste boli jasnovidec
a vedeli, kto vyhrá futbalový zápas alebo kedy príde horúci letný deň!

Kde MES pasuje?

Jednou z vlastností MES je čas. MES sa nachádza v 3. vrstve, ktorá sa prepája s vrstvou 4 – tam sa nachádzajú systémy na plánovanie podnikových zdrojov (ERP) a riadenie dodávateľských reťazcov (SCM). No MES sa takisto spája s vrstvou 2 – riadenie prevádzky, ktorá riadi fyzické procesy výroby. Každá vrstva pracuje rozličnou rýchlosťou:

  • vrstva 2 – riadenie – beží v reálnom čase, riadi fyzické procesy pri rýchlosti svetla,
  • vrstva 3 – MES – je priamo prepojená na vrstvu pracujúcu v reálnom čase, pričom informácie sú prenášané v sekundových, minútových a hodinových intervaloch,
  • vrstva 4 – ERP – je prepojená s vrstvou MES; vykonáva operácie rádovo v minútach, hodinách a dňoch.

Ak sa čudujete, kde je vrstva 1, dovoľte ešte uviesť, že ešte je tam aj vrstva 0. Tieto dve vrstvy sú tvorené fyzickými snímačmi a káblami potrebnými na efektivitu výroby. Všetky tieto úrovne sú predmetom normy ISA95.

V Carlsbergu sa nám podarilo vytvoriť účinnú vrstvu MES, ktorá má prehľad o aktuálnom stave výrobného procesu a vie, kedy a čo bolo vyrobené. Vie, čo už bolo vyrobené a čo ešte vrstva ERP požaduje, aby sa vyrobilo a aj kedy. V rámci vrstvy MES sú takisto uložené podrobnosti o skladových zásobách a zároveň o spôsobe, akým sa prepája na vrstvu ERP, ktorú v tomto prípade predstavuje systém SAP. Vo vrstve MES, ktorú tvorí systém Simatic IT od spoločnosti Siemens, sa uchovávajú objednávky zadané systémom SAP do výroby za posledných štyridsaťosem hodín, čo umožňuje, aby aj  v prípade zlyhania systému SAP mohla výroba naďalej pokračovať.

Namiesto toho, aby plánovači posielali termíny do prevádzky, operátori majú teraz všetky informácie k dispozícii len na jedno kliknutie. Jednoduchým zadaním dokážu riadiť časovanie v reálnom čase bez potreby predpovedať detailné časové plánovanie. Operátori poznajú presný stav výroby, požiadavky dopytu a čiastočne majú možnosť slobodne sa rozhodnúť o tom, čo sa bude vyrábať. Vyzerá to, akoby boli operátori v priamom kontakte s trhom. Až teraz dokážu správne reagovať na dopyt!

Prečo sa tento systém stal pre výrobný podnik zárukou úspechu?

V tejto časti by som sa chcel dotknúť systémov bežiacich v režime 24/7 a požadovanej podpory na úrovni prevádzky. Je mimoriadne dôležité pochopiť, ako sa bude systém vyvíjať po nasadení a aké bude jeho využitie s cieľom dosiahnuť štíhlu výrobu a zabezpečiť procesu trvalé zlepšovanie.

Zdroj: James, M.: Probably the World’s Best MES System. [online]. Citované 4. 1. 2014. 
Obrázky: © Carlsberg Breweries A/S, 2014

Publikované so súhlasom autora.

Mike James
ATS International B.V.
výkonný riaditeľ
Viceprezident MESA Europe
Prezident MESA International Global Education Committee