Energetika

Stone Energy Corporation je výskumnou a výrobnou spoločnosťou, ktorá z malého podniku rýchlo vyrástla na spoločnosť s miliardový­mi obratmi. Vzhľadom na potrebu splnenia požiadaviek ich hlavné­ho biznisu nainštalovali IP sieť v Mexickom zálive, čo je obzvlášť pre laptopy veľmi náročné prostredie. Po skúsenostiach s ich starými počítačmi, ktoré vyžadovali nákladné opravy a spôsobovali výpad­ky produktivity, sa rozhodli nasadiť nové priemyselné notebooky Panasonic Toughbook® 29s.

 

Dave Kenedy, riaditeľ informačných technológií spoločnosti Stone Energy, vysvetľuje: „Vrtné plošiny na mori predstavujú drsné prostredie s prítomnosťou soli, mnohých chemikálií, strojných zariadení a znečistenia. Podlahy často zalieva voda, takže laptopy sú doslova zmáčané. V oblasti laptopov sme mali veľké obraty, takže sme to potrebovali vyriešiť na dlhšie obdo­bie. Preto sme vyskúšali Toughbook.“

 

Zodolnené priemyselné notebooky Toughbook 29, ktoré ponúka­jú zabudovanú bezdrôtovú komunikáciu, telo z horčíkovej zliatiny a nárazuvzdorný harddisk, splnili požadované nároky. „Naši chlapci môžu prechádzať z jedného pracoviska na iné a sú si istí, že lap­topy budú pracovať všade rovnako spoľahlivo. Zároveň vedia, že Toughbooky si môžu pri zaznamenávaní informácií položiť aj na mokrú podlahu, akoby ich mali držať v ruke. Špeciálny dotykový displej umožňuje veľmi pohodlné zadávanie vstupných informá­cií,“ uviedol D. Kenedy.

 

Nakoľko Toughbook 29s majú certifikáciu Class1, Div.II, možno ich použiť tam, kde iné počítače prístup ne­majú. „Vďaka tomu, že naše mobilné laptopy Toughbook sú aj počas vŕtania bezdrôtovo pripojené do informačného systému, pracovníci dokážu na úrovni riadenia prevádzky vykonávať rozhodnutia v reál­nom čase. Tieto informácie dokážu zužitkovať na rýchlejšie vykoná­vanie úkonov a výrazné úspory.“ Dave Kenedy spomenul aj jednu zaujímavú príhodu týkajúcu sa laptopu

 

Toughbook počas príchodu hurikánu Katrina: „V čase, keď Katrina zasiahla pobrežie, bol laptop položený na stole v kan­celárii na prízemí. Stôl bol z kancelárie vyplavený do skladu a Toughbook bol zaliaty takmer pol metrovou vrstvou bahna. Tam sme ho našli a bez neja­kých ťažkostí sme ho skúsili za­pnúť. Okamžite naskočil!“ Po nasadení priemyselných no­tebookov sa o 20 % znížil počet telefonátov na help desk, výrazne sa znížili náklady na opravy a jed­notlivé úkony boli vykonávané oveľa rýchlejšie, čo viedlo k vyššej efektivite a úsporám.

 

Riešenia pre technickú diagnostiku

 

Spoločnosť Snap-on Incorporated je globálnym lídrom v oblasti nástrojov, diagnostiky a súvisiacich zariadení pre profesionálov. Snap-on ponúka najkompletnejšie portfólio produktov a riešení pre priemysel vrátane domácich a priemyselných nástrojov, produktov Aplikácie na uskladnenie nástrojov, boxov na náradie, automobilovej diagnos­tiky a zariadení pre predajne.

 

ShopStream je pokrokový pracovný postup navrhnutý pre dve, v prie­mysle veľmi rozšírené softvérové platformy Mitchel1 a ShopKey. ShopStream integruje diagnostický hardvér používaný technikmi so softvérom na riadenie na úrovni obchodu a informačným systémom údržby a opráv. Každý pracovník v predajni môže pracovať doslova na „jednej a tej istej stránke“ s každým vozidlom vrátane histórie opráv, aktuálnych informácií, odporúčaní a homologizácií servisu, objednávok náhradných dielov, služieb diagnostiky, finálnej faktú­ry a pod. Pri vývoji aplikácie ShopStream potrebovala spoločnosť Snap-on pracovať s odolnými a spoľahlivými notebookmi, preto sa rozhodla pre Panasonic Toughbook®.

 

Z hľadiska diagnostiky auto­mobilov a opravovne bol favoritom model 18 práve pre svoju v prie­mysle potvrdenú spoľahlivosť, dotykovým LCD s možnosťou popi­sovania rukou a schopnosťou odolávať pádom, úderom, otrasom, obliatiu a vibráciám, ktoré sa často na pracovisku autoservisu vy­skytujú. V súčasnosti už model 18 nahradil model 19 s rozšírenou možnosťou bezdrôtovej komunikácie a patentovaným antireflexným LCD s výbornou viditeľnosťou aj pri dennom svetle. Pre autoopravovne nie sú zanedbateľné ani ďalšie výhody, ako je trojročná záruka.

 

Po nasadení priemyselných notebookov Toughbook s inštalovanou aplikáciou ShopStream sa technikom v autoopra­vovni výrazne zvýšila produktivita. Pre majiteľov autoopravovne to znamená možnosť prijať každý deň na opravu viac automobilov. Pre dodávateľov náhradných dielov to znamená presnejšie objednávky a rýchlejší čas doručenia. Pre zákazníkov autoopravovne to prináša vyššiu kvalitu služieb, čím sa buduje ich väčšia lojalita.

 

Zdroj textu: Stone Energy Corporation, Lafayette, Louisiana, Case study, Panasonic Toughbook, 2006, Snap-on Diagnostics Lincolnshire, Illinois, Case Study, Panasonic Toughbook, 2006. Zdroj obrázkov: Panasonic Corporation.