DALI (Digital Adressable Lighting Interface)

Digitálne adresovateľné svetelné rozhranie je medzinárodný štandard (IEC 62 386), ktorý vznikol z iniciatívy výrobcov svetelnej techniky. Cieľom bolo vytvoriť jednotné rozhranie na ovládanie svietidiel bez ohľadu na výrobcu a typ svetelného zdroja. DALI umožňuje ešte efektívnejšie využívanie elektrickej energie. Inteligentné automatické ovládanie svietidiel možno flexibilne prispôsobovať podľa požiadaviek zákazníka.


Modernizácia osvetlenia priniesla spoločnosti Deufol až 74 % úsporu nákladov na energie

Spoločnosť DEUFOL Slovensko, s.r.o., sa orientuje na výrobu obalových materiálov, balenie ťažkých a nadrozmerných nákladov, odbornú nakládku kamiónov a kontajnerov, špedíciu, zastupovanie v colnom konaní a tiež na dopravu vrátane poistenia tovaru. Vďaka energeticky úsporným technológiám dokáže priemyselné osvetlenie znížiť prevádzkové náklady, zvýšiť bezpečnosť a chrániť životné prostredie. Spoločnosť DEUFOL Slovensko sa rozhodla pristúpiť k modernizácii osvetlenia rozsiahlej výrobnej haly, ktorá sa skladá zo štyroch lodí. Oslovila preto dcérsku spoločnosť Slovenských elektrární, SE – Energetické služby, ktorá je už desať rokov expertom v oblasti energetických služieb. Hlavnými dôvodmi modernizácie boli nízka intenzita osvetlenia, nákladná údržba pôvodnej osvetľovacej sústavy a vysoké náklady na energie.

Pôvodný stav

Pôvodné osvetlenie výrobných priestorov bolo zastarané, nespoľahlivé, vyžadovalo časté opravy, intenzita osvetlenia bola nepostačujúca a náklady na údržbu vysoké. Pred rekonštrukciou bolo v prevádzke inšta­lovaných 174 ks svietidiel s metalhalogénovou výbojkou s výkonom 400 W. Tieto svietidlá nemali možnosť regulácie.

Zmeny pri modernizácii

Vo výrobnej hale pozostávajúcej zo štyroch častí prebehla kompletná výmena pôvodných svietidiel za LED svietidlá SITECO HIGH BAY s výkonom 220 W (178 ks) určené do priemyselných priestorov.

Tieto svietidlá sú napojené na existujúcu kabeláž a riadené pomocou protokolu DALI. Sú doplnené o modul stmievania, ktorý umožňuje reguláciu každého svietidla samostatne. V rozvádzači je umiestnený modulátor, ktorý po silovom vedení posiela riadiace signály modulu svietidla. Preto nebolo potrebné doplniť kabeláž na reguláciu svietidiel.

Osvetlenie je regulované na jednotlivých pracoviskách na základe informácií zo snímačov, ktoré zohľadňujú príspevok svetla cez svetlíky tak, aby systém udržiaval konštantnú úroveň osvetlenia na pracovnej rovine podľa požiadaviek. Sústava osvetlenia je rozdelená na 12 zón, ktoré možno samostatne regulovať. Inštalovaný výkon sústavy klesol z pôvodnej hodnoty 89 kW na 39 kW.

Súčasťou zmluvy bola aj výmena núdzového a vonkajšieho areálového osvetlenia, kde boli nasadené osvedčené svietidlá z projektov na verejné osvetlenie, ktoré Slovenské elektrárne realizovali v predchádzajúcom období.

Dosiahnuté prínosy

V pracovnej rovine možno po modernizácii vďaka výkonovej rezerve v prípade potreby dosiahnuť priemernú intenzitu osvetlenia až 500 lx. V súčasnosti je hala rozdelená podľa požiadaviek zákazníka na 300 lx a 400 lx zóny. Spotreba pôvodnej sústavy bola 365 000 kWh, spotreba novej sústavy s reguláciou klesla na 96 000 kWh. Pri výške investície 85 200,- eur bez DPH je návratnosť tejto investície 2,9 roka. Modernizácia svetelnej sústavy priniesla 74 % úsporu elektrickej energie osvetlenia v porovnaní s predchádzajúcim stavom.

Kedy sa rozhodnúť pre výmenu osvetlenia výrobnej haly?

Keď potrebujete:

  • zvýšiť intenzitu osvetlenia daných priestorov,
  • znížiť náklady na elektrickú energiu,
  • znížiť servisné náklady na osvetlenie a predĺžiť servisný interval osvetľovacej sústavy,
  • zaistiť vyššiu bezpečnosť a zlepšiť pracovný výkon zamestnancov.

Kinex Bearings: Modernizovať sa dá aj bez peňazí

Strojárenská výroba v Bytči má viac ako 100-ročnú históriu. Už v roku 1893 bola vyrobená prvá priemerka na drevo, čo možno považovať za začiatok strojárskej výroby v Bytči. Firemná história sa začala písať v roku 1906, keď bola do registra zapísaná spoločnosť Považský železopriemysel. Spoločnosť prešla zložitým vývojovým procesom a pod terajším firemným menom KINEX bola zaregistrovaná v roku 1960. V súčasnosti sa výroba v závode Kinex Bearings v Bytči orientuje na výrobu ložísk pre textilný priemysel, pre vodné pumpy spaľovacích motorov a ložísk pre letecký priemysel. Kysucký závod je zameraný na ložiská pre železničný priemysel a štandardný katalógový sortiment. Vedenie spoločnosti neustále hľadá spôsoby, ako zefektívniť a optimalizovať nielen výrobné procesy, ale aj spotrebu všetkých energií.

Vo výrobnom závode sa rozhodli riešiť túto situáciu od základu. Pri výrobe ložísk treba veľa rôznych druhov energií, teplo i chladenie, najmä v procese kalenia. Ložiská sa ohrievajú na osemsto stupňov Celzia, aby sa následne v olejových kúpeľoch prudko schladili. Tým oceľ získa potrebnú tvrdosť.

Firma začala hľadať možnosti, kde v tomto procese ušetriť. Lenže štyri kaliace linky už majú svoj vek, časom sa ich technické parametre menili a chýbalo know-how na modernizáciu. Kysučania sa preto obrátili na Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., dcérsku spoločnosť Slovenských elektrární, ktorá sa už štyri roky venuje projektom energetickej efektívnosti. „V rámci modelu EPC (Energy Performance Contracting) ponúkame zákazníkom dostatočne úsporné a spoľahlivé riešenie, ktoré bude dlhodobo prinášať úspory,“ hovorí Andrea Pancotti, manažér predaja a energetických služieb v Slovenských elektrárňach – energetické služby, s.r.o.

Státisíce za pár rokov

Tím Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. pod vedením Marka Žemberyho analyzoval reálnu situáciu na linkách v Kinexe Bearings. „Ukázalo sa, že najväčší potenciál úspor má chladenie oleja. Zistili sme, že zastaraný systém chladenia možno nahradiť oveľa jednoduchším systémom. Za chladenie platil Kinex Bearings ročne približne 57-tisíc eur, ročné náklady nášho riešenia neprevyšujú tri tisícky. Keďže vstupná investícia je okolo dvestotisíc, návratnosť vyšla na štyri roky,“ hovorí M. Žembery. Ako bonus sa odpadové teplo z chladenia využíva v sociálnych zariadeniach pre zamestnancov a dodatočná ročná úspora je desaťtisíc eur.

„SE – energetické služby disponujú odborníkmi na návrh moderných úsporných riešení, na čo my ako výrobná firma nemáme kapacity. Analýzy aj návrh riešenia vrátane odhadu efektívnosti projektu urobili vo vlastnej réžii. Nás to nestálo nič, aj keby prípadný negatívny výsledok neumožnil realizáciu projektu,“ hovorí Ivan Galvánek, výrobný riaditeľ Kinexu Bearings. Za dôležité považuje riešenie projektu tzv. na kľúč vrátane projektovej dokumentácie, povolení, výberu realizátora až po odovzdanie diela. Najväčšou výhodou však je rozloženie splácania investície na tri až päť rokov – firma nie je zaťažená nejakou jednorazovou platbou a spláca z dosiahnutých úspor.

Ďalšie zaujímavé projekty

Úspešný projekt stál na začiatku ďalšej spolupráce. Strojári s podporu SE – energetické služby zmodernizovali a zvýšili kapacitu centrálneho systému chladenia a filtrácie chladiacej emulzie – čo umožní Kinexu Bearings zvýšiť kvalitu ložísk. „Prekopú“ aj vykurovanie výrobnej haly a obslužných aj administratívnych priestorov. Centrálny systém z uhoľnej teplárne ťažko regulovať a ohrieva celý priestor, hoci počas popoludňajšej a nočnej zmeny je v hale podstatne menej ľudí. Infražiariče spolu s inteligentným systémom riadenia by problém vyriešili: kúrilo by sa len tam, kde treba. Firma by prechodom na túto technológiu ušetrila ročne vyše dvestotisíc eur a investícia by sa vrátila za pár rokov.

Zaujímavé možnosti ponúka aj nasadenie inteligentných LED svietidiel s tretinovou spotrebou oproti klasickým svetlám.

Zdroje:
1. Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
2. Trend – týždenník o ekonomike a podnikaní

Ing. Magdaléna Maruščáková
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.