Kalibrácia je v prípade plynárenskej spoločnosti vec presnosti, bezpečnosti a ziskovosti. A čo je ešte dôležitejšie, presné merania sú zárukou presného vyúčtovania. Dopad čo i len malých nepresností v meraní môže predstavovať veľké straty na zisku. Z tohto hľadiska presná kalibrácia priamo ovplyvňuje ekonomiku podniku.

V tomto type aplikácií sa vyžaduje pravidelná kalibrácia prevádzkových meracích prístrojov. Najčastejšími parametrami procesov, ktoré v závode v Lodži spadajú do procesu kalibrácie, sú tie, ktoré súvisia s dodávkami zemného plynu. Kalibráciu preto najviac potrebujú prevádzkové prístroje pre meranie tlaku a teploty, ktoré sú súčasťou zariadení pre konverziu plynu. Jacek Midera, špecialista merania v závode Lodž, vysvetľuje: „Zákazníci chcú platiť za presné množstvá plynu, ktoré dostanú. Zariadenia pre konverziu plynu musia byť preto extrémne presné z hľadiska merania dodávaného plynu. Preto aj požiadavky na kalibrátory sú mimoriadne vysoké. Riešenie spoločnosti Beamex – MC5-IS spĺňa tieto požiadavky úplne.“

Kalibrácia prístrojov riadne a načas je dôležitým hľadiskom pre zaručenie, že merací systém funguje presne. Dokumentáciu získanú z procesu kalibrácie možno použiť na overenie toho, či kalibrácia prebehla správne, čo pomôže minimalizovať chybovosť pri vyúčtovaní. Ak by sa predsa len vyskytol problém, môže sa takáto informácia ukázať ako rozhodujúca pri určovaní kedy, kde a/alebo ako sa chyba objavila a akým spôsobom túto chybu odstrániť.

Riešenie a hlavné prínosy

V závode v Lodži je približne 750 prevádzkových prístrojov, ktoré si vyžadujú kalibráciu. Väčšina z nich je určená pre meranie parametrov teploty alebo tlaku. Kalibrácia týchto prístrojov sa vykonáva dva krát ročne – prvá je rozsiahla kalibrácia, ktorá sa týka celého rozsahu parametrov. Kalibrácie sa vykonávajú pomocou prenosných iskrovo bezpečných multifunkčných kalibrátorov Beamex® MC5-IS. MC5-IS vykonáva kalibráciu automaticky a ukladá všetky výsledky do svojej pamäte. Výsledky kalibrácie možno následne vytlačiť prostredníctvom Beamex® Calibration Software.

Podmienky kalibrácie môžu byť vďaka rozdielnym poveternostným podmienkam často krát náročné. „Kalibráciu je často nevyhnutné vykonať aj za nepriaznivého počasia. Iskrovo bezpečné kalibrátory Beamex® MC5-IS s krytím IP65 sú ideálnym riešením aj v tomto prípade,“ konštatuje Jacek Midera. „MC5-IS sú navyše veľmi presné a spoľahlivé. A čo je pre nás mimoriadne dôležité, môžu sa používať aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.“

MC5-IS veľmi presne splnil požiadavky závodu v Lodži. „Hľadali sme dobrý kalibrátor a Beamex® MC5-IS nám odporučili iní používatelia, ktorí sa pohybujú tiež v našej oblasti podnikania,“ vysvetľuje J. Midera. Hneď ako zamestnanci začali používať kalibrátor a kalibračný softvér, zistili, aké je to celé jednoduché. A navyše to splnilo aj všetky ich požiadavky, ktoré od toho očakávali. A čo je asi najzaujímavejšie, kalibrátory Beamex majú používateľské rozhranie v poľštine. Po objednaní stačil na zaškolenie jediný deň zo strany distribútora Beamex v Poľsku.

Celková skúsenosť s novými kalibrátormi bola v závode Lodž veľmi pozitívna, pričom pracovníci ocenili najmä spoľahlivosť, jednoduchosť používania, presnosť a vhodnosť kalibrátorov pre požadované podmienky v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Zdroj: Ensuring proper billing through accurate calibration of gas conversion devices, Beamex Oy, Case Study, dostupné 13. 1. 2015.