„To, čo má v tejto dohode medzi GS1 v Európe a Alianciou LoRa veľký zmysel, je spoločná viera vo výhody vzájomnej spolupráce,“ uviedol François Deprey, podpredseda GS1 v Európe a generálny riaditeľ GS1 Francúzsko. „Za posledných 50 rokov GS1 spolupracovala s mnohými priemyselnými odvetviami na zefektívnení dodávateľských reťazcov a prenosnosti a zdieľateľnosti údajov. Aby sme v súčasnosti dokázali naplno využívať rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie internetu vecí, je nevyhnutná lepšia spolupráca medzi sektormi a štandardizácia údajov,“ uviedol.

GS1 zastupuje viac ako 2,5 milióna spoločností po celom svete v širokej škále štandardov od zdravotníctva po priemyselné technológie. GS1 v Európe zastupuje 500 000 spoločností v 49 krajinách, vďaka čomu je toto partnerstvo pre Alianciu LoRa významné. Cieľom dohody je zabezpečiť väčšiu efektivitu a vzájomnú spoluprácu v rámci dodávateľského reťazca a údržby prostredníctvom internetu vecí (IoT), posilniť správu a riadenie zásob a zjednodušiť výmenu údajov medzi rôznymi systémami a zainteresovanými stranami. Začiatočná spolupráca sa zameriava na požiadavky železničného priemyslu, nasledovať by mali pilotné projekty aj v iných priemyselných odvetviach.

Vo Francúzsku prebieha pilotný projekt, v rámci ktorého majú národné železničné spoločnosti zaviesť nákladovo efektívnejší identifikačný systém pre infraštruktúru a koľajové vozidlá. Táto spolupráca je dôkazom uskutočniteľnosti a výhod spojených s možnosťou prenosu identifikátorov GS1 zo značiek EPC/RFID prostredníctvom siete LoRaWAN. Na to bol vyšpecifikovaný rozšírený dátový formát, ktorý možno použiť v železničnom priemysle na zlepšenie určovania polohy prostredníctvom sietí, ako aj na prístup k ďalším snímaným údajom týkajúcim sa prediktívnej údržby a správy majetku.

Koncoví používatelia budú mať prístup k ľahkej digitalizácii existujúcich systémov a znížia sa integračné a prevádzkové náklady v dôsledku širšieho prijatia štandardov GS1 s LoRaWAN.

„Nasadenie LoRaWAN sa za posledných 12 mesiacov výrazne zrýchlilo a rok 2021 sa stal rokom obrovského rozšírenia aplikácií vo viacerých odvetviach,“ uviedla Donna Moore, generálna riaditeľka a predsedníčka Aliancie LoRa. „Jasným trendom, ktorý sa objavil, je potreba stratégií multi-RAN na riešenie konkrétnych aplikácií. Kombinácia RFID technológie vhodnej na komunikáciu na krátke vzdialenosti a sietí LoRaWAN na komunikáciu na rozsiahlejšom území predstavuje obrovskú príležitosť na trhu, kde možno dosiahnuť nákladovo efektívnu bezdrôtovú komunikáciu, čo prináša používateľom výhody oboch technológií. Toto spojenie je ďalším krokom v strategickej iniciatíve Aliancie LoRa zameranej na zjednodušenie IoT zvýšením dostupnosti a interoperability LoRaWAN s otvorenými štandardmi.“

V pilotnom programe sa pozornosť zameriava na sledovanie stavu zásob a majetku v železničnom priemysle. Cieľom projektu je preukázať, že kombinácia RFID a LoRaWAN poskytuje nákladovo efektívnu viditeľnosť železničných aktív, čo vedie k zlepšeniu dostupnosti, údržby a prevádzky. Ambíciou je spustiť v rámci tejto spolupráce ďalšie projekty s cieľom pokryť ďalšie odvetvia a expandovať do ďalších krajín.

„Vo Francúzsku je pilotný program spojený so železnicami SNCF, na ktorom spolupracujú GS1 France a LoRa Alliance, dokonalým príkladom výhod v oblasti údržby a prevádzky v tomto sektore. Dokazuje to tiež nevyhnutnosť nasadenia ‚technologicko-agnostického‘ spoločného jazyka, aby sa maximalizovali výhody digitálnej transformácie, “uviedol F. Deprey.

Zdroj: [online]