Technologicky vyspelé chemikálie

Závod Emerald Kalama Chemical sa nachádza v priemyselnej prístavnej oblasti Botlek v Rotterdame. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 165 pracovníkov. Hlavnou pracovnou činnosťou je výroba a predaj kyseliny benzénovej (a jej derivátov), ktorá sa používa v potravinárstve a pri výrobe produktov osobnej starostlivosť alebo lieky. Emerald Kalama Chemical je súčasťou nadnárodnej spoločnosti Emerald Performance Materials LLC, ktorá vyrába technologicky vyspelé špeciálne chemikálie pre množstvo potravinárskych a priemyselných aplikácií po celom svete.

Migrácia počas výrobného procesu

Starý DCS systém v závode Emerald Kalama Chemical dosiahol koniec svojej životnosti a bolo potrebné ho vymeniť. Migrácia na nový riadiaci systém sa musela realizovať v reálnych podmienkach počas výrobného procesu, pretože cieľom bola minimalizácia výrobných prestojov. Emerald si kvôli migrácii v reálnych podmienkach vyžadoval tzv. overovacie nástroje prístupné počas celého procesu sťahovania. Výmena zastaraného DCS systému za nový Yokogawa Centum VP vyžadovala dobre naplánovanú stratégiu a časový harmonogram. V tejto časti projektu sa zapojila aj spoločnosť Istec International. Prvá online migrácia na otestovanie koncepcie prebehla v marci tohto roku. Migrácia zostávajúcich V/V prebehne od apríla do decembra 2016.

Raná fáza projektu

Yokogawa kontaktovala spoločnosť Emerald v ranej fáze projektu a prezentovala svoje reálne skúsenosti a prípadové štúdie od zákazníkov. Yokogawa svoj prístup nazýva „migrácia s pridanou hodnotou“. Tento prístup je súčasťou odpovedí Yokogawy na problémy trhu (zvyšovanie produktivity, prevádzkovej efektivity, ľudskej spoľahlivosti, bezpečnosti a znižovanie spotreby energií a emisií). Tento prístup sa zapáčil Emeraldu a v konečnom dôsledku viedol k úzkej spolupráci.

Kontrola riadiacich slučiek počas migrácie

Istec International sa zapojila do tohto projektu s nástrojom Hot Cutover Tool IST-203, ktorý bol určený na online podporu migrácie DCCS prevzatím kontroly nad riadiacimi slučkami počas migrácie. Po analýze nákladov sa ukázalo, že nástroj bol najlepšou voľbou, keďže bol nákladovo efektívny, bezpečný, ľahko ovládateľný a dokázal minimalizovať ľudské chyby a riziká. Z tohto dôvodu sa v priebehu migračného DCS projektu aktívne využíval nástroj HCT IST-203. Pomocou neho sa presunie celkovo 1 750 V/V.

Minimalizácia časovej tiesne

Jedným z hlavných dôvodov, prečo Yokogawa využila tento nástroj v priebehu migračného projektu, bola minimalizácia časovej tiesne. Tento nástroj prevzal riadenie slučky, ktorá zaisťujte stabilný proces. Bez tohto nástroja mohla byť slučka mimo prevádzky a proces zostal stabilný iba veľmi krátky čas. Yokogawa už mala skúsenosti s týmto nástrojom pri predchádzajúcich migračných projektoch a to bol ďalší dôležitý rozhodovací faktor. Minulé úspechy ukázali, že nástroj predstavoval veľmi dobrú voľbu pri realizácii online migrácie DCS.

Záver

Projekt zatiaľ prebieha úspešne a bez chýb. Jeho ukončenie sa očakáva koncom roka 2016. Emerald minimalizuje výpadky výroby a straty príjmu bez akýchkoľvek pochybení a migračný proces prebieha hladko. Spolupráca spoločnosti Emerald a Yokogawa pomocou nástroja HTC IST-203 od Istec International bola hlavným nositeľom dobrých výsledkov.

www.istec.nl