Spoločnosť Riceland Foods implementovala systém založený na sieti Profinet, vyvinutý TempuTech, ktorý monitoruje stovky snímačov s cieľom zvýšiť prevádzkyschopnosť, znížiť prestoje a implementovať výrobnú inteligenciu. „Po prvýkrát majú operátori nielen 24/7 prístup k informáciám v reálnom čase, ale aj trendové informácie, ktoré im pomáhajú pochopiť, čo sa deje a prečo sa to deje,“ hovorí viceprezident pre rozvoj spoločnosti TempuTech, Adrian Merrill. „Operátori a manažéri na všetkých úrovniach získali z trendovej analýzy informácie, ktoré im pomáhajú pri každodennom rozhodovaní.“

Systém TempuTech kombinuje Equipment Insight (hardvérový a softvérový systém pre zber a analýzu dát a vzdialenú správu zariadení) od spoločnosti GE s priemyselnou sieťou Profinet pripojenou k stovkám snímačov a iných zariadení v celej prevádzke a na dopravníkoch. Systém zabezpečuje prenos údajov a obsahuje analytické nástroje určené na poskytovanie cenných prevádzkových informácií z prevádzky pre operátorov a manažérov firmy.
Informácie dodané systémom TempuTech je možné použiť aj na proaktívnu správu zariadení v prevádzke. Operátori môžu identifikovať problémy a vykonávať preventívnu údržbu skôr ako spôsobia nebezpečné situácie s následným bezpečnostným vypnutím zariadení.

„V čase žatvy nebolo nezvyčajné, že pred skladmi stálo 25 nákladných automobilov naložených obilím,“ vysvetľuje A.Merrill. „Ak sa pokazí alebo zasekne výťah, šoféri a operátori čakajú aj niekoľko hodín, kým ho niekto opraví.

Nasadenie systému viedlo k objavu

Systém bol najprv inštalovaný na prevádzke v JonesBoro, kde zabezpečoval monitorovanie 296 snímačov, podávačov, dopravníkových snímačov, bezdotykových snímačov a bezpečnostných podsystémov. „Po prvom nasadení systému v apríli 2014 na prevádzke Riceland sme zistili, že vstupný dopravník bol rýchlejší ako jeden z korčekových dopravníkov. Ak sa prekročila povolená hranica, tak limit klesol na 80% OSHA 1910.272 Následne museli pracovníci ručne vybrať obilie z korčekového dopravníka a reštartovať ho. Táto úloha trvala aj niekoľko hodín,“ dodáva A.Merrill.

„Teraz môžeme sledovať stav zariadení a keď sa korčekový dopravník dostane na úroveň 90 percent, vstupný dopravník sa automaticky zastaví a zaznie výhražný signál. Obsluha môže vyčistiť dopravník bez upchatia a ešte pred reštartovaním.“ Rôznorodé snímače a monitorovací softvér je v systéme na spoločnej platforme GE Equipment Insight v reálnom čase a s proaktívnou správou chybových hlásení. Funkcia automatického zálohovania a redundancie, rovnako ako schopnosť pristupovať k výrobným prehľadom a informáciám priamo z mobilných zariadení, poukazujú na silu systému nasadeného v Riceland.

Zber úrody v roku 2014 poukázal na fakt, že po inštalácii systému už nebolo potrebné zastavovať prevádzku. Audítori z poisťovne Factory Mutual boli počas auditu novým systémom ohromení.

Široká použiteľnosť

„Modulárny hardvér systému TempuTech a predinštalovaný softvér zlepšil prevádzkovú účinnosť aj pri menších operáciách,“ hovorí A.Merrill. Na základe úspechu systému v Riceland, začali s úpravami pre ďalšie zariadenia a pripravili aj menšiu verziu pre prácu so silami na malých farmách.
Jedným z hlavných dôvodov cenovej dostupnosti systému aj pre jednoduchšie operácie je eliminácia riadiacich káblov. Na prepojenie všetkých zariadení so systémom TempuTech sa v celej prevádzke používajú káble Profinet. „Použitím Profinetu sme boli schopní eliminovať tradičné riadiace káble, ktoré museli viesť od každého obilného sila späť do centrálneho miesta,“ hovorí Merrill.

„Jediným ethernetovým káblom sme nahradili doslova tisíce metrov riadiaceho káblu. Keď si uvedomíte, že niektoré z veľkých prevádzok majú obilné silá vzdialené od seba viac než pol míle, viete si predstaviť úspory.“ A.Merrill tiež poukázal na inteligenciu obsiahnutú v technológii Profinet, ktorá zabezpečila spoľahlivosť siete. „Profinet technológia umožňuje vlastnú diagnostiku a signalizáciu porúch, pomocou ktorých vieme zistiť komunikačné poruchy. S malou pomocou kontroléra vieme vybrať redundantnú cestu, takže komunikáciu nikdy nestratíme. Kľúčom k maximalizácii prevádzkyschopnosti bola sieť Profinet, ktorá sama upozorní manažéra (a servisných technikov) bez ohľadu na polohu alebo komunikačné chyby.“

„Keďže je možné získať údaje zo všetkých snímačov v reálnom čase cez Profinet platformu,“ A.Merrill dodáva. „Môžeme si byť istí, že na našich HMI alebo iných zobrazovacích zariadeniach sa budú zobrazovať správne informácie pre efektívnu preventívnu údržbu. Naši technici môžu vylúčiť komunikačné problémy a môžu sa venovať skutočným problémom.“

V blízkej budúcnosti bude systém TempuTech schopný poskytovať rôzne druhy výrobnej inteligencie v informáciách prispôsobených jedinečným potrebám jednotlivých manažérov. „S týmito novými schopnosťami sme sa posunuli z reaktívnej spoločnosti typu porucha / oprava k proaktívnej softvérovej spoločnosti s progresívnou analýzou,“ dodáva na záver A.Merrill. „Výrobná inteligencia z nášho systému nemusí pracovať iba pre spracovanie obilia, ale má potenciál transformovať naše podnikanie poskytovaním proaktívnej analýzy ako služby, ktorá bude generovať ďalšie príjmy.“

www.profinet.com

-mk-