Kdo byl jako dodavatel systémů a systémový integrátor koncentrován jen na jedno odvětví, mohl být v krizi zvlášť tvrdě postižen poklesem zakázek. Rychlé přesedlání na jiné odvětví je však sotva možné, protože není možno se tak rychle přeorientovat na ­specifické požadavky určitého odvětví. Ten, kdo již byl nastaven na širší záběr, disponuje také specifickými know-how pro větší šířku pásma: Kromě aplikační zkušenosti a použití odpovídající komponentové technologie hardwaru a softwaru nejde nakonec jen o efektivní spojení s nejrůznějšími oblastmi automatizace a podnikové komunikace.

Co se týče bezpečnosti investice, je pro koncového uživatele řešení strojového vidění stále významnější, když je mu nabízena standardizace komponent hardwaru a softwaru. Řešení pro zpracování ­obrazu tohoto druhu spolehlivě zapadající do struktury systému a komponent zjednodušuje rozhodujícím způsobem vytvoření vlastního know-how a snižuje náročnost údržby. Zpracování obrazu nabývá při optimalizaci výrobních procesů stále větší závažnost. Zvyšuje se pružnost a minimalizují se náklady.

Úspěšnější kombinace odvětví a technologií

Systematické znalosti od detailu až po celek, to je firemní filosofie partnerských systémových integrátorů (PSI – Partner System Integrator) firmy Cognex. Proto podnik úzce spolupracuje s mnoha mezinárodními podniky z nejrůznějších odvětví. Oficiální PSI (Partner System Integrator) firmy Cognex se mohou opřít nejen o velmi široké do sebe zapadající portfolio komponent hardwaru a softwaru pro zpracování obrazu, ale mají také přístup k ohromnému objemu technologických znalostí a k rozsáhlým aplikačním zkušenostem v téměř všech odvětvích.

Cognex měl v posledních desetiletích neustále trvalý masivní vliv na průmyslové zpracování obrazu v souladu s použitím nových vývojových směrů a trendů. To se týká jak zpracování obrazu založeného na PC, kompaktních a soběstačných systémů strojového vidění, snímačů pro strojové vidění, systémů pro čtení identifikačních kódů, stejně jako komplexní kontroly povrchu. V nejrůznějších aplikacích se jedná o celou šířku pásma optimalizace procesu se zpracování 2D a 3D obrazu, zajištění jakosti, inspekce a kontroly přítomnosti, až po komplexní zpětnou sledovatelnost produktů díky zařízení na čtení ID kódů a systémů verifikace.

Vysoce komplexní požadavky nejsou překážkou

Hospodářská krize vedla k tomu, že se nově uvažuje o přehodnocení systémů strojového vidění podporovaných PC. Proto je v této oblasti dokonce opět zaznamenán určitý rozvoj. To má zcela banální důvody. Zvyšující se výkonnost samotného softwaru pro strojové vidění dokáže zvládnout velmi náročné úlohy. Například použití několika barevných kamer s vysokým rozlišením při inspekci dílů podle velmi mnoha charakteristik nebo také složité 3D úlohy. I přes masivní zvýšení výkonu se kamery, stejně jako PC, staly levnějšími. Nový, ještě výkonnější software pro strojové vidění již tyto aspekty zohledňuje. Automatizované paralelní zpracování a slučování velkých datových paketů umožňuje mnoho nových aplikací při průmyslovém zpracování obrazu.

Vyšší komplexnost se může stát podstatně efektivnější, taktovací frekvence se může zvýšit a může být rozvinuta řada ­nových přístupů k řešení. Proto je pro náročné aplikace strojového vidění účelnější rozdělit výpočetní procesy na několik jader (Core) než použít jen jeden procesor s vyšší taktovací frekvencí. Tato ­vícejádrová strategie však musí zajistit bezpečnou funkci softwaru pro strojové vidění zjednodušením programování a automatickým rozdělováním a slučováním datových paketů. U nového VisionPro 6.1 jsou spojeny již téměř všechny možné zdroje obrazu a podporovány také Windows 7. Například 3D profily skenerů, obrazy z termokamery a také rentgenové snímky. K tomu patří také rozšířené nástroje pro strojové vidění - SearchMax, Color Extractor, filtr NxM, vysokorychlostní konverze barev (specifikace RGB) a Modul Surface včetně odstupňování povrchových ploch – s jedinečnými funkcemi a aplikační rozmanitostí.

Kromě funkcí, které optimalizují dříve uvedený vícejádrový způsob činnosti. To se týká jak výrazně rychlejšího způsobu práce s PatMax, tak také ­například inspekce tištěného textu pomocí PatInspect, která probíhá až o 400 % rychleji. Nové filtrační nástroje - až do velikosti obrazu 32k x 32k obrazových bodů a čar k využitelnému počtu procesorových jader – podstatně zvyšují rychlost zpracování. Pro ruční nebo automatizované využití existujících jader je k dispozici provozní ­režim Shard a doporučený přednastavený Balanced. Díky účasti nejdůležitějších dodavatelů kamer pro strojové vidění – z programu Acquisition-Alliance firmy Cognex – může být použita každá z možných kombinací Framegrabber nebo přímo připojené kamery Direct-Connect v některé z jednotlivých aplikací.

Kompaktní, soběstačný a výkonný

Vynikající úspěch na trhu soběstačných systémů strojového ­vidění z řady produktů In-Sight nespočívá jen v důsledně uživatelsky přívětivých hardwarových a softwarových strukturách. V malém, robustním plastovém pouzdru s třídou ochrany IP67 nebo pouzdru z korozivzdorné oceli s třídou ochrany IP68 je kompletní systém skládající se z kamery, počítače, komunikačních rozhraní a individuálně také z osvětlení LED sestaven s vysokou hustotou integrace. Řada produktů In-Sight se sériemi 5100, 5400, 5600, nový ­řádkový systém strojového vidění 5604 a vysoce kompaktní ­In-Sight Micro mezitím převzaly řadu úloh, které byly dosud doménou systémů založených na PC. Přiměřeně tomu dnes tvoří důležitou součást systémů pro zajištění jakosti, identifikace, manipulace a optimalizace procesu ve všech průmyslových odvětvích. Modelové řady odstupňované specificky pro aplikaci pokrývají velkou šířku pásma požadavků.

Například čtení a verifikace 1D a 2D kódů ve ­vysoké rychlosti až po vysokou přesnost měřicí techniky s rozlišením odpovídajícím velikosti obrazu 2 megapixely. Nový komunikační balík Cognex Connect umožňuje okamžité zjednodušené připojení každého In-Sight® k téměř všem běžným SPS, robotům, systémům MMS a Feldbus, které se obvykle při automatizaci výroby používají. K In-Sight je dodáván mohutný softwarový balík pro strojové vidění obsahující PatMax®, PatInspect, PatFlex, IDMax a OCVMax s jejich extrémně bezpečně pracujícími algoritmy a nástroji pro strojové ­vidění. Ty umožňují mimořádně jednoduché programování složitých požadavků. Díky komfortnímu vývojovému prostředí pro strojové vidění In-Sight Explorer a nové ovládací jednotce VisionView 700 mohou být z prostředí systému Vision vytvářeny a programovány celé sítě.

Minimální rozměr s maximálním výkonem

Snímače pro strojové vidění spojují schopnosti nejvýkonnějších ­optoelektrických snímačů s účinností moderního zpracování ­obrazu do vysoce kompaktní sestavy. Tyto snímače ušetří dosavadní ­nákladnou systémovou techniku s klasickými senzory. Řada ­produktů snímačů pro strojové vidění Checker s integrovaným osvětlením LED poskytuje široké spektrum všestranných aplikací ve všech odvětvích. Při velmi rychlých taktovacích frekvencích se používá pro kontrolu přítomnosti dílů, jejich úplnosti a přesného dodržení rozměrů. Checker zatím disponuje čtyřmi snímacími funkcemi. Snímač jasu rozpoznává světlé a tmavé oblasti jako např. pilulky v blistrovém balení. Snímač kontrastu rozpoznává charakteristiky datových kódů a etiket.

Snímač vzoru rozpoznává specifické charakteristiky vzorů. Tato pole snímačů proto mohou být v téměř neomezeném počtu uspořádána do snímacího pole v jakékoli poloze a velikosti a dokonce se mohou překrývat. Checker je schopen zjišťovat a sledovat více než 6 000 dílů za minutu i při jejich měnících se polohách podél výrobní linky. Přitom automaticky kompenzuje nepřesné polohování dílů a dosahuje trvalých výsledků, přesně odpovídajících výroku „Pass/Fail“. Měřicí snímač zaručuje, že charakteristiky týkající se výšky, šířky anebo průměru jsou správné. Díky integrované reléové logice (ladder logic) je podporována koordinace vyhodnocených výsledků s následujícími řídicími kroky SPS.

To umožňuje efektivní a přímé použití kontaktních polí a sekvenčně řízené regulace v rámci stanovených regulačních strategií. Checker série 200 a 3G nevyžadují k nastavení žádný PC. Namísto toho nabízí SensorView® Teach Pendant spolu s jedinečnou technologií nastavení One-Click Setup™ uživateli možnost konfigurovat zakázky přímo na lince a tyto během několika málo minut spouštět. Nový Checker 3G7 disponuje vysokým rozlišením 752 x 480 Pixel za účelem lepší kontroly drobných charakteristik a je vybaven silným bílým osvětlením LED pro docílení optimálního kontrastu obrazu. Může být konfigurován jako snímač přítomnosti nebo jako měřicí snímač a zjišťovat a kontrolovat až 800 dílů za minutu.

Absolutně bezpečná zpětná sledovatelnost produktu

Při průmyslovém zpracování obrazu je požadavek na čtení a verifikaci 1D a 2D kódů jeho velmi důležitou součástí. Absolutně bezpečné nepřetržité sledování konstrukčních dílů a produktů podél celého řetězce vytváření hodnot až ke koncovému zákazníkovi představuje eminentní význam. Informace nacházející se přímo na produktu jako jsou sériová čísla, čísla dávek a čísla šarží, údaje o datu ­výroby a trvanlivosti/expirace jsou součástí mnoha směrnic, norem a zákonných předpisů platných ve všech odvětvích. Identifikační kódy jsou také klíčem interní provozní efektivní organizace výroby a umožňují v konečném důsledku nepřerušenou zpětnou sledovatelnost včetně právních aspektů odpovědnosti za produkt. K tomu navíc přichází hospodářsky stále významnější aspekt účinné ochrany před plagiáty použitím kódů bezpečných proti falšování a trvale umístěných kódů.

Nákladově optimalizované stanice pro čtení ID kódů podél celého výrobního řetězce až ke koncovému spotřebiteli jsou nezbytné. Proto musí být čtecí systémy integrovány do mnoha stávajících nebo také do nově plánovaných výrobních linek, často za velmi omezených prostorových možností a v drsných průmyslových podmínkách. Pro zvláště rychlé čtení 1D a 2D kódů byla vyvinuta čtecí zařízení ID kódů založená na obrazu řady produktů DataMan. Ve velikosti ­krabičky zápalek se prezentuje nejmenší stacionární čtecí zařízení na světě s integrovaným osvětlením, laserovým zaměřováním, přípojením k síti Ethernet a výměnnou optikou. Extrémně kompaktní ­čtecí zařízení série QL disponují novým softwarem pro čtení 1DMax™ se zcela novým algoritmem pro čtení 1D kódů s výrazně rozšířenými schopnostmi ve výkonu čtení 1D kódu.

Kromě neostrých, poškozených nebo zkreslených kódů zvládají algoritmy navíc také poškození klidové zóny (Quiet-Zone), k němuž dochází tehdy, když jsou kódy natištěny příliš blízko okraje etikety. Nový DataMan 200 je prvním zařízením pro čtení ID kódů na světě, které je vybaveno technologií tekutých čoček. Volitelné příslušenství přináší uživateli celou řadu výhod. U této jedinečné technologie je automatické zaostřování objektivu řízeno přímo příkazy softwaru. Působením elektrického náboje na tekutou čočku může být postupně přizpůsobena ohnisková vzdálenost. Čočka poskytuje mimořádný rozsah hloubky ostrosti a zorného pole. Protože neobsahuje žádné pohyblivé části, které by při použití mohly selhat nebo být zničeny, je extrémně robustní a odolná proti nárazům, vibracím a opotřebení.

Nastavení je díky dvěma zaměřovacím laserům zvláště jednoduché. Lasery jsou viditelné v celém rozsahu hloubky ostrosti a racionalizují tak přípravu kódu a čtecího zařízení. DataMan obsahuje standardizované rozhraní pro nastavení a ­použití a podporuje téměř všechny kódy1D a 2D včetně UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 128, Code 93, Interleaved 2 z 5, Data Matrix, QR Code a Micro QR Code. Tímto toto zařízení pro čtení ID kódů splňuje požadavky téměř všech odvětví, jako jsou automatizace, automobilový průmysl, letecký a kosmický průmysl, balicí průmysl, elektronický průmysl, potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, zbrojní průmysl až po medicínskou techniku.

Další informace jsou na stránkách: www.cognex.com

Kontakt na prodejce: Jan Kučera, Sales Engineer Slovakia, info.sk@cognex.com

 

Kamillo Weiss
odborný žurnalista
kamillo.weiss@kamillo-PR.de