Váženie na dopravníku je efektívnym riešením pre presné váženie veľkého objemu sypkých materiálov, pri ktorých sú statické vážiace systémy nepoužiteľné alebo obmedzujú proces. Dopravníkové váhy pracujú na princípe spojitého váženia materiálu prechádzajúceho cez vopred stanovenú dĺžku dopravníkového pásu (váha na jednotku dĺžky). To sa potom kombinuje s meraním rýchlosti pásu s cieľom zistiť prechodovú váhu za jednotku času (zvyčajne v tonách za hodinu alebo tph - tones per hour). Nakoniec sa vypočíta celková sčítaná váha.

Výkonové možnosti takýchto dopravníkových váhových systémov sa typicky pohybujú od menej ako 5 ton za hodinu až po 12 000 ton za hodinu. Z hľadiska povahy aplikácií sa väčšina dopravníkových váhových systémov nachádza v náročnom priemyselnom prostredí s minimálnou a nepravidelnou údržbou. Presnosť dopravníkových váhových systémov zívisí od niekoškých faktorov, vrátane počtu valcov na vážiacom vozíku, použitej technológie váženia a rovnorodosti meteriálu, kotrý má byť vážený. Ďalšími faktormi, ktoré môžu ovplyvňovať presnosť sú napnutie a smerová stabilita pásu, nežiadúci materiál nachytaný na vážiacom vozíku a frekvencia kalibrácie. Presnosť lepšiu ako ±0.5% možno dosiahnuť pri voľne plynúcich produktoch a meracie systémy s kompenzáciou obsahu vlhkosti použité v spojení s dopravníkovými váhovými systémami môžu ešte viac zvýšiť výkon.

Veľká časť dopravníkových váhových systémov používajú tenzometrické silometre, čo umožňuje dobrú servisovateľnosť, ale v náročnom prostredí nemusia byť z dlhodobého hľadiska spoľahlivé. Pásové váhové systémy môžu byť inštalované na existujúci dopravník alebo ako nové spojené riešenie odvažovacieho rámu a dopravníka (označovaný aj ako váhový pásový dopravník). Dopravníkové váhové systémy sú efektívnym nástrojom pri podávaní informácií a sumarizovaní metriálu prechádzajúceho cez dopravník. Pri inštalácií v procesoch možno dopravníkové váhové systémy použiť v zapojení master/slave, čo umožní miešanie produktov, dávkovanie kvapalín a pod.

Pásové váhové systémy spoľahlivé aj v náročnom prostredí

Viac ako 20 pásových váhových systémov typu Inflo od spoločnosti Procon Engineering zabezpečujú presné a bezchybné váženie na zariadeniach pracujúcich v náročnom prostredí EMO terminálu v Rotterdame. Váhové systémy sú pripevnené na veľkotonážnych rýpadlových nakladačoch a dopravníkoch na viacerých miestach prístavného terminálu. Spoločnosť EMO bv (Europees Massagoed-Overslagbedrijf) sa od roku 1973 nachádza v časti Maasvlakte Rotterdam a jej terminál je najväčším terminálom suchého materiálu v Európe so zameraním na vykladenie a uskladnenie žleznej rudy a uhlia z celého sveta. Spoločnosť ročne vyloží okolo 35 miliónov ton suroviny a zohráva dôležitú úlohu v dodávateľskom reťazci pre oceliarsky a energetický priemysel v celej Európe.

EMO má v prevádzke päť veľkokapacitných rýpadlových nakladačov Krupp/PWH vybavených Inflo váhovými systémami s výkonom 7000 ton za hodinu, štyri lodné vykladače typu PHB/PWH/MAN a tri lodné vykladače. Srdcom dopravníkového váhové systému sú snímač sily Digital Resometric alebo rezonátor, ktoré poskytujú neporovnateľnú úroveň meracieho výkonu opakovateľného aj v dlhých časových intervaloch. Rezonátor nemá žiadne pohyblivé časti a je prednastavený na štandardnú úroveň pôsobením sily nesenej záťaže. So zmenou sily, ktorá sa mení v dôsledku záťaže na prepravné valčeky sa proporcionálne mení frekvencia rezonátora.

Táto zmena frekvencie je spracovaná elektronikou a spárovaná s rýchlosťou dopravníkového pásu, čo poskytuje presnú hodnotu váhy snímanú za jednotku času. Postranné reťaze umiestnené medzi nosníkom s váhovým mechanizmom a pevným dopravníkom zabraňujú výskytu neočakávaných silových pôsobení spôsobených či už nedostatočným smerovaním dopravníkového pásu alebo asymetriou množstva dopravovaného meteriálu. Výsledkom je, že akonáhle je nosník s váhovým mechanizmom nainštalovaný a nastavený, sníma iba vertikálne sily vytvárané váženým materiálom.

Literatúra

[1] Active Weighing Solutions - Bulk Material Weighing and Bagging Equipment, Active Weighing Solutions Inc., White Paper, November 2009

[2] Belt weighers continue to give sterling service in harsh environment, Procon Engineering Ltd., Case study, 2005