Nestlé mala v minulosti oblasť balenia viac-menej otvorenú. O túto oblasť sa starala len tzv. skupina technikov pre balenie. Títo ľudia sa sústredili hlavne na obalové materiály a dizajn obalov, ale nikdy sa priamo nezaoberali automatizáciou baliacich strojov. Hlavné technické oddelenie však postupne odhaľovalo mnohé možnosti zlepšenia účinnosti a efektívnosti prevádzok balenia, ak by sa technici aktívnejšie zapájali aj do automatizácie baliacich liniek.

Preto sa vytvorila skupina technikov, ktorá sa mala kompletne starať o oblasť balenia. Jej pracovníci určili niektoré kľúčové témy a oblasti, ktoré bolo potrebné vyriešiť ako prvé. Spoločnosť si vybrala hneď niekoľko preferovaných dodávateľov automatizácie a riadenia baliacich procesov – Rockwell, B&R, Siemens a ELAU. To znamená, že v budúcnosti sa bude čoraz menej orientovať na jedného dodávateľa, no zapracovávanie štandardov a otvorených technológií bude sledovať podstatne prísnejšie.

Nestlé sa pripojí k špecifikácii OMAC PackML

Aby sa tieto praktiky stali aj realitou, rozhodla sa spoločnosť Nestlé používať pravidlá nasadenia otvoreného štandardu PackML definovaného združením OMAC (Organization for Machine Automation and Control), ktorý sa stal súčasťou normy ISA88. V súčasnosti sa v spoločnosti realizuje pilotná inštalácia práve so systémami od vyššie spomenutých preferovaných dodávateľov automatizácie a riadenia. „Využitím PackML Pack Tags a State Model spoločne so štandardným komunikačným protokolom bude hlavný technický tím schopný poskytnúť jasnú špecifikáciu baliacich strojných zariadení.

Takáto špecifikácia nastaví aj základné pravidlá horizontálnej komunikácie medzi baliacimi strojmi navzájom,“ uviedol Bryan Griffen, vedúci oddelenia automatizácie a riadenia procesov v Nestlé. Cieľom je vymieňať si všetky informácie potrebné na jednoduché prepojenie baliacich liniek, ktoré bude využívať jeden spoločný štandard. Tieto informácie zahŕňajú napr. štart – stop, zastavenie stroja, ošetrenie chýb a informácie o rýchlosti, a to všetko s cieľom podporiť automatické prepojenie strojových zariadení od rôznych dodávateľov a výrobcov s nainštalovanými automatizačnými zariadeniami.

Používanie systému OMAC PackML State Model garantuje spoločný prístup k inžinieringu nezávisle od výrobcu stroja alebo dodávateľa riadenia. Prvý krok implementácie je postavený na existujúcich knižniciach na implementáciu preferovaných dodávateľov, čo má množstvo prínosov (obr. 2). V druhej fáze bude Nestlé pracovať na detailnejšej špecifikácii ­dokumentu opisujúceho pravidlá nasadenia PackML. V spolupráci s dodávateľmi technológií sa dokument spripomienkuje, zreviduje a preloží do podoby štandardných, ihneď použiteľných knižníc.

Nestlé podporuje štandard openSAFETY

Vzhľadom na spoluprácu s viacerými dodávateľmi vzrastá aj dôležitosť otázky spoločného štandardu bezpečnostných technológií. Každý dodávateľ zvyčajne preferuje svoj vlastný bezpečnostný protokol, postavený na uzavretej komunikačnej sieti. Aby bolo možné garantovať, že všetky aplikácie budú schopné vymieňať si informácie týkajúce sa bezpečnosti prostredníctvom jednej bezpečnostnej siete, rozhodla sa Nestlé podporovať normu openSAFETY.

Tá predstavuje spoločný komunikačný štandard bezpečnostných aplikácií v  riešeniach preferovaných dodávateľov technológií (obr. 3). Celá táto snaha umožní spoločnosti Nestlé vytvoriť detailnú technickú špecifikáciu vybavenia baliacich strojov tak, aby ich bolo možné jednoducho prepojiť do kompletnej baliacej linky a celého prostredia bez prílišnej závislosti od toho, aký hardvér sa používa na automatizáciu a riadenie.

Spracované podľa tlačovej správy spoločností B&R a Nestlé.