Prefabrikované svorkovnice uľahčujú výrobu rozvádzača

Nízkonapäťové a vysokonapäťové systémy sa obvykle vyrábajú jednotlivo v kompaktnom vyhotovení – elektrické zapojenia sa potom musia vytvoriť časovo náročným spôsobom. Aj keď nároky na výrobu rozvádzačov v energetickom sektore neustále rastú, Ritter Starkstromtechnik tu dosahuje značné úspory – svorkovnice vopred vyrobí spoločnosť Phoenix Contact (obr. 1).
Prefabrikované svorkovnice uľahčujú výrobu rozvádzača

„Passion4energy“ – to je heslo spoločnosti Ritter Starkstromtechnik GmbH & Co. KG v Dortmunde. Skupina spoločností, ktoré vznikli z rodinného podniku, má viac ako 550 zamestnancov. 110 zamestnancov vyrába kompaktné rozvádzače pre typovo testované nízkonapäťové a vysokonapäťové systémy do 36 kV a skratový prúd do 50 kA v štandardnom a špeciálnom vyhotovení v ich vlastnej prevádzke v Olfene, neďaleko Dortmundu. Okrem toho spoločnosť pracuje aj s elektrickými inštaláciami, rozvádzačmi pre prevádzkové riadiace systémy aj ochranné a automatizačné riešenia. Skupina spoločností pôsobí ako generálny dodávateľ s komplexným konceptom služieb.

Vytvorte si priestor – v rozvádzači aj v sklade

Flexibilita má vysokú prioritu – už viac ako osem desaťročí špecialisti spoločnosti Ritter Starkstromtechnik poskytujú riešenia špecifické pre zákazníkov z energetiky a železničného priemyslu. Spoločnosť tiež ponúka riešenia na výmenu údajov v rámci automatizačných prevádzkových systémov, vzdialeného riadenia a automatizácie rozvodní, ako aj na správu energie a technológie riadenia budov. Priestorovo úsporné a certifikované rozvádzače sú navrhnuté s ohľadom na vysokú spoľahlivosť a dostupnosť na celom svete (obr. 2).

„Rozhodujúcu úlohu na sekundárnej strane v rozvádzači zohráva správne využitie dostupného priestoru a usporiadanie komponentov,“ vysvetľuje Reiner Eckmann, technický riaditeľ závodu na výrobu rozvádzačov v Olfene (obr. 3).

Plánovači výroby sa spoliehajú na jasný a individuálne použiteľný koncept zapojenia v sekundárnej oblasti. Ritter Starkstromtechnik sa rozhodol pre modulárny systém svorkovníc Clipline Complete od spoločnosti Phoenix Contact. „Systém šetriaci priestor ponúka štyri najdôležitejšie technológie pripojenia vodičov – skrutkové, pružinové, pružinové Push-in a zárezové pripojenie,“ pokračuje R. Eckmann. „Systém nám okrem toho ponúka jednotný sortiment príslušenstva, čo nám umožňuje nielen rýchlo a ľahko reagovať na požiadavky zákazníkov, ale aj výrazne znižovať úroveň našich skladových zásob.“

Optimalizácia rozvádzačov

Ritter Starkstromtechnik už viac ako 50 rokov vyrába rozvádzače s komponentmi od spoločnosti Phoenix Contact. Pred približne 20 rokmi sa spoločnosť rozhodla odovzdať výrobu blokov svorkovníc spoločnosti Phoenix Contact – a dodnes obstaráva individuálne vyrobené svorkovnice podľa požiadaviek zákazníka. „Museli sme zjednodušiť konštrukciu rozvádzačov a štandardizovať procesy, aby sme sa dokázali vyrovnať s vysokým tlakom na náklady,“ vysvetľuje R. Eckmann. „Odklon od ručnej výroby blokov svorkovníc bol rozhodujúcim krokom – tento typ výroby nebol nikdy úplne bezchybný a navyše bol časovo náročný.“ Obvyklý pracovný postup objednávanie, skladovanie, uvádzanie do prevádzky a montáž jednotlivých komponentov je nákladný.
Naproti tomu optimalizovaný postup objednáva teraz už kompletne zostavenú svorkovnicu pod jedným objednávacím číslom. Výdavky na správu materiálu a zásob, ako aj na montáž sa týmto spôsobom výrazne znižujú a vo výrobnom procese sa vytvárajú voľné kapacity.

Zapojenie rozvádzačov sa z tohto dôvodu dnes už vykonáva prevažne pomocou vopred vyskladaných blokov svorkovníc od spoločnosti Phoenix Contact. „Podarilo sa nám enormne zvýšiť efektívnosť našej výroby a dosiahnuť výrazné zlepšenie kvality a bezpečnosti,“ vysvetľuje R. Eckmann v súvislosti s novou výrobnou stratégiou. „Pretože bloky svorkovníc objednávame individuálne, dokážeme reagovať aj na tie najjemnejšie požiadavky zákazníkov na zmenu. Úplne pripravené svorkovnice sú potom k dispozícii nášmu výrobnému oddeleniu v priebehu niekoľkých dní.“ Spolu s firmou Phoenix Contact boli pre opakujúce sa projekty vytvorené štandardné typy blokov svorkovníc.

Clip Project skracuje čas montáže

Ritter Starkstromtechnik používa na plánovanie projektov a výber blokov svorkovníc bezplatný softvér Clip Project pokrývajúci jednotlivé fázy od návrhu CAE až po inštaláciu. Softvér obsahuje všetky výrobky od spoločnosti Phoenix Contact, ktoré sa dajú namontovať na DIN lištu vrátane svorkovníc, modulov rozhrania a zdrojov napájania, modulov ochrany proti prepätiu a komponentov automatizácie. Všetky svorkovnice od spoločnosti Ritter Starkstromtechnik sú v Clip Project navrhnuté a individuálne štandardizované. Do softvéru možno ľahko importovať celý systém a schémy obvodov vytvorené v CAE, ako aj všetky údaje o koncových bodoch a značeniach. Integrovaná funkcia automatickej korekcie umožňuje kliknutím myši automatické doplnenie všetkého potrebného príslušenstva – napríklad koncových zarážok, mostíkov alebo bočných krytov – do správnej polohy na DIN lište. Prostredníctvom Clip Project sú tiež bezplatne k dispozícii dokumenty na plynulú a bezchybnú výrobu blokov svorkovníc až do príslušných CAD dát v 3D. „Tieto údaje posielame priamo zo softvéru do spoločnosti Phoenix Contact stlačením tlačidla,“ vysvetľuje R. Eckmann.

Zhrnutie

Ritter Starkstromtechnik si na celom svete získal meno výrobcu vysokokvalitných rozvádzačov. Dôležitým faktorom, ktorý tento úspech posilňuje, sú značné časové a finančné úspory v konštrukcii rozvádzačov – vďaka blokom svorkovníc vyrábaným na zákazku od spoločnosti Phoenix Contact. Ďalším dôvodom tohto úspechu je jednoduchá a rýchla technológia pripojenia Push-in, ktorá umožňuje bezpečné pripojenie vodičov bez špeciálnych nástrojov. Cieľom spoločnosti Ritter je implementovať celé zapojenie systémov na sekundárnej strane pomocou technológie Push-in ako štandardu. Do budúcnosti spoločnosť plánuje aj nasadenie nového plánovacieho a označovacieho softvéru Project Complete.

www.phoenixcontact.sk